Tirsdag 30. januar 2018
Samhold?

• Aps sentralstyre og landsstyre forsøkte i går å avslutte den opp­hetede striden om varslingene mot Trond Giske, som langt på vei har forgiftet kulturen i deler av partiet. Ap-leder Jonas Gahr Støre mante til samhold og roste medlemmer og tillitsvalgte ute i landet som har «stått som en påle» gjennom prosessen. «Dere har vært lojale mot Kjersti [Stenseng] og meg. Dere og vi har også vært der for Trond, som skal komme tilbake. Alle trengs, også ham», sa Støre i forsonende ordelag. Han la vekt på at Ap representerer ulike sosiale lag, arbeiderklasse og middelklasse, og folk som vektlegger ulike politiske saksfelt. Nettopp fordi partiet er så mangslungent, er det i tider av motgang vanskelig å holde på samholdet.

• Støre gikk samtidig kraftig ut mot lekkasjer og solospill. «Lekkasjer fra interne møter og fortrolig informasjon har ikke noe annet resultat enn at det skaper grobunn for usikkerhet og splittelse. Soloutspill og egne agendaer svekker oss alle, også dem vi stoler på og som vi representerer. Nå er det nødvendig å slutte rekkene», sa Støre. Spørsmålet er om han får tilstrekkelig gjennomslag for dette. Hans Kristian Amundsens fratreden som leder av stortingssekretariatet kan ses som et forsøk fra partiledelsen på å slå ned på tendensen til selvstendiggjøring av rådgiverkorpset. Amundsen hevdet at han gikk av hensyn til partiet, men måten han gjorde det på, vitner om surt for­hold mellom ham og partikontoret. Han hintet til at partisekretær Kjersti Stenseng er samboer med Tom Tvedt i kriserammede Norges idrettsforbund, og når han snakket om tillit til ledelsen, nevnte han uttrykkelig «duoen» Tajik og Støre, mens han demonstrativt utelot Stenseng, som har stått i ildlinjen i behandlingen av varslersakene.

• Det store flertallet av tillitsvalgte har nå stilt seg bak håndteringen av varslene. Men de dype konfliktene er på ingen måte borte. Foreløpig er appellen om samhold derfor mer retorikk enn realitet. Fagbevegelsen ønsker seg folk i partitoppen som forstår deres behov, mens andre fortsetter korstoget mot Stenseng. Og ingen vet hva Giske vil gjøre. Første akt er likevel over, og Ap fortjener en pust i bakken.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...