Tirsdag 6. februar 2018
Organisering

• Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité (Samak) har denne uka vært samlet til Arbeiderkongress i Stockholm i det som må sies å være en skjebnetid for arbeiderbevegelsen. I nesten alle land reduseres andelen fagorganiserte, og flere og flere har usikre arbeidsforhold. EU-systemets krav om fri flyt av arbeidskraft, uten sikring av lønns- og arbeidsforhold, har skapt en helt ny situasjon. I Norge i dag er under halvparten fagorganiserte, og andelen faller også i de andre nordiske landene, spesielt i sektorer preget av midlertidighet, bemanningsbransje og løsarbeid.

• En ny undersøkelse som Klassekampen omtalte i går, viser at én av fem unge uorganiserte frykter konsekvenser på jobben hvis de melder seg inn i en fagforening. Bekymringen er størst blant arbeidstakere som tjener minst. «Mer midlertidighet og løsere tilknytning til arbeidslivet er en sentral del av problemet», sier Andreas Halse i Svenssonstiftelsen, som bestilte undersøkelsen. I denne situasjonen har ikke fagbevegelsen klart å holde stillingen, ikke minst fordi det er vanskeligere å organisere folk som har kortvarig arbeid og går fra jobb til jobb. Færre organiserte legger press på hele den nordiske modellen, som forutsetter høy organisasjonsgrad og samarbeid mellom partene i arbeidslivet. En litt mindre kommentert side ved modellen er at den først og fremst hviler på en sterk fagbevegelse som kan legge makt bak kravene og slik være en likeverdig partner overfor kapitalinteressene.

• Samak oppfordrer nå til et krafttak for organisering, men også til kamp mot sosial dumping og dårlige vilkår på arbeidsplassene. Ap-leder Jonas Gahr Støre har helt rett når han sier at europeiske sosialdemokrater ofte går i en felle når de snakker om symptomene og ikke om årsakene til at velgerne går til høyrepopulistiske partier. Skal denne tendensen snus, må arbeiderbevegelsen stille seg i spissen i kampen for arbeidsfolks krav, også når de står i motsetning til kapitalens interesser. Her kreves det engasjement fra hele den breie arbeiderbevegelsen, ikke minst fra dens mest radikale del. Dette klarer ikke sosialdemokratene alene.

Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...
Tirsdag 6. november 2018
• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse...
Mandag 5. november 2018
• Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg på landsmøtet fredag. Han mente KrF i de viktigste sakene sto nærmere Sp og Ap enn Venstre, Høyre og Frp. Ved å ta et nytt skritt til høyre ville partiet miste enda flere velgere. Et...