Klassekampen.no
Lørdag 17. mars 2018
Finnmark i våre hjerter

Kanskje har du vært der. Kanskje har du sittet i et Widerøe-fly og sett finnmarkskysten under deg. Det langstrakte uberørte, jomfruelige landskapet. Vidda. Havet. Fiskeværene og fuglefjellene. Kanskje har du stjålet tørrfisk fra fiskehjellene, plukket multer på myrer helt ned til vannkanten. Kanskje har du vinket under nordlyset en iskald kveld og ønsket deg noe stort. Kanskje har midnattssola holdt deg våken og gjort deg døgnvill.

Du har sett sjarkene og småbåtene på vei ut til fiskebankene. Ut til ett av verdens viktigste matfat. Du husker Jens Stoltenberg og Kjell Inge Røkke som gikk i allianse. Du har forbannet Røkke og hans demontering av fiskebrukene og fiskemottakene langs kysten og Røkke som lovet å levere fisk til lokal foredling. Forbannet trålerne hans som istedenfor tok verdiene ut av fylket.

Du har bekymret deg over fra­flytting fra de samme fiskeværene. Du har sett med stadig større undring og sinne på Sandbergs fiskeripolitikk.

Du kjenner Finnmarks historie. Du vet hvordan fornorskingen og assimileringspolitikken av samene foregikk. Vår urbefolkning som måtte sende syvåringene sine på internatskole der de ikke skjønte språket. Vår urbefolkning som helst skulle glemme sin egen kultur.

Du vet at Finnmarks befolkning ble flyktninger på slutten av krigen. Jagd fra hjemmene sine mens alt de eide ble brent. Et folk som vendte tilbake til sine byer og fiskevær. Et folk som ikke lot seg kue. Et folk som bygde opp sitt land på rekordtid etter krigen.

Så kommer dette: Troms og Finnmark skal slås sammen med tvang. Er det mulig, har du tenkt. Hvorfor skjer det, har du tenkt? Skal Finnmark bli et bedre fylke å leve i sammen med Troms? Hva er meningen?

Jeg sier ikke at dette er like ille som assimileringspolitikken før og etter krigen. Jeg sier ikke at dette er like ille som da trålerkapitalistene fikk fritt leide til våre fiskekvoter fra naive og kunnskapsløse politikere. Jeg sier ikke at dette er krig og at folket blir flyktninger.

Jeg sier bare at dette er nok et slag mot vår kjære landsdel, et mer subtilt slag.

Hva blir det neste? Er denne tvangssammenslåingen et steg mot et ytterligere assimilert, usynlig og kolonisert Finnmark?

Og næringsminister: Vis respekt og bruk folkevett.

aa-su@online.no

Artikkelen er oppdatert: 10. april 2018 kl. 14.16