Onsdag 14. februar 2018
Paragraf 115

• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk tilslutning innebærer suverenitetsavståelse, som krever behandling etter Grunnlovens paragraf 115 og tre firedels flertall på Stortinget. Departementet sier til Klassekampen at den nye gjennomgangen gjelder opprettelsen av Reguleringsmyndigheten for Energi (RME). Dette nye organet skal motta pålegg fra Acer via Eftas overvåkingsorgan, Esa, og skal være fullstendig fristilt fra norske myndigheter. Jussprofessor Eivind Smith har karakterisert konstruksjonen som «et EU-organ kamuflert som et norsk forvaltningsorgan».

• Tilslutning til Acer og EUs tredje energimarkedspakke berører helt fundamentale suverenitetsspørsmål for Norge. Vannkrafta har vært livsgrunnlaget for viktige deler av norsk industri. Barbro Auestad, som står i spissen for kampen mot norsk underleggelse under Acer, er selv ansatt ved aluminiumsverket Hydro Sunndal. Til Nationen sier hun at verket på Sunndalsøra har tilnærmet null utslipp, mens konkurrentene i Midtøsten og Asia produserer aluminium med gass- og kullkraft. Med EUs overnasjonale energiunion vil prisene øke, noe som vil føre til at den kraftkrevende norske industrien kan bli utkonkurrert av produsenter med betydelig større utslipp. Da står produksjon og industriplasser på steder som Lista, Kvinesdal, Husnes, Karmøy, Årdal Høyanger, Glomfjord, Odda, Sunndal og Mo i fare.

• Konsesjonslovene ble vedtatt i Norge for å stoppe store utenlandske firma i å kjøpe opp og kontrollere vannkraft og andre norske naturressurser. Det har vært en forutsetning for industrireisingen i Norge. En underleggelse under Acer vil føre til en reversering av det som var målet med konsesjonslovene, og reguleringsmyndigheten RME vil ikke være et organ for Norge, men for EU. Stortinget har derfor ikke noe annet valg enn å behandle denne suverenitetsavståelsen etter Grunnlovens paragraf 115, som krever tre firedels flertall.

Artikkelen er oppdatert: 14. februar 2018 kl. 08.23
Tirsdag 23. oktober 2018
• Kringkastingsrådet har mottatt 110 klager på at NRK brukte Civita-leder Kristin Clemet som ekspertkommentator under dekningen av valget i Sverige i september i år. Om lag 75 av klagene kom som resultat av en kampanje på partiet Rødts...
Mandag 22. oktober 2018
• Norsk politikk er blitt revitalisert etter at Knut Arild Hareide for tre uker siden rådet KrF til å sondere mulighetene for en historisk regjeringskoalisjon med Ap og Sp. Etter et år hvor norsk politikk...
Lørdag 20. oktober 2018
• Denne uka avholdes økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger. Der møtes økonomer, politikere og helt vanlige siddiser for å drøfte små og store økonomiske spørsmål. Et gjennomgangstema på flere arrangementer er det økonomiske...
Fredag 19. oktober 2018
• Onsdag ble det klart at det britiske selskapet Go-Ahead har slått NSB og svenske SJ i konkurransen om å få kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Det er i tråd med den blåblå regjeringens plan for norsk togtrafikk, hvor den...
Torsdag 18. oktober 2018
• Det er underlige tider i norsk politikk. De siste dagene har flere politikere på borgerlig side skrudd opp retorikken i et forsøk på å beholde Kristelig Folkeparti som støtteparti for regjeringen. Tirsdag advarte statsminister Erna Solberg...
Onsdag 17. oktober 2018
• VGs sak «Tre brødre på Tolga» avdekket grove overtramp fra kommune og helsevesen mot de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen. De tre fikk alle diagnosen psykisk utviklingshemmet, uten at de fikk vite om det og uten utredning.
Tirsdag 16. oktober 2018
• Noen av Norges mest toneangivende politiske kommentatorer har de siste dagene satt i gang et regelrett hardkjør mot Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide. De karakteriserer hans forsøk på å få partiet med seg over blokkgrensa som...
Mandag 15. oktober 2018
• «Skjebnedagen», kalte de den. Onsdag i forrige uke hadde de ansatte i Danmarks Radio (DR) fått beskjed om å være tilgjengelige fra klokka åtte om morgenen. Da telefonene sluttet å kime to timer seinere, hadde 205 medarbeidere fått sparken.
Fredag 12. oktober 2018
• Det britiske sosialdemokratiske partiet Labour publiserte i forbindelse med sitt landsmøte i Liverpool forrige måned en video som oppsummerer partiets program framover. Videoen ligger som hovedsak på hjemmesida og har som hovedbudskap at...
Torsdag 11. oktober 2018
• De siste ukene har Klassekampen skrevet flere saker om regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Reformen ble innført i 2015 og innebærer årlige kutt på 0,5 prosent for alle statlige virksomheter. I årets nasjonalbudsjett...