Månedens poet

Det udefinerbare

MÅNEDENS POET

LISE-MARTE VIKSE KALLÅK

Hver måned kårer Diktkammeret en månedens poet, som intervjues og trykkes i Bokmagasinet.

– Hvordan kom 1800-tallskunstneren Harriet Backer til å stå i sentrum for dette diktet?

– I januar leste jeg Cecilie Løveids diktsamling «Vandreutstillinger», som hun fikk Brageprisen for. Det var diktene hennes som inspirerte meg til å skrive om Harriet Backers kunstverk. Bildene dukket bare opp. Jeg liker fargebruken, flatene, hvordan lyset faller.

Hun var en respektert kunstner i sin samtid, på tross av at hun var kvinne. Samtidig forteller motivene noe om kvinneidealet, kvinners plass i samfunnet på slutten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet. Hun var innom både realismen, naturalismen og impresjonismen.

Interessen for kunst har jeg hatt siden studietiden. Etter endt utdanning underviste jeg 15 år i Kunst og håndverk i ungdoms­skolen. Jeg har også vært kunstformidler og pedagog ved Haugesund Billedgalleri, samt gitt ut ei lokal kunstbok med 33 kunstnerportrett.

– Du har tidligere laget dikt til kunstutstillinger, hvordan går du fram når du skaper slike dikt?

– Ja, jeg har laget dikt til en fotoutstilling av Guro Waksvik ved Utstein Kloster, og en med tekstiler, foto og keramikk av Karoline Emmerhoff. Sistnevnte i Karmøy kunstforenings lokaler. Inspirert av kunstverkene prøvde jeg å tilføre noe ved hjelp av ord, korte snutter på tre-fire linjer til utvalgte arbeider.

Juryens kommentar

Månadens dikt tek oss med inn i den visuelle poesien sitt blå rom. I 2011 redigerte Ole Karlsen ei unik og vakker bok med tittelen «Poesi og bildekunst» der det vert dokumentert kor mange norske poetar som har skrive om biletkunst. Månadens dikt står altså i ein sterk tradisjon. Og der står det godt. Diktet om Harriet Backer formidlar ei glede over denne unike målerinna sin kunst og hennar organiske fargebruk og dynamiske lysverknadar, og diktet går gjennom mange lag av opplevingar. I motsetnad til mange ekfraser, handlar det ikkje om eitt einskilt bilete, men om mange. Heilt sentralt er «Barnedåp i Tanum kyrkje» som har inspirert den suverene linja «bar framtida vår til dåpen» og slutten på diktet. Men før det kan ein tenkja seg at me er innom både «Blått interiør», «Ved lampelys» og «Kone som syr». Det som gjer diktet spennande, er at poeten flettar saman fleire nivå. I tillegg til måleria, skildrar diktet noko ved det å vera kvinne på den tida; eit uttrykk som «det smale forbildet» seier mykje om forventingar. Det gir linja «snøringa av livet» ei dobbel tyding. Målerinna har eit skarpt blikk for det å «pensla fram lyset», men ho har òg eit skarpt blikk retta mot seg og livet ho lever. Og poeten har eit skarpt blikk for slike samanhengar.

Den siste linja lever vidare i ein, lenge, utan at ein heilt forstår henne, ho spelar på ordlyd og på dyrking, stell: «kniplingar å knipe av visne blomar». Assosiasjonar gror fram: Å dyrka det levande, veksande, det uventa og livskraftige, eller knytte nupereller som forventa? Månadens dikt fortel på sin innlevande måte om ei kvinne som skapte sine eigne rom.

– Hva gjør at et kunstverk inspirerer deg til å skrive?

– Det er ikke ofte jeg lar meg inspirere av billedkunst, inspirasjon finner jeg over alt. Jeg lar meg heller inspirere av litteratur. Selv om det ble Backers kunst, er jeg mer interessert i samtidskunst, kunstverk som utfordrer tanken, kunst vi ikke blir så fort ferdig med, og som vi kanskje i utgangspunktet ikke forstår.

– Når og hvordan begynte du å skrive dikt?

– Jeg begynte å skrive dikt for ti år siden, da jeg oppdaget Diktkammeret. Interessen for litteratur har alltid vært der. Da jeg tok mellomfag i norsk, ble tilnærmingen en annen, tekstene skulle plasseres i tidsepoker, sjangerbestemmes og tolkes. Etter hvert meldte behovet seg for å skrive egne tekster, uttrykke seg, formidle erfaringer og noe udefinerbart, samt observere, se, tolke omgivelsene.

Dikt kan en også gå til og fra, i motsetning til en roman hvor en må jobbe mer konsentrert, sammenhengende over tid.

– Hva betyr Diktkammeret for deg?

– Mye av inspirasjonen til egen skriving kommer derfra, gjennom å lese andres dikt, kommentere og selv få konstruktive tilbakemeldinger på egne. Det er et sted som er avhengighetsskapende. Hadde det ikke vært for Diktkammeret, hadde jeg neppe kommet ut med min andre diktsamling nå i februar, «Sofaen den same båten». SBF

Månedens dikt

Harriet Backer (1845–1932)

Det blå rommet, broderia

snøringa av livet

dette smale forbildet

sting for sting bøygd under lampa

lupeblikket harriet

lupeblikket på deg

du pensla fram lyset

gjennom blondegardiner

bar framtida vår til dåpen

blikket mot bylten på kyrkjetrappa

perspektivet hovudet over båsen

utgangen alle venta på

kniplingar å knipe av visne blomar

Lise-Marte Vikse Kallåk

Bokmagasinets diktspalte redigeres av poetene Endre Ruset og Joakim Kjørsvik. Vi trykker nye, innsendte dikt av etablerte og uetablerte forfattere. Bidrag mottas på adressen poetiskpraksis@klassekampen.no. Spalta har dessuten et samarbeid med Diktkammeret, et åpent, nettbasert skriveverksted for poesi, hvor Helge Torvund er veileder. Poeter kan også gå inn på Diktkammerets nettsider og delta der: diktkammeret.no. Hver måned kårer juryen i Diktkammeret en månedens poet, som intervjues og trykkes i Bokmagasinet.