Klassekampen.no
Fredag 23. mars 2018
LISTHAUG: En helt vanlig høyrepopulist.
Jo, språkbruken hardner til.
Høyreradikal?

For nasjonens vedkommende er jeg ikke sikker på hvor fornuftig det var at Sylvi Listhaug måtte gå. Ikke fordi jeg ønsker henne som justisminister, men fordi jeg tror hun er i stand til å gjøre enda mer ugagn i Stortinget. Hun ble felt for å ha gått over streken i rollen som justisminister. I Stortinget vil hun relativt sett være fri som fuglen; et særtrekk ved den solbergske parlamentarismen er jo nettopp at Frp stort sett kan gjøre hva partiet vil i Stortinget – uavhengig av hva den regjeringa partiet sitter i måtte mene.

I debatten som endte med at Rødt kunne feire sin første gigantseier i parlamentet, ble det innført noe nytt i retorikken fra ytre venstre. I hvert fall har jeg aldri tidligere hørt Bjørnar Moxnes omtale Sylvi Listhaug som «høyreradikal». Mot slutten av Facebook-debatten ble dette et varemerke i hans vokabular.

Men hva innebærer det å være «høyreradikal»? I mine øyne er «høyreradikal» det samme som «høyreekstremist». Og er Listhaug en høyreekstremist?

I innvandringspolitikken står hun for nøyaktig det samme som det danske sosialdemokratiet, kanskje er hun hakket mindre hard i klypa. Og ingen vil vel finne på å kalle sosialdemokratiet i Danmark for et «høyreradikalt» parti?

Men hva med at Listhaug mener Jonas Gahr Støre ville blitt en «katastrofe for landet» som statsminister? Et høyreradikalt utsagn? Nei. Jeg tror ingen ville letta på øyenbrynet om noen på venstresida hadde sagt at Sylvi Listhaug som statsminister ville vært en katastrofe for landet – uten at vedkommende av den grunn ville blitt beskyldt for å være «venstreekstremist».

Det å tillate politiet å bryte et kirkeasyl er heller ikke utslag av høyreekstremisme. Ikke engang «gullstol»- eller «godhetstyranni»-retorikken er av høyreekstrem karakter.

Sylvi Listhaug er en ganske vanlig høyrepopulist, langt mindre ekstrem enn store deler av den høyrepopulistiske bølgen som velter inn over Europa – men høyrepopulisme er uansett noe ganske annet enn høyreekstremisme. Høyreekstremismen ligger langt til høyre for Fremskrittspartiet, og jeg tror vi gjør en stor feil om vi ikke ser forskjell på Frp og Nordisk Motstandsbevegelse. Dette gjelder også ordbruken. I stedet for å gjøre hva vi kan for å oppheve skillet mellom Frp og høyreekstremistene, burde vi bestrebe oss på å føre en ordbruk som isolerer de virkelig høyreekstreme gruppene – ikke Frp.

Tilbake til ordets betydning. Storbritannias utenriksminister Boris Johnson er sikker på at Putin vil utnytte fotball-VM i Russland på samme måte som Adolf Hitler brukte Berlin-OL! Gitt vår voldsomme og berettiga harme over Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg; tenk hvordan russerne oppfatter dette sjofle angrepet. Russerne – som mista 20 millioner i kampen mot Hitler!

Men denne usaklige og grovt sjikanerende uttalelsen gjør altså ikke Boris Johnson til en «høyreradikal» politiker.

Ukas gledeligste: Jentene trosser alle sine foresatte, og har starta fotballag i Mogadishu!

Ukas lydspor: Medborgarbandet – «Medborgarbandet».

arild@puls.no / www.arildronsen.no / @arildronsen

«I mine øyne er ‘høyreradikal’ det samme som ‘høyreekstremist’»

Artikkelen er oppdatert: 10. april 2018 kl. 13.47