Torsdag 1. februar 2018
TIL LØVEBAKKEN: Hanne Bjørnstad og Birgitte Moesgaard Henriksen skal til Stortinget i dag for å snakke med SV om sine erfaringer med å melde fra om trakassering i akademia.
• 20 prosent av de ansatte i akademia er midlertidige • Stipendiat ønsker seg nytt vitenskapsombud
Tar kampen for midlertidige
Undersak

UiO-rektor: Må jobbe med oppførsel

– Man skal være varsom med å knytte alt arbeidet med seksuell trakassering til midlertidighet, sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Samtidig er det soleklart at midlertidige er spesielt sårbare i alle situasjoner hvor du har maktubalanse, avhengighet og underordning. Da vet man at det av og til vil være vanskeligere å si ifra, sier han.

UiO er nå i gang med et prosjekt for å redusere andelen midlertidige ved institusjonen. Universitetet hadde første styremøte om dette for to uker siden.

– Kan prosjektet bidra positivt også med tanke på seksuell trakassering?

– Det kan det nok. Hvis du klarer å redusere midlertidigheten, vil utfordringene med maktubalanse bli mindre. Samtidig vil man fremdeles ha ubalanse på ulike nivåer, så det er viktig å jobbe med hvordan vi oppfører oss overfor andre.

På neste styremøte 6. februar skal UiO vedta en ny handlingsplan for likestilling, der seksuell trakassering er et hovedpunkt. Det er også satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med konkrete tiltak, deriblant et kompetanseutviklingsprogram for ledere, forteller Stølen.

– Det er ekstremt viktig å ha ledere som reflekterer over utfordringer med maktubalanse og andre faktorer som kan øke risikoen for trakassering, sier han.

Stølen påpeker at en bedre kjønnsbalanse i ledelsen også er viktig i dette arbeidet:

– Vi skal ikke se oss blinde på én løsning, sier han.

UiO lyste ut en stilling som vitenskapsombud i fjor, men fikk for få søkere. Stølen lover at stillingen vil bli utlyst på nytt etter at universitetet har gått gjennom sitt etikkarbeid og sine ombudsfunksjoner.

Sofie Høgestøl
De meldte fra om trakassering ved Universitetet i Oslo, men opplevde ikke å bli hørt. Nå ber de Stortinget ta grep for å bedre midlertidiges stilling i akademia.

metoo

Birgitte Moesgaard Henriksen meldte fra om at hun ble utsatt for sexpress ved Universitetet i Oslo (UiO) for første gang i 1998.

Det skulle bli starten på en 20 år lang kamp for å bli hørt, som Klassekampen har omtalt tidligere. I dag møter Henriksen på Stortinget sammen med tidligere UiO-ansatt Hanne Bjørnstad for å snakke med partiet SV om sine erfaringer med å melde fra om maktmisbruk og trakassering.

– Vi vil ta opp det vi anser som mangel på rettsvern for midlertidig ansatte og studenter i akademia. Det er for utrygt å varsle, man risikerer å bli sparket ut når som helst, og man blir veldig sårbar, sier Henriksen, som var stipendiat og postdoktor ved Det odontologiske fakultet ved UiO fra 1995 til 2008.

Flere kvinner i akademia er nå i gang med å organisere et opprop med vitnesbyrd om seksuell trakassering, slik blant annet skuespillere har laget. Henriksen er blant dem som har delt sin historie i en lukket Facebook-gruppe.

– Jeg ser at det som går igjen i historiene, er at det er unge kvinner i midlertidige stillinger som blir trakassert av eldre, mannlige professorer, sier Henriksen.

Fakta

Midlertidig i akademia:

• 20 prosent av de ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge er midlertidige, viser tall fra Database for statistikk om høgre utdanning fra i fjor.

• Flere tar nå til orde for å bedre midlertidig ansattes stilling, blant annet med tanke på seksuell trakassering.

• Flere yngre kvinner i midlertidige stillinger skal ha sluttet på Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo som følge av sextrakassering, ifølge en rapport Klassekampen har omtalt tidligere.

– Må rydde opp

Selv forteller hun at hun ble trakassert og presset til sex av sin veileder. Saken ble politianmeldt i 2009, men så henlagt i 2011 etter en etterforskning. Henriksen er i dag ufør med posttraumatisk stresslidelse.

– Som doktorgradsstipendiat er man ansatt på begrensete midler, og man er redd for å ikke bli ferdig. Jeg opplevde at min midlertidige ansettelse og mangel på rettigheter ble brukt mot meg, sier hun.

Hun peker på at det å ikke sørge for et godt arbeidsmiljø kan koste enkeltmennesker og samfunnet sykdom og arbeids­uførhet.

– Universitetet må følge lovene og sikre arbeids- og læringsmiljøet til midlertidig ansatte og studenter. Politikerne må rydde opp og sørge for at lovene fungerer etter intensjonen, sier hun.

Må ha en grunnmur

Hanne Bjørnstad jobbet ved Det odontologiske fakultet i ulike stillinger i perioden 1982 til 2001. Hun sier at hun meldte fra om trakassering i forbindelse med en langvarig arbeidskonflikt, men at saken ble lagt vekk. Også hun forteller at hun opplevde seksuell trakassering uten at det ble tatt tak i av ledelsen.

Bjørnstad har vært en støtte­spiller for Henriksen og er også opptatt av situasjonen for midlertidig ansatte:

– Det skal ikke være rom for at du kan skvises ut eller behandles på en hvilken som helst slags måte. Man må ha en grunnmur å stå på.

I fjor skrev Klassekampen at 20 prosent av de ansatte ved landets høyere utdannings­institusjoner er midlertidige, mot 8 prosent i den norske arbeidsstyrken totalt.

Tallet inkluderer ikke doktorgradsstipendiater og postdoktorer, såkalte rekrutteringsstillinger.

Hadde man regnet disse med, ville midlertidigheten i norsk akademia vært 43 prosent, ifølge en artikkel i Forskerforum fra 2016. Sofie Høgestøl leverer doktorgrad ved Senter for menneskerettigheter til sommeren.

Hun peker på at forskere i midlertidige stillinger har et spesielt avhengighetsforhold til andre i sektoren.

– Det skaper en høy terskel for å si ifra, sier hun.

Høgestøl snakket om problemstillingen på et seminar om metoo i regi av Fritt Ord forrige torsdag. Hun påpeker at maktforholdene i akademia ofte er ulne.

– Relasjonene som betyr noe, er de som gir tilgang til anerkjente tidsskrifter, forsk­ningsmidler og større internasjonale nettverk. Det kan føles ganske vanskelig å ta opp en uheldig episode med en person som sitter på den type tilgang, sier hun.

Høgestøl har jobbet for å få et vitenskapsombud ved UiO. Foreløpig er det ikke kommet på plass (se undersak).

– Det kan være et lavterskeltilbud for unge forskere, hvor man kan snakke med en uavhengig person om hva man kan gjøre i ulike situasjoner. Verneombudet gjør mer reine HMS-vurderinger, men i en del av konfliktene vi snakker om, er det viktig å skjønne forskningsrelasjonene.

mari.vollan@klassekampen.no

Onsdag 21. august 2019
Kulturrådet krever at de som søker om tidsskriftstøtte, skal honorere sine bidragsytere etter vedtatte minstesatser. – Urealistisk, mener Tidsskrift­foreningen.
Tirsdag 20. august 2019
Astrup Fearnleys sponsor anklages for folkerettsbrudd, mens Nasjonal­museet tar imot støtte fra skatte­paradis. Kunstnere mener debatten om «giftige donasjoner» må reises også her hjemme.
Mandag 19. august 2019
Medvirking og mediebruk er viktig i den kommende kulturmeldingen for barn og unge.
Lørdag 17. august 2019
Det internasjonale kunstfeltet er i ferd med å kutte sine bånd til rike filantroper. Det nye begrepet er «giftige donasjoner».
Fredag 16. august 2019
Det danske medie­konsernet Aller tok ut 100 millioner kroner i utbytte og konsern­bidrag fra Dagbladet i fjor. – Det virker ikke som avisa har behov for presse­støtte, sier medieviter.
Torsdag 15. august 2019
Lørdag åpner egyptiske Mohamed El Masrys utstilling i Oslo. Men kunstneren selv nektes visum fordi UDI frykter at han vil søke asyl. – Et angrep på min kunstneriske frihet, sier han.
Onsdag 14. august 2019
Terror fra ytre høyre har påvirket hvordan svenskene snakker om innvandring. – Sveriges historie med høyreekstrem vold har preget landet mer enn vi tror, sier Bjarne Riiser Gundersen.
Tirsdag 13. august 2019
Terrorforskere ber mediene tone ned omtalen av den terrorsiktede 21-åringen etter moskéskytingen i helga.
Mandag 12. august 2019
Fem studieplasser på journalistikk­utdanningen ved Oslomet reserveres til søkere med minoritetsbakgrunn. I år har bare to studenter kommet inn via kvoten.
Lørdag 10. august 2019
Kulturminister Trine Skei Grande ­ stiller til Fortnite-duell. Ellers er det lite som står på spill for kulturfolk under Arendalsuka.