Mandag 26. mars 2018
ADVARER: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke at EU-kommisjonen skal ta kontrollen over det norske arbeidsmarkedet. – Det er ingen grunn til å gi fra seg kontrollen, sier han. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ha oppmerksomhet om den neste EØS-kampen:
Bærer mot ny EU-strid
Troels Lund Poulsen
EUROPANYTT: EU-kommisjonen lanserer et nytt arbeidsmarkeds-byrå som skal stå klart allerede neste år. Både Sverige og Danmark reagerer.

ARBEIDSLIV

Striden om EUs energimarkedsbyrå Acer har bare så vidt lagt seg før den neste store EU-saken blåser opp.

EU-kommisjonen lanserte for to uker siden en splitter ny plan om et eget arbeidsmarkedsbyrå. Forslaget har allerede vakt protester fra den danske regjeringen, og i Sverige har Riksdagen protestert mot et direktiv som hører med i forslaget.

I Sverige og Danmark reagerer både partier og arbeidslivsorganisasjoner på det de ser på som en for stor inngripen i den nasjonale selvbestemmelsen.

I Norge reagerer Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sterkt på nyheten. Han mener forslaget om et arbeidsmarkedsdirektiv må bli møtt med Norges første veto i EØS.

– Trepartsmodellen og samarbeidet i arbeidslivet er kjernen av norsk politikk. Arbeidsmarkedspolitikken er kronjuvelen vår. Dette handler om arbeidsmarkedet for deg og meg, sier Vedum.

Fakta

EUs arbeidsmarkedspakke:

• EU-kommisjonen har lagt fram flere forslag som sammen skal utgjøre den såkalte sosiale pilaren i EU.

• Ett av forslagene er et nytt arbeidsmarkedsbyrå. Det skal håndheve EUs regelverk på arbeidslivsområdet og skal blant annet avgjøre i konflikter mellom medlemslandene.

• Byrået skal åpne neste år og være i full sving i 2023. Målet er å gi bedre rettigheter til de 17 millionene som nå jobber i et annet EU-land enn hjem­landet.

Skal avgjøre konflikter

Det er EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker som har satt i gang arbeidet med arbeidsmarkedsbyrået. Han varslet i en tale han holdt i september i fjor at byrået ville komme. Begrunnelsen var behovet for et mer sosialt Europa. Byrået skal ha tre hovedoppgaver.

• Sørge for at informasjon om de ulike landenes arbeidsmarkeder blir tilgjengelig i hele EU.

Sørge for samarbeid mellom medlemslandenes myndigheter.

Avgjøre uenigheter mellom medlemslandene eller ved andre grensekryssende konflikter.

Vil ikke gi bort kontrollen

Vedum sier han har forståelse for ønsket om å lage et mer sosialt arbeidsmarked lenger sør i Europa, men mener det bør ha lite med det norske arbeidsmarkedet å gjøre.

– Det norske arbeidsmarkedet fungerer i hovedsak meget bra, og det er ingen grunn til at vi skal gi fra oss kontrollen over det. Det er ingen aktører på det norske arbeidsmarkedet som ønsker EU inn, verken LO eller NHO, sier Vedum.

Sp-lederen sier regjeringen nå må begynne å forberede seg på å si nei til EU-kommisjonens forslag.

– Det er ennå tidlig, men det er på tide å begynne å jobbe med dette, sier han.

EU-kommisjonen planlegger at byrået skal åpne dørene allerede neste år, og at det skal være i full sving fire år seinere, i 2023.

Forslaget er merket som EØS-relevant. Det vil si at det er opp til EØS-landene eventuelt å nekte å akseptere det.

Krever nasjonalt selvstyre

Den danske arbeidsministeren Troels Lund Poulsen har advart mot det nye byrået, og har på vegne av den danske regjeringen satt fram harde krav.

I et brev til EU-kommisjonen 1. mars i år skriver han at byrået «ikke må få noen overnasjonal myndighet», og at det bare må ha i oppgave å håndheve eksisterende EU-lover, ikke å utvikle nye.

I tillegg presiserer den danske arbeidsministeren at EU-kommisjonen må tillate «tilstrekkelig rom for forskjellige nasjonale arbeidsmarkeds- og sosiale modeller og prioriteringer».

Poulsen er valgt til Folketinget for det liberale regjeringspartiet Venstre.

Advarer mot overstyring

Også i Sverige har Riksdagen gått ut mot forslaget om et nytt arbeidsmarkedsbyrå. Det er først og fremst det konservative partiet Moderaterna som har advart, men flertallet i komiteen i Riksdagen som har behandlet saken har støttet det konservative partiets skepsis.

I komiteens uttalelse heter det at Riksdagen støtter EU-kommisjonens ambisjon om «forbedrede arbeidsvilkår og økt tydelighet på arbeidsmarkedet», men at «beslutninger om dette bør fattes av respektive medlemsland og ikke på EU-nivå».

«For Sveriges del vil EU-forslaget bety et for stort inngrep i den svenske arbeidsmarkedsmodellen», heter det også.

Flertallet i komiteen mener at forslaget strider mot prinsippet om at «beslutninger i EU skal fattes så nære borgerne som mulig».

Regjeringspartiet Socialdemokraterna er derimot mer usikre.

– Jeg kan se behovet, men om en ny myndighet er den beste måten å møte behovet på det, gjenstår å bevise, sier arbeidsmarkedsminister Ylva Johansson (S) til det svenske nettstedet Europaportalen.

magnusl@klassekampen.no

Fredag 19. juli 2019
KRAV: Frp mener innvandringsforskningen er «ensidig og politisert». Nå vil de stille krav om meningsmangfold i forskningen. – Farlig, svarer Ap.
Torsdag 18. juli 2019
TVANG: FpU ber regjeringen lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og hjemmetjenester. Forslaget slaktes av forsker.
Fredag 12. juli 2019
COMEBACK KID: Per Sandberg advarer mot «nasjonalistiske krefter» i Frp og hinter om politisk comeback i et annet parti til valget i 2021.
Onsdag 10. juli 2019
DØMT: Byrådet i Oslo har som mål å få flest mulig i fast stilling. Nå er kommunen dømt to ganger i retten etter å ha nektet en barnehageansatt fra et bemanningsbyrå fast jobb.
Tirsdag 9. juli 2019
VARSLER: Ap ­bekrefter at det i 2019 har kommet nye varsler om seksuell trakassering, men nekter å oppgi antallet. Også Rødt, Sp, MDG, Frp og KrF har fått ulike typer varsler i år.
Mandag 8. juli 2019
SER TIL VENSTRE: MDG kaller seg blokkuavhengig, men er negative til høyresamarbeid i de fem største byene etter valget.
Fredag 5. juli 2019
TAR DET MED RO: Stikk i strid med ­regjeringens egen politikk blir norsk økonomi mer avhengig av oljeeksport. Regjeringen er ikke bekymret.
Torsdag 4. juli 2019
USOSIALT: Representantskapet i Fellesforbundet mener dagens bompengepolitikk har gått for langt. Flere avdelinger har sendt inn bompengekritiske forslag til landsmøtet.
Lørdag 29. juni 2019
VALGKAMP: Partier med dårlig oppslutning må gå i seg selv, mener AUF-leder Ina Libak.
Fredag 28. juni 2019
EØS: Fagforbundet kommer trolig ikke til å stå i veien for Fellesforbundets krav om å be staten om å finne alternativer til EØS.