Lørdag 27. januar 2018
FLIR OG FORTOLKNINGAR: Johan Harstad sin satire råkar først og fremst lese- og skrivekunsten. FOTO: SIV DOLMEN
Spøk og spenning
Krim: Harstad har skrive ein like spissfindig som plump metafiksjon.

MELDING

I fjerde sesong av krimserien «Broen» er politietterforskar Saga Norén hos psykolog. I ein kort sekvens, idet Saga fortel alt ho har gjennomgått på skjermen, framstår serien som ein ærleg parodi på seg sjølv: Mora leid av ’Münchhausen by proxy’ og hamna i fengsel saman med faren. Saga fekk ansvar for systera, som tok livet av seg. Seinare blir sjefen hennar myrda av ein mordar som til gjengjeld drep seg sjølv med ein binders – som Saga kan ha lagt igjen med vilje. Kollegaen hennar hemnar seg på ein annan mordar, og blir fengsla fordi Saga seier ifrå. Så kjem mora attende og tek livet av seg på ein måte som får Saga sendt i fengsel. Der sit ho i eit år, og får eit blodutgytande hogg i halsen med ein avbroten bordtennisracket før ho slepp ut. «Ja … Då har vi ein del å jobbe med», svarar psykologen.

Dette er ikkje eigentleg del av krimplottet i «Broen», men berre karakterkrydder til ei plotlinje som dreier seg om bestialske drap og overgrep. Slik har ein forholdsvis hardkokt krim gjennom fire sesongar blitt fullstendig ihelkokt.

Johan Harstad, derimot, har funne fram til ei snerten blanding av det hard- og ihelkokte i «Ferskenen. Samlede verker». Boka består av 15 kondenserte mikrokrimromanar om privatdetektiven Ferskenen, skrive av den forgløymde, fiktive forfattaren Frode Brandeggen, i tillegg til 252 fotnotar i ulik lengd, der den aldrande tyske annotøren Bruno Aigner kommenterer, analyserer og applauderer heile greia ihel.

Fakta

ROMAN

Johan Harstad

Ferskenen

Gyldendal 2018, 240 sider

Brandeggen står bak den svært omfangsrike og utilgjengelege romanen «Konglomeratisk pust» – ein betre parodisk tittel har ikkje eg møtt sidan Ingvild Schade fann opp «Fravær i rom» i «Drammens rekordbok» (2014). Debutromanen til Brandeggen slo ikkje an, og etter nederlaget måtte han finne ein ny skrivemåte, som kunne «kombinere masseappell med kunstnerisk kadens». Inspirasjonen finn han i den franske banalismen, «en litterær bevegelse som fremholdt utelatelse, spenningspunktering og vektlegging av selvfølgeligheter som særlig verdifulle».

Dei 15 romanane om Ferskenen er difor kokte ned til eit aller minste minimum: Kvar av dei er på om lag tre til ti sider, og i dei fleste er vegen mellom forbryting og fersking så kort som mogleg. Oftast er Ferskenen tilfeldigvis på åstaden idet ugjerninga blir gjort. Ingen ineffektive intriger og utbroderte sideplot, med andre ord, men heller kortfatta replikkar og raskt oppstreka scener. Stilen kan minne litt om den krimmen som har desidert størst opplag i Norge: Tines påskekrim, trykt på 15 millionar mjølkekartongar i 2017.

Det er mange banalitetar hos Brandeggen, men nokre av dei har geniale tilsnitt: «De tilhørte kanskje hver sin side av loven, men de var også to sider av samme sak», heiter det om Ferskenens uvanlege respekt for lovbrytarane sine. I fotnotane lèt annotøren sjeldan sjansen gå frå seg til å setje slike genialitetar i relieff. Elles går mange fotnotar med på å fylle hòla i både plot, karakter- og miljøskildringar med biografisk bakgrunnsstoff eller andre kontekstualiserande opplysingar.

Annotøren har orden i sysakene og auge for ekspressive tankestrekar og snusfornuftige semikolon. Det er brotet mellom banalitetane i romanen og dei spissfindige fortolkingane som skapar spøk og spenning, og som gir boka ein eventuell kritisk-satirisk brodd. For sjølv om det er freistande å karakterisere mykje av dette som i overkant lettkjøpt og billig humor, stikk likevel Harstads harselas i nokre bestemte retningar: Ikkje så mykje mot krimlitteraturen som mot kritikarar og andre (over) ivrige lesarar, og mot den litt interne dyrkinga av det djupsindige vi driv med. Her kan ingen detalj dragast langt nok ut, som når Brandeggen brukar uttrykket «alfa og omega» og annotøren forsvinn inn i ei utlegging av den matematiske Friedmannlikninga og omegapunktet i eskatologien.

Ein kan spørje seg kor vellukka satiren er. «Ferskenen» er openbert meir i slekt med til dømes Lars Mørch Finboruds «Ozenfant, Ozenfant» (2017) enn med Johan Harstads tidlegare romanar, men dei satiriske stikka i «Ferskenen» er meir innovervende og avgrensa litterære enn hos Finborud: Dei råkar bokbransjen, men kanskje først og fremst lese- og skrivekunsten, og står ikkje så open mot tankar og trendar i samtida som Finboruds roman gjer – skjønt, her kan ein sikkert finne opningar via omvegar. Slike omvegar er det ikkje så freistande å leggje ut på etter å ha lese seg gjennom annotørens oppteikningar.

Gjennomføringa er det likevel lite å utsetje på. I mengda av vitsete fotnotar fell sjølvsagt nokre til jorda utan å ha framkalla flir, men det er absolutt nok som er tatt på kornet til at eg humrar meg vidare gjennom heile boka. Dessutan er dei 15 Ferskenen-romanane varierte nok – nokre er klassisk krim, andre har metafysiske eller mystiske tilsnitt, freudianske undertonar eller skitenrealistiske innslag – til å halde interessa oppe for både romanane og annotørens vidløftige fortolkingar av dei. Johan Harstad har skrive ein like spissfindig som plump metafiksjon.

bokmagasinet@klassekampen.no

Lørdag 15. desember 2018
Livsvilje: I blandingen av liv og verk trer Anne Karin Elstad fram i Hilde Hagerups biografi.
Lørdag 8. desember 2018
Debatt: Hvorfor venstresida bør begynne å argumentere, og det litt brennkvikt.
Lørdag 1. desember 2018
Inkludering: I «Brev til Noreg» er Mona Ibrahim Ahmed krystallklar i sitt ønske om at Norge skal stille krav.
Lørdag 10. november 2018
Målbærende: I sin nye roman skriver Brit Bildøen fremragende om møtet mellom menneske og system.
Lørdag 3. november 2018
Dybde: Merete Morken Andersens biograficollage bruker Amalie Skrams liv som et prisme for å få fram en hel tidsånd.
Lørdag 27. oktober 2018
Historisk: Tore Skeie lar kildene drysse poetisk stjernestøv over jordnær prosa i sin fortelling om Olav den hellige.
Lørdag 20. oktober 2018
Adjø: Didier Eribon forlot arbeiderklassen, sammen med fransk venstreside.
Lørdag 13. oktober 2018
Sorg: Steffen Kverneland foreviger faren og forsoner seg med livet i sin uvanlig personlige og direkte tegneseriebok.
Lørdag 6. oktober 2018
Ru: I «Menn i min situasjon» fangar Per Petterson oppløysings­tendensar i briljante oppløysingssentensar.
Lørdag 29. september 2018
Eksotisk: Espen Ytreberg forsøker å løfte Roald Amundsens østsibirske døtre ut fra glemselen.