Lørdag 10. mars 2018
Ulike kulturer

• Kommentator Kjetil Wiedswang forklarer de vanskelige brexit-forhandlingene med de ulike politiske kulturene på kontinentet og på De britiske øyer. Storbritannia er et land uten grunnlov, med en århundrelang muntlig politisk kultur med stor tro på pragmatiske kompromisser. Ifølge Wiedswang har den britiske eliten store problemer med å forstå hvorfor EU avviser en politisk avtale så lenge begge parter vil tjene økonomisk på det. Tyskland er derimot opptatt av å få alt spikret fast i bindende paragrafer, noe Wiedswang forklarer med rettssammenbruddet på 1930-tallet. Samtidig er EUs administrasjon bygget opp med et svært sterkt byråkrati i den franske tradisjonen fra Napoleon. Wiedswang har interessante betraktninger her, selv om kjernen i konflikten er ulike ambisjoner for hva det europeiske samarbeidet skal omfatte. Britene har ønsket seg en løsere union, der nasjonalstatene spiller en større rolle, mens de politiske elitene i Tyskland og Frankrike vil ha en stadig tettere union, en føderal stat.

• I mange europeiske land får EU-skeptiske partier økt oppslutning. Ved valget i Italia søndag stemte flertallet av dem som gikk til stemmeurnene, på EU-kritiske partier. I mange sentraleuropeiske land er det også sterk uvilje mot for sterk overstyring fra Brussel. Også i nordiske land som Danmark er det mange som mener EU truer selvråderetten. I flere land er dette også et klassespørsmål, idet store deler av arbeiderklassen frykter en svekkelse av nasjonalstaten, som har vært garantisten for velferd og jobbsikkerhet. De sosialdemokratiske partienes lojalitet til EU-prosjektet har ført til at mange av deres velgere har kommet på vandring. EU-føderalistenes svar på denne politiske utviklingen er å intensivere arbeidet for «en stadig tettere union ettersom framgang for populistene ses på som et eksempel på hvor farlig nasjonalstatene er. Dermed oppstår det en negativ spiral, der velgerne presses ytterligere til høyre. Den eneste løsningen er å senke ambisjonene for EU-prosjektet og tilbakeføre mer makt til nasjonalstatene. Da kan også venstresida og arbeiderbevegelsen gjenvinne sin rolle som talerør for befolkningens breie lag.

Mandag 10. desember 2018
• «Kanskje må vi søke i genene for å finne svar på Solvangs oppførsel i disse debattene.» Setningen er hentet ut av en klage til Kringkastingsrådet på programleder for NRKs «Debatten» Fredrik Solvang. Solvang og andre profilerte journalister...
Lørdag 8. desember 2018
• Natt til fredag ble justisminister Tor Mikkel Waras hus og bil tagget ned med hakekors og ordet rasist. I tillegg ble bilens bensintank forsøkt påtent. Den ansvarlige er i skrivende stund ikke tatt, og både politi og justisministeren selv...
Fredag 7. desember 2018
• Tirsdag denne uka inviterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forskere, LO og NHO til frokostmøte om organisert arbeidsliv. Statsråden fra Høyre ønsket innspill til hvordan Norge kan stanse fallet i antall organiserte i...
Torsdag 6. desember 2018
• Det er uenighet innad i regjeringen om hvorvidt Norge skal signere FNs nye migrasjonsavtale, som i norsk oversettelse har fått navnet «Global plattform om trygg, velordnet og regulær migrasjon». Mens Venstre og Høyre er klare for å signere...
Onsdag 5. desember 2018
• De siste to ukene har mange hundre tusen franskmenn tatt til gatene i protestbølgen mot høye levekostnader og en varslet avgiftsøkning på drivstoff og strøm. Grasrotbevegelsen bak opprøret har fått navnet «De gule vestene», etter...
Tirsdag 4. desember 2018
• Avisa Nationen fyller 100 år og feiret i går seg selv med en stor jubileumsavis. I den forteller sjefredaktør Irene Halvorsen om grunnlaget for avisa: Forankret i norske lokalsamfunn, men med blikket vendt mot verden. Det er særlig synlig...
Mandag 3. desember 2018
• I dag starter FNs klimakonferanse i Katowice i Polen. Der samles verdens land for å komme et skritt nærmere en løsning på klimakrisa. Forhandlingene i Polen skal følge opp Parisavtalen, som ble inngått i desember 2015. Den sier at vi må...
Lørdag 1. desember 2018
• Klassekampen har denne uka skrevet om forslaget til nye læreplaner i grunnskolen som i disse dager er ute på høring. Kritikken har særlig dreid seg om at historie har blitt tonet kraftig ned til fordel for et nåtidsperspektiv. Tanken er at...
Fredag 30. november 2018
• Forhandlingene om ny regjering i Sverige er et underlig skue. Denne uka har to partier fra blå blokk i politikken tatt det som kan se ut som et skritt i retning av å bryte med den borgerlige koalisjonen. Det er Liberalerna og Centerpartiet...
Torsdag 29. november 2018
• Det brygger opp til strid i LO etter at Fellesforbundets største lokalavdeling, den industridominerte avdeling 5 i Bergen, nylig snudde og gikk mot EØS. Dermed ligger mye til rette for at LOs største forbund i privat sektor kan snu i...