Fredag 2. februar 2018
Lynnedslag

• Nyvalgt innvandringspolitisk talsperson i Ap, Masud Gharahkhani, har slått ned som et lyn fra klar himmel i norsk politisk debatt de siste ukene. Frp beskylder ham for å ha stjålet partiets politikk, og flere i Ap sier seg enig i det. Lynnedslaget er likevel ikke så overraskende. Ap har lenge stått for en restriktiv asylpolitikk, noe som ikke minst ble markert da partiet sluttet opp om asylforliket sammen med Høyre, Frp, KrF, Venstre og Sp i 2015. Likevel er det stor uenighet om partiets profil på dette området, og mange har svært sterke meninger. Dette har skapt en uklarhet, som har gitt ulike fløyer i partiet spillerom til å framstille Aps politikk slik de selv mener den bør være.

• Ap har nå satt ned en gruppe som skal gå gjennom innvandrings- og integreringspolitikken. Det vil presse partiet til en grundig diskusjon, der ulike fløyer og grupper vil høste både seiere og nederlag. Til slutt vil flertallet måtte forplikte seg på helheten. Det vil gjøre det vanskelig for deler av partiet å unnslå seg sider ved politikken, spesielt når mediestormen rundt enkeltsaker er stor. Slik vi har forstått Gharahkhanis målsetting, er den å gjøre det mulig for Ap å snakke tydelig og med autoritet i innvandrings- og integrerings­politikken og ikke lenger overlate hegemoniet i denne saken til andre partier. I dag er det langt på vei slik at Ap stilles sjakk matt hvis innvandring og integrering kommer på dagsordenen i valgkampen.

• Gharahkhani framstår som hard i retorikken, men mye av det han sier, er det også brei enighet om i norsk politikk, for eksempel at mottak av flyktninger først og fremst bør skje gjennom kvote­flyktninger og ikke ved ankomst på grensa. Hans viktigste budskap er likevel å tydeliggjøre hva som er forutsetningene for en god integreringspolitikk, for eksempel når han vil at leirskole skal være obligatorisk for alle elever. Samtidig etterlater han ingen tvil om at politikken må hvile på prinsippfast antirasisme, der alle mennesker uavhengig av etnisitet behandles likt og med tillit – og sjenerøst inviteres inn i det norske samfunnet. Men det forutsetter at det finnes noen felles regler som gjelder for alle i Norge.

Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...
Tirsdag 6. november 2018
• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse...
Mandag 5. november 2018
• Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg på landsmøtet fredag. Han mente KrF i de viktigste sakene sto nærmere Sp og Ap enn Venstre, Høyre og Frp. Ved å ta et nytt skritt til høyre ville partiet miste enda flere velgere. Et...