Lørdag 24. februar 2018
BOIKOTT-SKVIS: LO-kongressen vedtok i fjor at LO skal arbeide for boikott av Israel. Nå risikerer LO-tillitsvalgte å bli nektet adgang til Israel og Palestina på grunn av vedtaket. «Utestenging av tillitsvalgte bidrar ikke til dialog, som er ønskelig fra vår side», sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. FOTO: TOM HENNING BRATLIE
Israels ambassade krever at LO endrer sitt boikottvedtak for at de skal være velkomne i Israel:
Israel truer med LO-boikott
Undersak

Støtter egne tillitsvalgte

Klassekampen ba i går om en kommentar fra LOs leder Hans Christian Gabrielsen om den israelske posisjonen i brevet til LO i Oslo og NNN.

Gabrielsen har ikke ønsket å la seg intervjue om brevet fra Israels ambassadør, men i en e-post gir han i stedet en generell uttalelse om saken til Mohammed Malik, med støtte til NNN og LO i Oslos protest.

«Jeg registrerer den israelske ambassadørens svar til LO i Oslo, samt hans svar til Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, der Malik er organisert. NNN og LO i Oslo har sin selvsagte rett til å protestere mot utestengelsen av en av deres tillitsvalgte. Fra LO sentralt har vi, i samråd med NNN, kommet til at denne saken best håndteres av Maliks forbund, men det kan ikke herske tvil om at forbundets protest har støtte fra et samlet LO», heter det i e-posten

«Jeg vil minne om at Israel kontrollerer all inn- og utreise, ikke bare til og fra Israel, men også til og fra de palestinske områdene. Mohammed Malik representerte ingen sikkerhetstrussel, og det fantes ikke noe saklig grunnlag for å avvise ham. Derfor er det helt på sin plass at fagbevegelsen protesterer på Israels utestengning og behandling av han. Utestengning av tillitsvalgte bidrar ikke til dialog, som er ønskelig fra vår side», skriver Gabrielsen.

Klassekampen spurte LO-ledelsen om hvordan de forholder seg til at også LO-lederen kan risikere å bli nektet innreise. Dette avviste LO-ledelsen å kommentere.

Brev fra den israelske ambasaden datert 22. februar.
BOIKOTT: LO-kongressen vedtok i fjor boikott av Israel. Nå krever Israels ambassadør at LO endrer sin «avskyelige politikk» for at LO-tillitsvalgte skal få slippe inn i Israel.

Midtøsten

Sist helg ble LO-tillitsvalgte Mohammed Malik nektet innreise på Ben Gurion-flyplassen i Tel Aviv. Malik deltok på en studiereise i regi av Palestinakomiteen. Han oppfattet at det var hans posisjon som LO-tillitsvalgt som var hovedårsaken til at han ikke slapp inn.

Nå bekrefter Israels ambassadør Raphael Schutz at ledere i LO ikke vil være velkomne i Israel så lenge organisasjonen ikke endrer LO-kongressens vedtak om boikott av Israel.

«Da LO vedtok å boikotte den eneste jødiske staten i verden, begikk de en klart diskriminerende handling. De kan heller ikke ha ventet, etter et slikt trekk, at lederne for en slik avskyelig politikk vil være velkommen til å besøke Israel», skriver Schutz i et brev til LO datert 22. februar.

Brevet er et svar til LO i Oslo og Maliks forbund, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Begge har sendt brev til Israels ambassade og kritisert behandlingen av Malik.

«Israel er med i FN og forpliktet på menneskerettserklæringen, Vi mener at arrestasjonen, forhøret og deportasjonen av Malik bryter hans rett til ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, frihet fra ulovlig frihetsberøvelse og frihet fra diskriminering, skriver Jan-Egil Pedersen, leder i NNN, i sitt brev til ambassaden.

Fakta

LOs boikottvedtak:

• LO-kongressen i 2017 vedtok med 193 mot 117 stemmer at LO skal jobbe for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel (BDS).

• Israel vedtok i fjor en lov som nekter utlendinger innreise om de støtter BDS eller jobber for organisasjoner som gjør det.

• Israels ambassadør til Norge skrev onsdag til LO i Oslo og NNN at LO må omgjøre sitt boikottvedtak dersom LO-tillitsvalgte skal være velkomne i Israel.

Krever at LO snur

I svarbrevet, som har overskriften «LOs anti-israelske diskrimineringspraksis må stoppe», kritiserer Schutz boikott for ikke å være «en fredelig tilnærming», og viser til at en sentral palestinsk boikottaktivist, Omar Barghouti, har sagt at det «ikke er noe rom for en jødisk stat i Midtøsten».

Schutz viser til egen familiehistorie, med foreldre som måtte flykte fra Europa for å redde livet, og trekker parallellen mellom jødeforfølgelsene og boikott av Israel.

«Hvis ikke, og inntil, LO korrigerer den skammelige boikottresolusjonen og stopper sin diskriminerende praksis mot den eneste jødiske staten, bør ikke LOs ledere forvente å få en ‘business as usual’-behandling fra Israel», skriver Schutz.

Klassekampen spurte Israels ambassade hva det betyr i praksis når Schutz skriver at LO-ledere ikke kan forvente «at de er velkommen til å besøke Israel» eller å få «business as usual»-behandling

– Det betyr at de ikke nødvendigvis får innvilget innreise til Israel. At det er en mulighet for at de vil oppleve å bli stoppet på flyplassen og ikke får innreisetillatelse, svarer Beate Mikkelsen, kommunikasjonssjef ved ambassaden.

– Betyr det at alle med lederverv i LO nektes innreise?

– Ikke nødvendigvis. Hver person får behandlet saken sin individuelt av sikkerhetspersonell på flyplassen.

– Rammer dette også de som er medlemmer i LO og ikke har noe leder- eller tillitsverv?

– På generelt grunnlag gjelder det ikke direkte ordinære medlemmer. Hovedsakelig er det slik at det er de som er sentrale ledere og har en betydelig stilling, og er sentrale boikott-tilhengere, som risikerer ikke å få reise inn, sier Mikkelsen.

– Slett ikke antisemittisme

Roy Pedersen, leder i LO i Oslo, sier at han mener det er helt feil å sidestille boikott med antisemittisme.

– Verken LO i Oslo eller LO sentralt har noen gang sagt at vi mener at staten Israel skal opphøre å eksistere. Vi er for en tostatsløsning, og tar avstand fra enhver form for rasisme og jødehets, understreker han.

– Det står blant annet i LO i Oslos utkast til 1. mai-program, som skal behandles mandag, sier han og siterer utkastet, der det som begrunnelse for parolen «Respekter LO-kongressen: Boikott Israel – Anerkjenn Palestina» blant annet står: «Vi støtter BDS-kampanjen om boikott, de-investeringer og sanksjoner. Verken Oljefondet eller norske virksomheter må bidra til de ulovlige bosettingene eller ha økonomisk eller militært samkvem med Israel. Samtidig tar vi avstand fra jødehets.»

Pedersen sier at brevet fra Schutz viser at det LO i Oslo har fryktet etter utvisningen av Malik stemmer:

– Israel forsvarer en politikk der de går til angrep på ytrings- og organisasjonsfriheten, og holder folk tilbake og utviser dem fordi de er fagorganiserte og har meninger Israel er uenige i.

utenriks@klassekampen.no

Onsdag 21. november 2018
KONTROLL: Frankrike og Tyskland vil ha et felles EU-forsvar, men er uenige om hvem som skal ha styringa.
Tirsdag 20. november 2018
SAMLING I BÅNN: Venstresida i Latin-Amerika samles for å finne ut hvordan de kan stanse høyresida og diktaturhyllere som Jair Bolsonaro.
Mandag 19. november 2018
FINAL SAY: Verken tilhengere eller motstandere av brexit liker avtalen til Theresa May. People’s vote-leder mener en ny folkeavstemning er Mays eneste utvei.
Lørdag 17. november 2018
VERRE: Theresa May mener hun har oppnådd en bedre avtale med EU enn det Norge har. Men brexit-avtalen ville vært grunnlovsstridig i Norge, fastslår Nupi-direktør Ulf Sverdrup.
Fredag 16. november 2018
NÆR STUPET: Ministerflukt og mistillit sender Theresa Mays brexit-plan nærmere nederlag i parlamentet, sier britiske eksperter til Klassekampen.
Torsdag 15. november 2018
STOPP: Theresa Mays utmeldingsavtale med EU møter motbør fra høyre og venstre. Mays partifelle Peter Lilley tror ikke avtalen overlever i parlamentet.
Onsdag 14. november 2018
ØST OG VEST: Ledere fra ulike deler av Libya møttes i Italia, men strides ennå om hvem som skal ha ansvar for landets væpnede styrker.
Tirsdag 13. november 2018
ADVART: Allerede for ti år siden visste forskerne at klimaendringene ville gi flere og større skogbranner. Nå har det begynt å skje.
Mandag 12. november 2018
PÅ MARSJ: Migrantkaravanen fra Honduras fortsetter mot nord. Mange velger å bli i Mexico framfor et usikkert møte med den amerikanske grensa.
Lørdag 10. november 2018
SANKSJONER: EU vil gi Italia bøter om ikke regjeringen strammer inn statsbudsjettet. – Italia står overfor et fryktelig dilemma, sier professor emeritus Steinar Stjernø.