Klassekampen.no
Tirsdag 20. februar 2018
VÆR MENNESKELIG: En bønn fra Gaza. FOTO: SARA BELL
BDS-bevegelsen arbeider mot forbrytelser mot menneskeheten.
Sivilisasjon

All ære til Gina Barstad (SV) og Bjørnar Moxnes (R) som har nominert BDS (bevegelsen for boikott, de-investering og sanksjoner mot Israel) til Nobels fredspris 2018. Spørsmål om hva som medvirker til fred, menneskerettigheter og opprettholdelse av folkeretten for palestinerne må angå oss alle. Likevel er BDS-bevegelsen i hardt vær. Det israelske propagandamaskineriet satser stort på å stemple initiativet som antisemittisk og å kriminalisere aktivister og demokratiske organisasjoner som støtter bevegelsen.

Fagforbundets internasjonale solidaritetsarbeid gjennom Norsk Folkehjelp går hovedsakelig til demokratiutvikling, kvinnerettigheter og til å støtte palestinske flyktninger, bønder og fiskere i Gaza, på Vestbredden og i flyktningleirene i Libanon. Selv om dette er viktig arbeid, må vi erkjenne at vårt bidrag til sivilsamfunnet ikke løsner den folkerettsstridige okkupasjonens grep om palestinernes hverdag. Det opphever ikke den groteske og inhumane blokaden mot Gazas befolkning. Vi greier ikke å motvirke at omkring 800 palestinske barn hvert år blir arrestert og rettsforfulgt gjennom militære domstoler. At barn blir holdt i varetekt og utsatt for tortur i militære fengsler.

Jobber vi for å ødelegge staten Israel? Nei! Både LO og Fagforbundet anerkjenner Israels legitime eksistens som stat. Men i motsetning til regjeringen tror vi ikke at internasjonale resolusjoner og diplomati kommer til føre til at den israelske staten setter seg ved forhandlingsbordet med planer om fredelig sameksistens eller en overraskende og nyvunnet respekt for folkeretten. Det finnes ingen konflikt mellom Palestina og Israel. Det finnes derimot en ensidig og brutal folkerettsstridig okkupasjon som undertrykker den palestinske sivilbefolkningen. Alt annet er nytale og omskriving.

Ove Bring, professor emeritus i internasjonal rett og medlem i den faste voldgiftsdomstolen i Haag, uttalte på et møte i februar at han karakteriserer blokaden mot Gaza som en forbrytelse mot menneskeheten. Det er dette som er kjernen i fagbevegelsens støtte til BDS.

Vi støtter ikke-voldelige sanksjoner mot forbrytelser mot menneskeheten. Vi sier nei til å handle med eller investere i selskaper og finansinstitusjoner som profitterer på og medvirker til forbrytelser mot menneskeheten. Vi ønsker ikke å samarbeide med institusjoner som legitimerer, legger til rette for eller medvirker til grove folkerettslige brudd. Det må ha omkostninger å opptre slik.

Først når okkupasjonen får reelle omkostninger for de aktørene som medvirker til den, er det sannsynlig å tro at staten Israel vil sette seg ved forhandlingsbordet med noe som monner. En fredspris ville kunne skjære gjennom all den propagandistiske støyen og gi denne aksjonsformen den anerkjennelsen den fortjener. For BDS-bevegelsen er et tegn på sivilisasjon, og det trenger verden sårt for tiden.

To the one who digs his path through the wounds of millions

To he whose tanks crush all the roses in the garden

Who breaks windows in the night

Who sets fire to a garden and museum and sings of freedom.

(Samih al-Qasim, Rafah’s Children, 1971)

post@fagforbundet-bergen.no

«Jobber vi for å ødelegge staten Israel? Nei!»

Artikkelen er oppdatert: 11. april 2018 kl. 10.48