Onsdag 7. februar 2018
Klasseskiller

• Sverige og Norden er klasse­samfunn, sier leder for de svenske sosialdemokratene, Stefan Löfven, til Klassekampen i dag. Uttalelsen kommer på bakgrunn av en utredning fra tankesmia Katalys, ledet av den kjente sosiologen Göran Therborn, som har utført tilsvarende studier om klasse og klasse­samfunn siden 1970-tallet. Katalys-prosjektet viser at 81 prosent mener Sverige absolutt eller i noen grad er et klassesamfunn. Når folk blir spurt om hvilken klasse de selv tilhører, svarer 31 prosent arbeider, 14 prosent tjenestemann på lavere nivå og 27 prosent tjenestemann på mellomnivå. «Tjänsteman» i Sverige omfatter ikke bare ansatte i stat, fylke og kommune, men også lønnstakere i privat sektor, som for eksempel handel, kontor, service, servering og rengjøring. Det er et noe høyere tall for arbeidere i denne undersøkelsen enn i andre, fordi alternativet er «tjenestemann» og ikke middelklasse, som folk tenderer til å krysse av på fordi man har en relativt god levestandard. En undersøkelse av folks objektive klassetilhørighet viser at 43,5 prosent er arbeidere og 45,5 tjenestemenn. Ettersom det er gode argumenter for at lavere «tjenestemenn» tilhører arbeiderklassen, konkluderer Katalys med at godt over halvparten av befolkningen fremdeles tilhører arbeiderklassen.

• Katalys-utredningen viser at 46 prosent av arbeiderne støtter opp om Socialdemokraterna, en nedgang fra 56 prosent i 2006. Sverigedemokraterna (SD) har i samme periode økt fra 5 prosent til 17,1 prosent. Blant LO-medlemmene er støtten til SD 20 prosent. Hele 47 prosent av SDs velgere ser seg selv som arbeidere, mens bare 30 prosent av de rødgrønne og 37 prosent av sosialdemokratene gjør det. Mye av den politiske reorienteringen som skjer i de nordiske sosialdemokratiene nå, handler om denne nye situasjonen, der høyrepopulistene gjør store innhogg blant arbeidervelgerne. Det er også litt underlig at klasse og ulikhet i så liten grad preger offentlig debatt og den politiske retorikken. Eller som det heter i Katalys’ rapport: «Når skjedde det sist at en ledende sosialdemokrat eller en politiker fra et annet parti henvendte seg til arbeiderklassen som politisk subjekt?»

Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...
Tirsdag 6. november 2018
• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse...
Mandag 5. november 2018
• Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg på landsmøtet fredag. Han mente KrF i de viktigste sakene sto nærmere Sp og Ap enn Venstre, Høyre og Frp. Ved å ta et nytt skritt til høyre ville partiet miste enda flere velgere. Et...