Torsdag 8. februar 2018
Saklig debatt

• Debatten om innvandring, asylpolitikk og integrering kjører seg ofte fast i de samme, dype hjulsporene, der målet for dem som engasjerer seg mest ofte er størst mulig konfrontasjon. Dermed kan begge parter føle at de har «vunnet» debatten, uten at vi har kommet et eneste skritt nærmere en politikk som det store flertallet kan stille seg bak. AUFs leder Mani Hussaini skal ha honnør for at han forsøker å bryte dette mønsteret når han i Klassekampen i går valgte å gå inn i en konkret diskusjon om de danske sosialdemokratenes nye tiltakspakke på utlendingsområdet. Han erkjenner at dagens asylsystem ikke er laget for økonomiske migranter, men for personer som er forfulgt av politiske årsaker.

• Socialdemokraternes leder Mette Frederiksen sier at vi kanskje har vært for raske til å dømme hverandre: «Man er ikke et dårlig menneske hvis man ikke ønsker å se landet sitt grunnleggende forandret, og man er ikke naiv fordi man vil hjelpe flyktninger til en bedre tilværelse. Langt de fleste vil gjøre begge deler.» Hun sier også at de fleste store reformer i dansk politikk er gjennomført av breie flertall. Det trengs også på utlendingsområdet, slik at vi kan se tilbake og si at denne generasjonen klarte å finne balanserte løsninger på vår tids største dilemma. Det er en like stor sannhet, skriver hun, at vi ikke kan hjelpe alle her i Europa, som det er at mennesker på flukt skal hjelpes. Og at vilkårene for de fattigste i verden grunnleggende må forandres. «Vi kan – og vil – ikke vende verden ryggen», sier Frederiksen.

• Deretter kommer forslagene om å innføre mottakssenter utenfor Europa og at asylsøknadene skal gå gjennom FN-systemet. Hvis færre skal måtte flykte og flere skal kunne skape seg en framtid i sitt eget land, kreves det betydelig større innsats enn i dag, slår de danske sosialdemokratene fast. De går derfor inn for å fordoble flyktninghjelpen og arbeide for et historisk løft for Afrika. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i danskenes forslag. Kanskje det likevel er mulig å føre en konkret og saklig debatt som munner ut i en samlende, solidarisk og bærekraftig innvandrings- og flyktningpolitikk.

Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...
Tirsdag 6. november 2018
• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse...
Mandag 5. november 2018
• Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg på landsmøtet fredag. Han mente KrF i de viktigste sakene sto nærmere Sp og Ap enn Venstre, Høyre og Frp. Ved å ta et nytt skritt til høyre ville partiet miste enda flere velgere. Et...