Klassekampen.no
Tirsdag 20. mars 2018
FJASETE: Amazon-sjef Jeff Bezos lover himmelriket, men tilbyr skjærsilden.
Hvor langt er det fra Amazon til et lager i Norge? Ikke langt nok.
Amazon light

Nylig blåste det igjen rundt netthandelgiganten Amazon, da det ble opplyst i mediene at de hadde tatt patent på armbånd beregna til bruk på sine lageransatte. Går det for sent med plukking av ordre, eller hånda beveger seg i feil retning, vil en vibrasjon (eller et støt om du vil) guide arbeideren på rett kurs igjen.

I patentdokumentene beskrives armbåndet som et verktøy for å holde varebeholdningen à jour, men det vil også kunne gi beskjed om ansatte tar for lange pauser, eller holder et for lavt tempo.

I Amazon heter det ikke lagerarbeider. Nei da, man er ansatt på et «fulfilment center». Det lar seg vanskelig oversette, men det vil bety noe sånt som at man utfører jobben nærmest i gledesrus over å få brukt sine evner til det fulle.

Det stemmer dårlig overens med historier fra dem som har satt sine føtter i dette Nirvana av et varehotell. Ambulanser som står stand-by på selskapets parkeringsplass fordi ansatte besvimer i overopphetete lokaler. Ekstreme krav og overvåking helt ned til lengden av toalettbesøk. Fremmedgjøring, fordi man har mer «kontakt» med roboter enn sosial omgang med sine virkelige arbeidskamerater.

Utbredt bruk av midlertidige kontrakter og lav lønn.

I Spania varsles det nå to dagers streik fra 20. mars. Fagforeningen sier at de skyhøye kravene til effektivitet gjør arbeiderne syke, og påpeker svekkelse av rettigheter som tillegg ved helgearbeid. I fjor gikk Amazon-arbeidere i Tyskland og Italia ut på den store salgsdagen «Black Friday». De omdøpte den til «streike- fredagen» og protesterte mot de samme problemene.

I tillegg får Amazon, på lik linje med andre multinasjonale selskaper kritikk for skatteunndragelse.

Amazon er så langt ikke etablert i Skandinavia. Komplett Marketplace ser konkurransen og organiserer for å møte «faren». Men hvor langt det fra et av Amazons «fulfilment centers» til et lager i Norge?

Svaret er: ikke langt nok. Vi ser og opplever det samme: økt arbeidspress og fjerning av tidligere opparbeida rettigheter. Konsern med utarbeida visjoner og arbeidssett som er langt fra den «norske modellen».

Det vi er avhengige av, er sterke fagforeningsklubber og en fagbevegelse som snakker arbeidsfolks sak. All verdens fjåseri om «fulfilment» betyr ingenting når arbeidsdagen oppleves mer som skjærsilden enn det himmelrike selskapene forsøker å selge deg.

For hva kan man egentlig forvente av selskap som for eksempel Amazon? Grunnlagt av Jeff Bezos, mannen som skrøt av at han som barn levealdersjusterte sin kjederøykende bestemor.

monkechi2002@yahoo.no

«Ambulanser står stand-by på parkeringsplassen fordi ansatte besvimer»

Artikkelen er oppdatert: 10. april 2018 kl. 14.02