Klassekampen.no
Mandag 26. mars 2018
UT MED DERE! Håkon jarl fikk kristne misjonærer av danskekongen, men sendte dem tilbake igjen. ILLUSTRASJON: CHRISTIAN KROHG, 1899
Forut for sin tid
Kristne misjonærer omvendte folk i Norden lenge før det offisielle religionsskiftet.

religion

Det offisielle religionsskiftet i Norden ble gjennomført «ovenfra» som et nyttig maktmiddel i legitimeringen av et kristent kongedømme. Kristning og rikssamling gikk hånd i hånd. Kristningen ble fullført gjennom bygging av kirker og regulering av menneskelivet slik det foreligger i Kristenrettene. Alle skulle døpes og gravlegges i innviet jord.

Denne prosessen var fullført omkring 1200, men kristningstiden i form av misjonering begynte flere hundre år før dette. Allerede på 800-tallet var misjonæren Ansgar i aktivitet i Sverige.

Bergtatt av Mikael

Kristningssagaen gir oss glimt av den tidlige misjon på Island. Selv om skildringen av misjonærenes virksomhet er preget av en sjangerblanding mellom helgenlegende og folkelig tradisjon, blir mye bekreftet av andre kilder. Misjonærene vendte seg først og fremst til de islandske høvdingene, blant annet Sidu-Hall.

Da Tangbrand kommer til Island, er det flere som ikke vil handle med ham ettersom han er kristen. Sidu-Hall griper da inn, og frakter Tangbrand og godset hans til sin gård hvor ha setter opp et telt. Der holder Tangbrand hellig fra kl. 15 dagen før messedagen for St. Mikael den 29. september. Tangbrand forklarer at det er erkeengelen Mikaels høytid. Hall spør om hva som er Mikaels jobb, og Tangbrand svarer at erkeengelen tar seg av de kristnes sjeler. Hall lar seg overbevise, og tar med alt gårdsfolket sitt til messe. De blir bergtatt av lukten av røkelse, klokkenes ringing og prestenes vakre klær. Det hele endte med at Hall og alt gårdsfolket ble døpt lørdag før påske i elva som siden ble kalt Tvåttå.

Jordan på Island

Skildringen av Halls omvendelse inneholder opplysninger om tidlig kristning som samsvarer med andre kilder. For det første ble messen feiret i et telt, som var naturlig ettersom det ennå ikke var bygd kirker. For det andre hadde St. Mikael en sentral rolle, for det tredje spilte det estetiske en rolle. Et annet element er massedåpen. Dette stemmer med den kollektive innretning av det førkristne samfunnet. Enkeltpersoner som lot seg døpe og gikk over til den nye troen ble beskyldt for å kaste skam på ætta. Når hele huslyden fulgte Hall, kunne religionens kollektive funksjon fortsette innenfor kristne rammer.

I den tidligste kristne tida var voksendåp med full neddykking skikken. Før man fikk bygd baptiserier og kirker, foregikk dåpen utendørs i vann eller elver. Vi kan anta at dette også gjaldt den tidlige misjonstida i Norden. Den bibelske modell var Jesu dåp i Jordan. Jordan var da som nå et populært pilegrimsmål. Sagaene forteller om flere som dro til Jordan for å bade i elva.

Artikkelen er oppdatert: 10. april 2018 kl. 13.31