Klassekampen.no
Onsdag 21. mars 2018
Felles kraftinteresser

Acer

Venstresida har gode muligheter til å unngå at den frustrerte norske EU-lobbyen skal kunne lure oss bakveien inn i Europas Forente Stater gjennom Acer.

Det mest effektive argumentet som motstandsbevegelsen har, er at prisen på den strømmen som vi alle i dette kalde landet trenger, kommer til å nærme seg de blodpriser som for eksempel britene må betale for å koke teen sin. Vi husker vel alle hvordan våre minstepensjonister ble anbefalt å kontakte sosialkontoret da «markedet» gjorde oppvarminga så dyr for dem at de måtte holde seg under dyna hele dagen. (Noen av disse «kundene» burde vi heller kalle eiere: De hadde kanskje vært med på bygge våre felles kraftverk – med sine skattepenger eller på dugnad med spett og spade.)

Så har vi sett at noen utmerkede naturvernere ikke liker argumentet mot dyrere strøm: For jo dyrere strømmen blir, jo sterkere motivert blir vi forbrukere til å spare på energien, har vi hørt.

I prinsippet er naturligvis dette argumentet like riktig som at to ganger to er lik fire. Men bare for dem som ikke kjenner det energiprogrammet som SV har formulert, men så vidt dette gamle medlemmet veit – ikke gjort noe særlig for å opplyse våre velgere om:

Dette programmet tar vare på både minstepensjonistens og naturvernets interesser: E-verket gir alle norske hushold det vi trenger for å varme opp en 80 eller 100 kvadratmeters bolig – til en pris som tilsvarer det det faktisk koster å produsere denne strømmen. Det kunne gi oss en mulighet til å ha det like godt og varmt inne som folk kunne ha det i resten av Europa – uten at det behøvde å koste oss mer.

Bruker vi mer, må vi betale for overforbruket: Forbrukeren må ut med det beløpet som vår finansminister kunne ha fått for denne strømmen på Europamarkedet.

Og bruker vi mindre, får vi dratt fra på strømregninga det beløpet som Norge innkasserer for denne sparte strømmen som vi eksporterer – til markedspris. Som forbrukere får vi et effektivt økonomisk effektivt motiv til å isolere ytterveggene, bygge sammen med andre – altså bo i flerfamiliehus, kjøpe en effektiv rentbrennende vedovn – eller installere en generator i bekken eller på taket. Da kunne vi ha et el-system som både ivaretar alle norske husholds (altså eiernes) – og fellesskapets interesser i miljøet og klodens framtid.

De som prøver å vedlikeholde naturverdiene har minst like stor interesse av å holde EU-spekulantene borte fra våre fosser – som de har, våre kamerater som for eksempel jobber «på golvet» i aluminiumsindustrien.

ottar.brox@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 10. april 2018 kl. 13.59