Onsdag 31. januar 2018
Knapphet

• I Danmark, som i mange andre land, hevder arbeidsgiverne at de må bruke billige utenlandske arbeidere fordi det er mangel på relevant arbeidskraft. Forbunds­leder Per Christensen i det største fagforbundet, 3F, som blant annet organiserer jern- og metallarbeidere og bygningsarbeidere, avviser overfor Weekendavisen at mangel på arbeidskraft er dansk økonomis største utfordring. Når næringslivet klager over at det er så vanskelig å skaffe ansatte, er det en del av en agitasjon overfor myndigheter og politikere for å lempe på reglene for import av billig arbeidskraft.

• Fagforbundet 3F begrunner sin påstand med at arbeidsgiverne svært sjelden benytter seg av de vanlige kanalene for å rekruttere arbeidskraft. Bare i ett av hundre tilfeller der en bedrift mislykkes med å finne en ny medarbeider, har den slått opp etterspørselen på den offentlige jobbportalen Jobnet, vært i kontakt med det kommunale jobbsenteret som har til oppgave å skaffe ledige jobb eller kontaktet den lokale a-kassen eller fagforeningen. Det viser at arbeidsgiverne ikke har interesse av å ansette de mange arbeidsløse som faktisk finnes. Ferske tall fra Danmarks Statistikk viser at antallet arbeidsledige i dag er mellom 87.000 og 160.000, avhengig av hvordan man regner. Fagforbundet 3F har selv 12.000 medlemmer uten jobb. 3F mener arbeidsgiverne ikke tar ansvar for å opprette praksisplasser, kvalifisere arbeidsledige og ansatte folk som ikke har arbeid.

• Det er en kjent sak fra arbeiderbevegelsens historie at knapphet på arbeidskraft er en fordel for arbeidstakerne, mens det motsatte tjener arbeidsgiverne fordi det presser lønns- og arbeidsbetingelser ned. Ottar Brox har tidligere vist at knapphet på arbeidskraft sikrer bedre kår for lønnstakerne. Et stramt arbeidsmarked er også positivt fordi det tvinger bedriftene til å ta i bruk ny, arbeidssparende teknologi. Om problemet i økonomien er mangel på arbeidskraft eller om utfordringen er at arbeidsgiverne ikke er villig til å gjøre det som skal til for å tiltrekke seg ansatte, er derfor et politisk spørsmål, der arbeiderbevegelsen og kapitalkreftene har ulike interesser.

Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...
Tirsdag 6. november 2018
• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse...
Mandag 5. november 2018
• Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg på landsmøtet fredag. Han mente KrF i de viktigste sakene sto nærmere Sp og Ap enn Venstre, Høyre og Frp. Ved å ta et nytt skritt til høyre ville partiet miste enda flere velgere. Et...