Klassekampen.no
Lørdag 17. mars 2018
Eit nytt namn løyser alt.
Namne­leiken

Namnet ditt seier så altfor mykje om den du er. Har du bindestrek i fornamnet, veit alle at du er frå Sunnmøre før du opnar kjeften. Slenger venene dine på ein -i på slutten av namnet ditt når dei ropar på deg, (her er «Påli», «Gerri» og «Kjelli» såkalla gode døme), forstår dei rundt at du er frå dei meir lugubre delane av Jæren. Insisterer du på å seia «Majorstuen» framfor «Majorstua», forstår alle at du ikkje betalar skatt.

Slik var det også for Statoil. Du veit, dette statseigde selskapet som har størstedelen av verksemda si innan oljesektoren. Dei følte at namnet vart litt vel avslørande. Tenk å heita noko med både «stat» og «olje»! Uproft. Statoil lét seg derfor inspirera av institusjonen tidlegare kjent under det svært informative namnet Høgskolen i Oslo og Akershus – no døypt om til det kaudervelske Oslomet.

Resultatet vart at me denne veka kunne seia farvel til trauste Statoil og seia hei og god dag til Equinor. Og kva er det? Er det ein heste­medisin? Er det eit privat equity-selskap som rettar seg mot gründerverksemd? Driv dei innan ekvipasje med hundespann? Det veit ingen, og det er nettopp det geniale.

Statoil, orsak – E-qui-nor – er ikkje åleine om å vinna på eit namne­byte. Men medan Equinor er genialt sidan namnet skjuler kva dei faktisk driv med, kan andre vinna på å synleggjera dei gode tinga som selskapet syslar med.

Hydro får masse pes for å skulle ha sleppt ut kjemikaliar i drikke­vatnet til folk. Altså, det er snakk om kontrollerte utslepp som berre har gått utover fattigfolk i Brasil, så det er ikkje lett å forstå kva folk klagar etter. Men saka kan uansett ha negative verknader på omdømmet til selskapet. Kva er løysinga? Jo, Hydro bør døypast om til Hydro ClearWaterSolutions.

Justisdepartementet blir (enn så lenge) leia av ein tidlegare kommunikasjonsekspert som ikkje er flink til å seia unnskyld, men veldig flink til å ty til ein manuell gravereiskap. Justisdepartementet bør byta namn til Spade.

Acer, dette mytologiske EU-byrået for energisamarbeid, blir skulda for å bryta med suverenitets­prinsipp og det som verre er. Dessutan er det ingen som veit om ein skal bruka engelsk (ei-sør) eller norsk (a-serr) uttale på Acer. Derfor bør byrået byta namn til noko med meir positive konnotasjonar for det fjernsyns­elskande norske folk. Acer bør bli til Dei Nye Kraft­kameratane.

marial@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 10. april 2018 kl. 14.18