Onsdag 11. april 2018
NRK trengs

• Kommersielle medieaktører som Schibsted, Dagbladet, Modern Times Group, Nettavisen, TV 2, Amedia og Polaris har framholdt med styrke at NRK har fått en for dominerende stilling, noe som hindrer private aktører fra å hente inntekter gjennom brukerbetaling. På denne bakgrunnen har Kulturdepartementet bedt Medietilsynet utrede om NRKs tilbud bidrar til innholds- og mediemangfold og om innholdet, særlig digitalt, svekker aktører som lever av egne inntekter. Medietilsynets rapport slår entydig fast at slik er det ikke.

• Et viktig poeng med en allmennkringkaster er å sikre at mediemarkedet ikke utsettes for markedssvikt som kan oppstå fordi det som selger, ikke nødvendigvis er identisk med det som tjener folks informasjonsbehov best. Medietilsynet framholder at kommersielle medier er særlig utsatt for kommersialisering, eierkonsentrasjon og homogenisering av innhold. I rapporten framgår det at NRK, spesielt i distrikts- og regiondekningen, leverer stoff som ikke andre tilbyr. Distriktsprofilen er NRKs sterkeste bidrag til mediemangfoldet. Samtidig unngår NRK å konkurrere med lokalavisene. Sammen med nisjemedier og lokalmedier er NRK en motvekt til homogeniseringen i det populære mediesegmentet med aktører som TV 2, Dagbladet, VG og Nettavisen.

• Medietilsynets konklusjon er at NRK utøver et begrenset konkurransepress på de kommersielle aktørene. Disse er også i ferd med å lykkes digitalt, uten at NRKs tilbud har vært til hinder for det. Det er ikke NRKs tilstedeværelse som påvirker betalingsviljen digitalt. Tilsynet mener derfor ikke det er grunnlag for å legge begrensninger på NRKs virksomhet på nett og foreslår heller at det iverksettes tiltak som kan hjelpe mediene gjennom den vanskelige overgangsfasen de befinner seg i. Medietilsynets rapport er overbevisende. NRK bidrar positivt til det totale mediemangfoldet. De kommersielle mediene er offer for en forenklet fordom når de legger skylda på NRK for manglende inntjening. Det eneste skjer hvis NRK svekkes, er at det totale medietilbudet blir mindre og dårligere.

Onsdag 19. desember 2018
• Regjeringen, LO og NHO presenterte i går en ny avtale om inkluderende arbeidsliv, som skal gjelde de neste fire årene. Den nye avtalen er utvidet og skal gjelde hele arbeidslivet. Målet med avtalen er å kutte sykefraværet med ti prosent.
Tirsdag 18. desember 2018
• Ville du synes det var ubehagelig dersom du hadde en sønn eller datter som ville gifte seg med en innvandrer? Statistisk sentralbyrå (SSB) har stilt et representativt utvalg nordmenn dette og andre spørsmål om holdninger til innvandring i...
Mandag 17. desember 2018
• Fredag vedtok Kongen i statsråd at Siv Jensen er inhabil i saker som angår Johan H. Andresen. Årsaken er at Andresen leier ut en hytte på Grimsøya i Oslofjorden til Frp-lederen – trolig til langt under markedspris. Siden leieforholdet ble...
Lørdag 15. desember 2018
• Den norske offentligheten deler seg i synet på den franske protestbevegelsen som har fått navnet «de gule vestene». Er de voldelige opportunister som ødelegger for en flott president, eller småfolk som uttrykker legitim bekymring når nye...
Fredag 14. desember 2018
• Onsdag stemte folkevalgte i den svenske Riksdagen gjennom et nytt budsjettet for 2019. Med knapt flertall var det budsjettet fra de borgerlige partiene Moderaterna og Kristdemokraterna som vant, mot forslaget fra dagens rødgrønne...
Torsdag 13. desember 2018
• I Oslo Høyres alternative budsjett for hovedstaden foreslår partiet å spare inn 48 millioner på renovasjon allerede fra 2019, skriver Dagsavisen. Det viser at Høyre besitter frekkhetens nådegave. Det var deres byråd som i sin tid ga...
Onsdag 12. desember 2018
• Den som vet hvordan pølser lages og anbudsprosesser går for seg, får aldri en rolig natts søvn igjen. I høst har flere aviser sett nærmere på bakgrunnen for at britiske Go-Ahead vant anbudet på...
Tirsdag 11. desember 2018
• Hvordan redde Europa fra EU-kritiske populister? Blant dem som har forsøkt å svare på det spørsmålet, er Frankrikes president Emmanuel Macron. Han kom til makten med en ambisiøs reformplan for unionen, som skulle sikre økonomisk stabilitet...
Mandag 10. desember 2018
• «Kanskje må vi søke i genene for å finne svar på Solvangs oppførsel i disse debattene.» Setningen er hentet ut av en klage til Kringkastingsrådet på programleder for NRKs «Debatten» Fredrik Solvang. Solvang og andre profilerte journalister...
Lørdag 8. desember 2018
• Natt til fredag ble justisminister Tor Mikkel Waras hus og bil tagget ned med hakekors og ordet rasist. I tillegg ble bilens bensintank forsøkt påtent. Den ansvarlige er i skrivende stund ikke tatt, og både politi og justisministeren selv...