Torsdag 8. februar 2018
BEKYMRET: – Kuttene i kulturbistanden sier kanskje noe om en politisk dreining som man skal følge nøye med på i framtida, sier Alexandra Archetti Stølen, leder for Oslo World Music Festival. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
• Potten til kulturbistand er halvert på to år • Rammer samarbeid mellom norske og utenlandske musikere
Mindre bistand til kultur
Undersak

– Rammer musikere som vil bidra

Music Norway, musikkbransjens eksportorganisasjon, har de siste fem årene forvaltet den delen av bistandsmidlene som har gått til prosjektsamarbeid mellom norske musikere og musikere i utviklingsland. Årlig er rundt én million kroner blitt delt ut gjennom denne ordningen.

– Dette bidraget blir nå helt fjernet, forteller Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

– Kuttene i bistandsbudsjettet har særlig rammet kulturfeltet. Dette er krefter vi ikke rår over, men det er likevel brutalt over hele linja.

Music Norway har oppfordret musikere med samarbeidsprosjekter i utviklingsland til å søke andre steder, men Finnskog innrømmer at det ikke alltid vil finnes tilsvarende søkemuligheter.

– Dette rammer musikere som har lyst til å bidra utover bare det å være musiker. Norske ordninger er rause, og det finnes prosjekter som ikke ville blitt startet uten denne tilskuddsordningen. Nå som muligheten ikke finnes lenger, blir det vanskeligere å bidra.

Ordningen har ifølge Music Norway ført til en musikalsk dialog mellom musikkulturer som ellers ikke ville hatt dialog. Den har også ført til at musikere fra utviklingsland har kunnet turnere i Norge med sine norske kollegaer. Dette har gjerne vært artister som på grunn av manglende ytringsfrihet i hjemlandet ikke har kunnet opptre fritt der.

– Det er synd å miste denne broen mellom kulturer. Dette har aldri handlet om å belære musikere i andre land, men en utveksling av musikalske uttrykk og utviklingen av veldig gode prosjekter, sier Finnskog.

Hans Martin Austestad
Nedprioritering av kulturbistand ­vekker reaksjoner. – En politisk styrt utvikling, hevder flere involverte.

KULTUR

Oslo World Music Festival fikk i slutten av januar beskjed om at mister 600.000 kroner i årlig støtte over bistandsbudsjettet. Totalt er budsjettet for kulturbistand foreslått kuttet med 50 prosent for 2018.

Kultur utgjør allerede bare en liten promille av den samlede bistanden. Men fra en kulturpott i 2016 på drøye 80 millioner er nå kultursatsingen nede i cirka 40 millioner.

Selv om dette er relativt små beløp, har det vært viktige penger for mange. Blant annet fjernes støtteordningen for norske artisters samarbeid med musikere og arrangører i bistandsland. Kuttene kommer på toppen av en gradvis nedskalering av det internasjonale arbeidet til Rikskonsertene, som nå heter Kulturtanken.

– Nedleggingen av den internasjonale avdelingen til Rikskonsertene og nå disse bistandskuttene føles som en stille nedleggelse av kulturbistanden, sier jazzmusiker Hans Martin Austestad, som har jobbet med musikkprosjekter i Sri Lanka og Bangladesh gjennom ordningen.

Fakta

Kulturbistand:

• Kulturbistand utgjør en liten del av den totale norske bistanden.

• I budsjettet for 2018 er det lagt inn en halvering av kulturbistanden til utviklingsland.

• Norske samarbeidsprosjekter med musikere fra land i sør blir rammet.

• Oslo World Music Festival får ikke forlenget sitt samarbeid med Utenriksdepartementet.

• Regjeringen vil spisse bistanden og prioritere direktebevilgninger til land i sør.

Et varsko

Austestad skriver på sosiale medier: «At det kuttes i denne formen for bistand er trist, bekymringsverdig, og vitner om manglende heilhetstankegang».

– Det er vanskelig å rope varsko fordi det skjer i det stille, men ser man på helheten, ser det ut som en villet avvikling, sier han.

Austestad solodebuterte i 2015 og er Spelemann-nominert med gruppene Earlybird Stringband og Løkki. Han viser til feiringen av norsk kultureksport høsten 2017, med tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) som vertskap.

– Her ble norske kunstneres suksess i internasjonale markeder behørig feiret. Samtidig blir altså noe av den viktigste kultureksporten avviklet, nemlig den kulturutvekslingen som skjer mellom kunstnere på grasrotnivå gjennom bistandsmidler.

– Ble ikke varslet

Musikkfestivalen Oslo World Music Festival har mottatt midler gjennom to ulike støtteordninger fra Utenriksdepartementet (UD). Den ene av disse, en treårig rammeavtale på 600.000 kroner per år, blir nå avsluttet. Bevilgningene til søsterfestivalen «Beirut and Beyond» blir opprettholdt.

– I og med at dette er en avtale som ikke forlenges, kan man kanskje ikke si at våre bevilgninger blir kuttet. Men slik vi ser det, er dette et kutt i et langvarig samarbeid med UD, sier leder for Oslo World, Alexandra Archetti Stølen.

Hun forteller at de nylig ble informert om kuttene.

– Det er først og fremst bekymringsfullt at UDs kulturbudsjett for utviklingsland kuttes med 50 prosent. Det er en tendens vi ikke liker, og den sier kanskje noe om en politisk dreining som man skal følge nøye med på i framtida.

– Hva blir konkrete konsekvensene for dere?

– Det er for tidlig å si noe om. Vi ble ikke varslet om dette før vi ble informert om at avtalen ikke fornyes for en uke siden, sier Stølen.

– Vil ramme «sør»

En av grunnene til at avtalen med Oslo World kuttes, er at det skal satses på prosjekter lokalt i utviklingsland. Stølen mener dette kan bli en litt for enkel tenkning.

– Jeg tror at en slik omlegging og så dramatiske kutt i kulturporteføljen vil ramme aktørene i «sør», sier hun.

– Man tar for gitt at de norske kulturaktørene stiller opp gratis, men slike prosjekter skjer ikke av seg selv. Dette tar tid og krever kompetanse.

Stølen er betenkt over utfasingen av Kulturtankens internasjonale arbeid, og mener det ser ut som en villet endring fra politisk hold.

Det har ikke lyktes Klassekampen å få intervju med bistandsminister Nikolai Astrup (H) om saken. Statssekretær Jens Frølich Holte (H) forklarer, i en epost via kommunikasjonsavdelingen, at regjeringen bevisst har endret kulturbistanden for å få best mulig effekt.

«En sterk og fri kultursektor bidrar til mer informerte og åpne samfunn. Dette er viktigere enn støtte til enkelttiltak og produksjoner […] Vi vil transformere, ikke produsere», skriver Frølich.

kultur@klassekampen.no

Torsdag 21. februar 2019
Sarah Sørheim kan bli Aftenpostens siste kulturredaktør. Sjefredaktør Espen Egil Hansen har ikke bestemt seg for om hun skal erstattes når hun nå går av.
Tirsdag 19. februar 2019
Strømmetjenestene forandrer ikke bare bokmarkedet, men også selve skrivingen. Tom Egeland har begynt å tilpasse romanene sine til lydbokformatet.
Mandag 18. februar 2019
90 av de 100 mest utlånte bøkene i norske biblioteker er barnebøker. En vellykket lesekampanje har æren, hevder lederen for Norsk bibliotek­forening, Mariann Schjeide.
Lørdag 16. februar 2019
SV vil ha en ny pressestøtteordning for gratisaviser på nett. – Vi vil ha en full gjennomgang av pressestøtten og modernisere den, sier SVs Freddy André Øvstegård.
Fredag 15. februar 2019
Private samlere får stadig større innflytelse over norske kunstmuseer. – Gavene kan bli en sovepute, advarer kunsthistoriker Jorunn Veiteberg.
Torsdag 14. februar 2019
Den nye filmen om Roald Amundsen fortsetter i sporene til andre norske helteepos, mener forfatter og medie­viter Espen Ytreberg.
Onsdag 13. februar 2019
Pornografiske lydbøker ligger lett tilgjengelig på Storytel. Nå skal sjefen se nærmere på eksponeringen.
Tirsdag 12. februar 2019
Landets største amatørteater­organisasjon for­tviler. Siden 2014 har statsstøtten til Frilynt stått på stedet hvil, selv om medlemstallet er doblet.
Mandag 11. februar 2019
At 5,7 millioner stipendkroner har kommet i retur på fem år, bør føre til strengere krav for tildeling, mener forfatter. Kravene er strenge nok, svarer NFFO.
Lørdag 9. februar 2019
Strømming av musikk skulle demokratisere musikkbransjen. Det motsatte har skjedd, hevder ny rapport.