Lørdag 3. februar 2018
Potemkin

• Diskusjonen om Norges tilslutning til EUs overnasjonale byrå for samarbeid mellom nasjonale energireguleringsmyndigheter, Acer, viser at Norges forhold til EU blir mer og mer bisart. Det er klare bestemmelser som regulerer suverenitetsavgivelse i Grunnloven. I paragraf 115 åpnes det for overføring av myndighet på et saklig begrenset område, men da bare til en organisasjon Norge er tilsluttet. I slike tilfeller kreves det tre firedels flertall på Stortinget. I sentrale politiske miljøer er likevel iveren etter å underordne seg EU så stor at de gang på gang må ty til Potemkins kulisser for å skjule grunnlovsstridig suverenitetsavståelse.

• Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sier i et intervju med Nationen at arvesølvet vil forbli norsk selv om vi tilslutter oss EUs overnasjonale energibyrå, men han benekter ikke at Acer kan fatte bindende vedtak ved uenighet mellom berørte nasjonale reguleringsmyndigheter. Dette gjelder, som Eirik Holmøyvik og Halvard Haukeland Fredriksen tidligere har påpekt i Klassekampen, i første rekke uenighet om utbygging av og tilgang til infrastruktur som er påkrevd for grensekryssende handel med energi. For å omgå Grunnloven, som bare åpner for å overføre myndighet til organisasjoner som Norge er tilsluttet, har regjeringen fabrikkert det jussprofessor Eivind Smith har kalt «postbokskonstruksjoner» for å omgå de faktiske forhold. Formelt skal Eftas overvåkingsmyndighet Esa, som Norge er med i, fatte vedtakene, men det er snakk om blåstempling av Acers beslutninger. Vedtakene skal ikke adresseres til nasjonale myndigheter underlagt regjeringens og Stortingets kontroll, men til en nyopprettet enhet i NVE, som altså er bundet av vedtak fra EUs energibyrå. «Et EU-organ kamuflert som et norsk forvaltningsorgan», sier Eivind Smith. Norske myndigheter vil ikke kunne gripe inn mot iverksettelse av et uønsket vedtak uten å måtte bryte norsk lov. Den største trusselen mot rettsstatlige prinsipper i dagens Norge handler om denne formen for grunnlovsstridig underkastelse under EU, som myndighetene etter fattig evne forsøker å kamuflere med reine prokuratortriks.

Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...
Tirsdag 6. november 2018
• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse...
Mandag 5. november 2018
• Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg på landsmøtet fredag. Han mente KrF i de viktigste sakene sto nærmere Sp og Ap enn Venstre, Høyre og Frp. Ved å ta et nytt skritt til høyre ville partiet miste enda flere velgere. Et...