Fredag 16. mars 2018
FIKK MANGELFULL INFORMASJON: Da Næringsdepartementet og statsråd Torbjørn Røe Isaksen først ble informert om forurensningssaken i Brasil, opplyste ikke Hydro om at var nødt til å slippe ut forurenset vann fra fabrikken. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
Ingen lekkasjer i Brasil, sa Hydro til staten:
Nevnte ikke utslippene
VISSTE IKKE: Samtidig som Hydro bevisst slapp ut forurenset vann, opplyste selskapet til næringsdepartementet at de ikke hadde noen grunn til å tro at det forekom lekkasjer i Brasil.

industri

Hydro er i trøbbel i Brasil. Selskapets aluminiumsraffineri Alunorte er pålagt av lokale myndigheter å drive for halv maskin, etter anklager om at lekkasjer fra anlegget forurenset drikkevannet til 400 familier.

27. februar sendte Hydro et notat til Næringsdepartementet for å orientere om saken. Klassekampen har fått tilgang til brevet der statseide Hydro forsikrer om at lekkasjene ikke stammer fra Alunorte-anlegget.

«Uriktige rapporter om lekkasjer har vært plukket opp av lokale medier, og derfra spredd i nasjonale medier», skriver Hydro i notatet.

Selskapet forsikrer også om at de har gjort grundige undersøkelser på anlegget.

«Rykter og rapporter om lekkasje førte den 17. og 18. februar til omfattende inspeksjoner, utført av en rekke offentlige tredjeparter. Funnene bekrefter at det ikke har forekommet lekkasjer.»

Notatet sier ingenting om at Hydro på samme tid hadde gjennomført en rekke bevisste utslipp fra fabrikkområdet i Pará-elven. Det skjedde 17. februar og periodevis fra 20. til 25. februar, opplyser selskapet i ettertid.

Fakta

Hydro i Brasil:

• Alunorte er verdens største aluminiumraffineri med rundt 2000 ansatte. Anlegget ligger i regionen Barcarena i delstaten Pará. Hydro eier 92,1 prosent i Alunorte.

• 16. og 17. februar ble det registrert mer enn 200 millimeter nedbør i området i løpet av tolv timer. Hydro er anklaget for lekkasjer som kan ha ført til forurenset drikkevann.

• Miljømyndighetene i delstaten Pará ga 27. februar beskjed om å kutte produksjonen av kalsinert aluminium med 50 prosent.

• Hydro har nedsatt en ekspertgruppe som skal foreta en gjennomgang av saken.

Kjente ikke til utslipp

Hydro sier at avgjørelsen om utslippene ble tatt lokalt, og at konserndirektør Svein Brandtzæg først ble gjort oppmerksom på dette da han reiste til Brasil i begynnelsen av mars.

«Som Svein Richard Brandtzæg også redegjorde for tidligere i dag, ble han først informert om utslippene av regnvann via den interne dreneringskanalen Canal Velho da han ankom Brasil 2. mars. Han reiste da umiddelbart til Barcarena i den nordlige delstaten Pará, og besøkte blant annet lokalbefolkningen og inspiserte selve Alunorte, herunder Canal Velho, i løpet av 3. mars», skriver Erik Brynhildsbakken, assisterende direktør for kommunikasjon til Klassekampen per e-post.

I går var Hydro i møter med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Kommunikasjonssjef Trond Viken i Næringsdepartementet viser til at Hydro ikke kjente til utslippene da de informerte om saken i slutten av februar.

«Departementet oppfatter Hydro slik at utslipp av vann via Canal Velho per 27. februar ikke var kjent for toppledelsen, og at det er årsaken til at dette ikke var omtalt i notatet departementet mottok da», skriver Viken i en e-post.

Ville minimere skadene

Hydro sier at vannet fra de bevisste utslippene inneholdt støv av bauksitt, støv av mineralsk kull og kaustisk soda. Dette gjorde at vannet hadde for mange partikler i seg, og at ph-verdien var for høy på enkelte tidspunkt. Imidlertid skal ikke dette utgjøre noe helseskade, ifølge Hydro.

Selskapet har ikke tillatelse til slike utslipp, men søkte brasilianske myndigheter om tillatelse i ettertid.

«Beslutningen om å benytte Canal Velho ble tatt lokalt for minimere skade og sikre håndteringen av regnvann fra rødslamdeponiene, som ville hatt et større forurensningspotensial. I situasjonen som oppstod med det ekstreme regnet, søkte man å finne den løsningen som skaper minst skade på mennesker, miljø og eiendom», skriver Erik Brynhildsbakken til Klassekampen.

Må stenge ned

Bakgrunnen for problemene for Hydro i Brasil, er at det falt ekstremt mye nedbør i Barcarena 16. og 17. februar.

I prosessen med å lage alumina fra råstoffet bauksitt, oppstår biproduktet rødslam. Det oppstår like mye slam som alumina i produksjonsprosessen, og de enorme mengdene rødslam lagres i egne deponi. Da rødt vann og leire fløt i området ble Hydro mistenkt og beskyldt for at det lekket fra disse deponiene. Hydro sier imidlertid at det ikke er bevist at det har kommet utslipp fra rødslamdeponiene.

Hydros forklaring er altså at renseanlegget til Alunorte måtte prioriteres til vann med rødslam. Derfor måtte overflatevann slippes ut uten å bli helt renset først fordi dette ville være den minste skadelige løsningen.

Brasilianske myndigheter har pålagt Hydro å halvere driften, stenge et av deponiene og ilagt selskapet bøter på 50 millioner kroner. Hydro gjennomfører nå en full kartlegging av hva som har skjedd, og offentliggjør resultatene 9. april.

Staten ved Næringsdepartementet eier 34,3 prosent av Hydro.

stiann@klassekampen.no

Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Mandag 19. august 2019
ADVARSEL: Russland har rustet opp. Hvis ikke Norge følger etter, vil USA ta over kontrollen i norske nærområder. – Da mister vi stadig mer råderett, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Lørdag 17. august 2019
AVLYSER: Hurtigruten må avlyse to planlagte cruise til Frans Josefs land fordi Russland nekter skipene å seile i russisk farvann.
Fredag 16. august 2019
AVFALL: Landbruket er blant de beste i klassen i plast-retur. Likevel blir mer enn 2000 tonn brukt plast hvert år ikke levert til retur.
Torsdag 15. august 2019
VARME: Da broren til den terrorsiktede la ut en video der han deler sin desperasjon, strømmet norske muslimer til kommentarfeltet for å dele kondolanser, lykkeønskninger og hjertesymboler.
Onsdag 14. august 2019
SKUFFET: – Vi trenger en regjering som står imot muslimhets gjennom handlinger og ikke bare ord, sier Irfan Mushtaq. Her forteller han hvordan han opplevde den dramatiske eid-helga.
Tirsdag 13. august 2019
HØYREEKSTREM: Skribent Lasse Josephsen mener Philip Manshaus ble radikalisert på nettet. Han tror det kommer flere angrep fra unge høyreekstreme menn.
Mandag 12. august 2019
HAT: Samtidig som hver tredje nordmann har utpregede fordommer mot muslimer, har regjeringen avvist en egen strategi mot islamofobi. Nå må den komme, krever Venstres Abid Raja.
Lørdag 10. august 2019
STORKOALISJON: Norge ønsker seg en så stor og tung koalisjon i Persiabukta som mulig, sier forsvars- ministeren.
Fredag 9. august 2019
SKILLE: Jonas Gahr Støre (Ap) mener andelen heltidsansatte blir høyere når Ap har ordføreren i kommunen. Tall fra Kommunenes Sentralforbund viser at han trolig har rett.