Lørdag 24. februar 2018
MØTE: Politimeister Hans Sværre Sjøvold i Oslo politidistrikt og vise­politimeister Bjørn Vandvik var her på veg frå møte med byrådsleiar i Oslo Raymond Johansen i Oslo Rådhus tidlegare i år. Foto: Christopher Olssøn
Politimeisteren i Oslo vil vera tettare på aktiviteten ved senteret som kjempar mot arbeidslivskriminalitet:
Oslo tar grep mot arbeidskrim
Undersak

– Me står betre rusta no enn me har gjort

Koordinator ved a-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug, seier bakgrunnen for at det blir gjort endringar er at det er vedtatt ein nasjonal styringsmodell for alle a-krimsentera i landet. Modellen blei vedtatt i haust, og tredde i kraft i januar i år.

Marhaug meiner at a-krimsenteret i Oslo i dag står betre rusta i kampen mot arbeidskriminalitet.

– A-krimsenteret i Oslo er no betre rigga enn me nokon gang har vore, seier han.

– Når politiet no kjem med fleire folk, styrkar det det tverretatlege fagmiljø. Det gir oss større slagkraft, seier Marhaug og understrekar at det er nok å gripa fatt i.

– Det som er eit faktum, er at det er meir kriminalitet enn kontroll og tilsynsetatane klarer å ta unna, seier han.

Marhaug fortel at det har vore dialog med Oslo politidistrikt heilt sidan starten av januar, og at endringane blir gjort uavhengig av Klassekampens artiklar.

Også visepolitimeister i Oslo Bjørn Vandvik opplyser at endringane kjem som følge av at Oslo politidistrikt følger opp ein ny styringsmodell for a-krimsamarbeidet, og at dei har jobba sidan i haust med endringane.

Marhaug ved a-krimsenteret kjenner seg ikkje att i at det har vore frustrasjon blant dei tilsette ved senteret i Oslo.

Marhaug og Vandvik understrekar at a-krimsenteret er éin av fleire arenaer for politiet og kontrolletatanes innsats mot arbeidslivskriminalitet.

Oslo, Norge, 01.02.2018. Bengt Eriksson, leder av Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Arbeidstilsynet. Foto: Christopher Olssøn.
STYRKAR: Oslo-politiet sender ein ekstra politibetent til det tverretatlege senteret som skal avdekka arbeidslivskriminalitet og flyttar ansvaret for oppfølging av politiets rolle.

AKRIM

Det har vore frustrasjon blant dei tilsette om politiets rolle ved det tverretatlege senteret for arbeidslivskriminalitet i Oslo, a-krimsenteret, som Klassekampen skreiv om tidleg i februar.

Politiet ved senteret hadde fått beskjed om å ikkje melda økonomisk kriminalitet ute på tilsyn, og dei andre etatane måtte søka om bistand dersom politiet skulle vera med på kontroll.

Bengt Eriksson er tillitsvald for Arbeidstilsynet og jobbar ved senteret. For tre veker sidan sa han at «hvis ikke politiet kommer med en annen løsning, så ser ikke jeg for meg hva politiet kan bidra med».

Fakta

A-krimsenter:

• Det er dei siste åra oppretta sju a-krimsenter i Norge, der ulike kontrolletatar og politiet jobbar saman for å kjempa mot arbeidslivskriminalitet.

• Klassekampen avslørte tidlegare i år at politiet ved a-krimsenteret i Oslo ikkje skal melda økonomisk kriminalitet ute på tilsyn.

• Det har også vore frustrasjon over at ikkje Oslo politidistrikt har stilt med fleire ressursar til a-krimsenteret.

• Dei sju a-krimsentera i landet er ulikt organisert, men frå januar i år tredde ein felles styringsmodell i kraft.

Klassekampen

3. februar s. 8 9

8. februar s. 8 9

Fleire politi på jobb

Visepolitimester Bjørn Vandvik skriv i ein epost til Klassekampen at politiet no går frå to til fire årsverk i samarbeidet. Tre personar skal jobba i operativ gruppe på a-krimsenteret, og politiet vil bruka eitt årsverk på analyse.

Til no har Eining for økonomi og etterforsking hatt ansvar for å koordinera arbeidet. Det ansvaret blir flytta til Felles eining for utlending og forvaltning. «Grepet medfører at vi skal være tettere på aktiviteten ved a-krimsenteret i det daglige, og sikre at sakene ivaretas godt i straffesporet med etterforsking og iretteføring», skriv Vandvik.

Bengt Eriksson er fornøgd.

– Det er blitt stor betring alt. Politiet har fått ei meir aktiv rolle, seier han.

Inga endring i prioritering

Eit fleirtal av sakene politiet har oppretta sidan starten av senteret i 2015, har vore brot på utlendingslova (38 av 47 frå 2015 til 18. januar). Vandvik opplyser at dei ikkje endrar prioritering av sakstypar framover: «Etterforskning vil knytte seg til økonomisk kriminalitet, utlendingsfeltet eller andre typer kriminalitet. I tillegg skal vi fortsette å bruke forvaltningssporet aktivt, både for å bekjempe og forebygge. Særlig utvisning og uttransportering har vist seg å være effektive tiltak», skriv han.

Han opplyser at «anmeldelsene skjer etter at vi har vært på kontroller og fått oversikt over hva som kan være det straffbare, med mindre det er åpenbart der og da».

Ein del av frustrasjonen blant tilsette var knytt til at politiet hadde fått ei rolle som gjorde at dei berre kunne bistå dersom dei andre etatane i samarbeidet følte seg trua, eller hadde grunn til å kjenna seg truga. Dette er no eit avslutta kapittel.

– Instruksen om at me må søka bistand for at politiet skal vera med på tilsyn, er trekt. No får politiet lov å reagera på det dei finn ute på kontroll, seier Eriksson.

innenriks@klassekampen.no

Fredag 14. desember 2018
LOV: Nav-kontorene mener innføringen av lovpålagt aktivitetsplikt hjelper ungdommen, men andelen unge på sosialhjelp er like høy som før loven kom.
Torsdag 13. desember 2018
NYTT: I 2017 døde flere rusbrukere av heroin-medisinen metadon, enn heroin, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.
Fredag 7. desember 2018
VERPESJUKE: Regjeringen har satt ned en egen arbeids­gruppe for å få norske kvinner til å føde flere barn. MDG mener befolkningsvekst bør komme gjennom innvandring.
Torsdag 6. desember 2018
PROFIL: Unge Venstre-leiar ­Sondre Hansmark seier Abid Raja er blant dei einaste som profilerer Venstre sin eigen politikk.
Onsdag 5. desember 2018
UHOLDBART: Elin Ørjasæter slakter Trine Skei Grandes lederstil etter at partilederen anklaget partifelle for å være illojal.
Tirsdag 4. desember 2018
RAUDE BYAR: Norske storbyar ligg an til å halde på sine Ap-ordførarar etter kommunevalet i 2019. I Bergen og Tromsø slit høgresida med alternativet.