Klassekampen.no
Torsdag 15. februar 2018
• ØKONOMEN SVARER
Egne penger
Kan jeg lage penger selv – og i så fall, hvordan?

Penger er et allment akseptert betalingsmiddel. «Alle kan lage penger, problemet er å få dem akseptert», skrev økonomen Hyman Minsky. Så: Ja, du kan forsøke å lage penger selv. Men hva skal til for at de aksepteres?

Penger er et gjeldsbrev. Hvis du kjøper en øl på Bydelskroa, kan du skrive på en serviett «Jeg, Anders, skylder Bydelskroa 55 kroner». Verten kan godta dette. En annen kunde skal ha vekslepenger, og verten prøver å gi gjeldsbrevet ditt. Hvis kunden er en god venn av deg, vil hun akseptere det. En vilt fremmed vil avslå. Men om du har et godt rykte i bydelen, vil ditt gjeldsbrev kunne sirkulere med en viss utstrekning. For at gjeldsbrev skapt av private aktører skal aksepteres, må mottakeren tro at nestemann vil godta det som betaling. Det krever tillit til den opprinnelige utstederen.

Tilliten kan etableres både i privat og offentlig sektor. Det private kredittvesenet vokste frem under renessansen i et nettverk hvor paneuropeiske kredittinstitusjoner garanterte for gjeldsbrev utstedt av lokale kjøpmenn. Det var en tungrodd prosess. For staten er det enklere.

Den viktigste grunnen til at vi alle aksepterer norske kroner i Norge, er at vi trenger dem for å betale skatt til staten. Men staten må sørge for at vi har tillit til at pengenes verdi ikke forringes fort. Før har den gjort det ved å utstede mynter av (eller som kan innløses i) edelt metall. Dagens løsning er et inflasjonsmål for pengepolitikken.

Vanligvis er det lite rom, og bruk, for å lage egne penger. Først når det etablerte pengevesenet fungerer dårlig, vil folk skape desentraliserte betalingsmidler (jf. Kron og Mynt 24. januar) eller bruke et annet lands valuta (typisk ved hyperinflasjon).

Bitcoin ble skapt i misnøye med pengevesenet i USA. Blokkjedeteknologien fjerner i prinsippet tillitsproblemet ved penger. Men verdien svinger for mye til at folk flest vil holde dem for å kjøpe ting. Og vi kan ikke betale skatt med dem. Med mindre nasjonalstaten forvitrer, vil kryptovalutaenes fremtid (som penger, ikke som investering) avhenge av hvorvidt staten velger å innlemme dem i pengevesenet.

I dag er det mange som prøver å lage penger. Selskaper selger digitale «mynter» (ICOs) for å skaffe finansiering. Men dette er mer en slags uregulert aksje enn penger. Penger er det vi bruker til å betale for ting.

Du kan prøve å lage penger, og se hvor langt du kommer på Bydelskroa. Men om du lager digitale ‘penger’, kan du kanskje tjene noen penger!

Artikkelen er oppdatert: 11. april 2018 kl. 11.18