Klassekampen.no
Mandag 5. februar 2018
POPULÆR IGJEN: Legendene om Ragnar Lodbrok var svært populære på Island på senmiddelalderen. I dag er Ragnar tilbake i serien HBO-serien Vikings, spilt av Travis Fimmel. FOTO: HBO
Vikings-hovedpersonen Ragnar Lodbrok er en av historiens store superhelter. Det har han vært i over 500 år.
Myte på myte på myte
RAGNAR DEN ELDRE: Denne illustrasjonen fra 1449/50 viser «Ragnar, danenes konge». FOTO: BRITISH LIBRARY
Slik vi i dag leser krim, slukte senmiddelalderens adel fortellingene om sine brutale forfedre.

Vikings er blant HBOs mest populære serier, og har foreløpig rundet fem sesonger. Serien handler om Ragnar Lodbrok og hans bedrifter, men hvor mye av den er egentlig historisk? Dette spørsmålet er usedvanlig vanskelig å besvare, fordi historien om Ragnar har så mange lag. Ragnar Lodbrok er en av historiens store superhelter, og det var han i over 500 år. Alle ville ha en del av Ragnar. Så hvem var han egentlig? For å finne ut av det må vi spa oss bakover i tid.

Islendingenes superhelt

Det meste som er bevart om Ragnar Lodbrok er skrevet på Island i senmiddelalderen, da sagaen om ham var blant de mest populære fornaldersagaene – legendariske sagaer som omhandler en fjern fortid. I disse sagaene ble myter og fakta blandet sammen i en salig røre, noe som ikke er så underlig, tatt i betraktning at det var gått over et halvt årtusen siden de historiske hendelsene fant sted.

I sagaen er Ragnar sønn av den gøtske kong Sigurd Ring, som seiret ved det legendariske slaget ved Bråvalla rundt 750 mot den danske kong Harald Hildetann, og med det ble dansk konge. Ragnars mor var Alfhild, datter av Gandalf – ikke Tolkiens Gandalf, men kongen over Vingulmork.

Ragnar gifter seg med Tora Borgarhjort, som han får to barn med før hun dør. Deretter gifter han seg med Åslaug, datter av Sigurd Fåvnesbane, den norrøne utgaven av dragedreperen Siegfried fra Nibelungenlied. Åslaug, som også går under navnene Kråka og Randalin, er framsynt og opptrer også som skjoldmøy (kvinnelig kriger). Sammen får de barna Ivar Beinlause og Sigurd Orm-i-øyet, Bjørn Jernside, Kvitserk og Ragnvald. Andre som figurerer som Ragnars sønner er Halvdan og Ubbe. Sønnene blir fremragende krigere, og mange av dem konger: Ivar og deretter Halvdan blir engelske og danske konger, Sigurds slekt kan føres helt fram til Harald Hårfagre, mens Bjørn Jernside danner opphav til den svenske kongeslekten.

Et nordisk forbilde

Her er vi langt inne i det mytiske. Island var i senmiddelalderen underlagt Norge, og dermed inne i en «skandinavistisk» periode (til forskjell fra i de mer «nasjonalistiske» islendingesagaene fra fristatstiden). Ragnar var en perfekt helt fordi han som svensk/dansk kongesønn og opphav til det norske kongedømmet omfattet hele Norden.

I tillegg utmerker Ragnar seg i den islandske sagaen som modell for islandske stormenn som lyttet til de populære historiene om ham på 13- og 1400-tallet. Det var selvsagt lenge siden de hadde kunnet oppføre seg som fortidens vikinger, innhegnet som de var av kongedømme og kirke. Men de hadde fremdeles mye spillerom: De rivaliserte innbyrdes om makt og prestisje og kjempet om attraktive ombud i kongedømme og kirke.

Da var det greit å ha noen gode heltehistorier å styrke seg på. Sammenliknet med islendingesagaene må fornaldersagaene kalles rene overklasseprodukter. Her er ingen stolte og gavmilde bønder, men høvdinger som reiser verden rundt på jakt etter et godt ettermæle. Slik vi i vårt pasifiserte samfunn leser krimlitteratur, må senmiddelalderens adel ha elsket fortellingene om sine brutale og hensynsløse, men også ærefulle og uavhengige forfedre og forgjengere.

Danskenes heltekonge

Det norske og islandske forsøket på å knytte Ragnar Lodbrok til seg må sees på bakgrunn av at danskene allerede hadde oppnådd noe i nærheten av hevd på ham. Saxo Grammaticus skrev rundt 1200 sin store Danmarkshistorie, der Ragnar figurerer som en av de store heltene.

Her inngår Ragnar i en lang rekke av forfedre (i 42 generasjoner) tilbake til kong Dan. Her opererer vi i skjæringspunktet mellom historie og myte, for det er på denne tiden at de første historiske danskekongene trer fram: Kong Godfred og Harald Klak er kjent fra frankiske annaler som motstandere av Karl den store og hans sønn Ludvig. Ragnar er dermed en mytologisk, og sannsynligvis uhistorisk, parallell til de første kjente danske kongene.

Men hos Saxo, og dermed hos middelalderens dansker, spilte Ragnar en viktig rolle. Her gifter han seg med skjoldmøyen Lagherta, men skiller seg senere for å ekte Tora, datter av svenskekongen. I den forbindelse fikk han tilnavnet Lodbrok (lodden bukse), fordi han brukte de for å beskytte seg mot de dødelige bittene og eteren fra slanger/drager som voktet Toras møydom.

For Saxo var Ragnar en helt, men med en stor feil: han var hedning. Da han angrep den kristne kong Ella, holdt han derfor med sistnevnte. Ragnars fall og grusomme død i ormegården var Guds straff, «og hans syndige legeme ble gitt slanger å ete, og øglene fråtset ynkelig i hans innvoller.»

Vikingkongen

Bygde Saxo og fornaldersagaene på en historisk Ragnar Lodbrok? Om dette strides ekspertene, for koblingen mellom Ragnar og Lodbrok ble ikke gjort før midt på 1100-tallet – og igjen av en islending: Are Frode. En mann med tilnavn Lodbrok figurerer imidlertid blant normanniske krønikeskrivere, og en Ragnar erobret Paris i 845, der han fikk 7000 pund sølv for ikke å plyndre byen. Men er det den samme Ragnar?

Der Ragnar lever et sted mellom historie og legende, er hans sønner mer håndfaste. Ifølge legenden var Ragnarsønnenes framstøt mot England ment som hevn for at Ragnar var blitt fanget av den northumbriske kong Ella og drept i ormegården hans. Foranledningen er neppe historisk, men fra den pålitelige og samtidige angelsaksiske krøniken har vi opplysninger om at Ragnars sønner Ivar og Sigurd var blant lederne av Den store hedenske hæren, som inntok store deler av England i 865. Der etablerte de det vi kaller Danelagen, danskenes styre over England, som varte helt fram til den siste konge av York, Eirik Blodøks, ble drept i 954. Ivar Beinlause var konge over England i fem år, før broren Halvdan tok over.

Sigrid Undset skrev en gang at «det er ikke sant at fortiden bare er det som har vært». Ragnar Lodbrok var en like stor gåte for middelalderens mennesker som han er for oss. Og med Vikings har vi fått en serie som bygger videre på myten, slik fornaldersagaene gjorde det, uten å ta stilling til hva som er myte og hva som er sannhet.

h.j.orning@iakh.uio.no

Artikkelen er oppdatert: 11. april 2018 kl. 13.42