Klassekampen.no
Mandag 12. mars 2018
LUKSUS? Barselomsorgen i Norge bygges ned. Her trebarnsmor Torhild Nilsen med sitt nyfødte barn på barselhotellet på St. Olavs sykehus i Trondheim. FOTO: FRIDA HOLSTEN GULLESTAD
Vi finner oss ikke lenger i at mødrehelse er en salderingspost i Norge.
Barselrevolusjon

«Vi kvinder beklager os ikke over de opgaver naturen har lagt paa os, tvertom, de er vor lyst, vor stolthet, vor hæder, men vi beklager os over det misbruk som finder sted, den hensynsløse utnyttelse av vor organiske kraft, det primitive standpunkt hvorpå alt vort arbeide, barneproduktionen, barnestellet, barneopdragelsen står, og som skyldes den manglende inflytelse vi hittil har hat, og den ringe interesse som er blit vist vore opgaver. Vi gør ikke oprør mot naturen, men vi vil regulere og underordne os den på vort område som mænd har gjort det på sine.»

Disse berømte ord skrev Katti Anker Møller i 1915, den gang hun sto i spissen i kampen for seksualopplysning og kvinnehelse her i landet. Vi kan jo alle lure på hva hun hadde ment om dagens situasjon.

En fødsel varer jo ikke så lenge. Samfunnet må prioritere, må vite. Og de profesjonelle styrene i helseforetakene våker over de profesjonelle direktørene for de profesjonelle sjukehusene. De sier sitt om hva som er viktig, hva som er produktivt, og om hva som må regnes som unødvendige kostnader.

Fødsels- og barselomsorgen i Norge har lenge vært en salderingspost. Dette handler om at kvinnehelse ikke er prioritert, og at barn, i alle fall på kort sikt, ikke er viktige og lønnsomme. I takt med at de nye styringssystemene for offentlig sektor brer om seg, med større krav til effektivisering og innsparing, mister man blikket for at ting henger sammen – sammenhengene er ikke engang en del av diskusjonen lenger. Her skal det drives effektivt og kostnadsbesparende. En av konsekvensene er at den ene fødeavdelingen etter den andre legges ned, på tross av at kvinner i distriktene ofte har lang og farlig vei til sjukehus.

Resultatet er at antallet fødsler i ambulanse har doblet seg på ti år. Jeg kjenner ei jordmor som til slutt sa opp jobben etter mange og lange turer i ambulanse med fødende kvinner. Alltid med reisesyketablett innabords, og alltid med ryggen mot kjøreretning. Hver uke måtte ambulansen stoppe fordi jordmor måtte ut og spy. Dette er et konkret og kroppslig resultat av at landet styres mer etter bedriftsøkonomiske enn sosialøkonomiske prinsipper.

I Bergen skal friske kvinner og barn sendes hjem seks-åtte timer etter fødsel når den nye Kvinneklinikken står klar i 2023. Flere friske mødre vil kunne dra hjem fra sykehuset samme dag som barnet blir født, heter det i hovedfunksjonsprogrammet for det nye sykehuset som blir bygget i Stavanger. Planen er et fød-and-go-konsept, der kvinnene kommer inn til sykehuset så seint som mulig, plumper ut barnet, og reiser hjem igjen. Derfor planlegges det ikke engang sykehushotell på det nye sykehuset.

Det blir visst født for få barn her i landet. Arbeiderpartiet med Hadja Tajik i spissen nyttet kvinnedagen til å fronte bekymringen over at fruktbarheten aldri har vært lavere enn dagens 1,6 per kvinne. Kan vi undre oss over dette?

I min tid som fødende var standard liggetid seks dager for førstegangsfødende og fem dager for flergangsfødende. Dette ble betraktet som nødvendig for å få i gang melkeproduksjonen og bli trygg på amming og stell. I dag øker omfanget av fødselsdepresjoner, ammeprosenten går ned, antall helsesøstre synker og mange får ikke oppfølging fra helsestasjon etter fødselen. Tall på barnevernssaker vokser.

Vi har nettopp gått i 8. mars-tog igjen. Mange tusen av oss har båret paroler og ropt slagord. Mange av kravene har vi båret i mange år, mens andre er nye eller omformulert. Nytt av året er parolen om barselrevolusjonen. «Dette er det siste varsel, nå vil vi ha bedre barsel!» runget over det ganske land fra mødre og andre med og uten barnevogner. Parolen er flott, varselet gjelder et opprør som er i gang. Vi finner oss ikke i det lenger.

Den nyopprettede Landsforeningen 1001 dager vil jobbe for mental helse i forbindelse med graviditet, fødsel og i to år etter fødsel. Foreningen fortjener ros, støtte og aktivister. Og ikke minst praktisk handling fra regjeringen og Erna Solberg og fra de profesjonelle styrene i helseforetakene og de profesjonelle direktørene for de profesjonelle sjukehusene.

asta.haaland@lyse.net

Feministene Bodil Stenseth, Wencke Mühleisen, Asta Beate Håland, Stephen Walton, Kristina Leganger Iversen og Sumaya Jirde Ali skriver i Klassekampen mandager.

Artikkelen er oppdatert: 10. april 2018 kl. 14.42