Lørdag 27. januar 2018
AVDRAMATISERER: – Jeg har vanskelig for å tro at noen skifter seksuell legning på grunn av en kommunal handlingsplan, sier biskop Bernt Eidsvig. FOTO: SIV DOLMEN
En kommunal handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold splitter landets to biskoper:
Biskoper i skeiv strid
KRASS: Biskop Berislav Grgic har skrevet et krast høringssvar. 8FOTO: KATOLSK.NO
HOMOFILI: Den katolske biskopen i Troms frykter at kommunen påvirker barn til å bli homofile. Oslo-biskop Bernt Eidsvig tror ikke det er avgjørende hva kommunen sier.

trossamfunn

«Med den indoktrinering som handlingsplanen 2017-2021 legger opp til, undergraver man katolske foreldres frihet. Assosiasjonen går til ateistiske stater som i sin tid ville utrydde religionen».

Det skriver biskop Berislav Grgic i Troms stift i et krast høringssvar til kommunens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Her hevder biskopen at seksualitet ikke er en rettighet, og at handlingsplanen er menneskerettsstridig indoktrinering som vil pålegge et unødvendig press om seksuell legning som kan få «unaturlige» konsekvenser.

«Det sees bort fra hvor formbart menneske er når overordnede normer tas bort. Det sees også bort fra overmakten det offentlige har til å styre formingen av unge mennesker på tvers av det foreldre måtte ønske, på tvers av religion og ikke minst på tvers av det en person selv naturlig ville ha ønsket om ikke han/hun var satt under føringer fra det offentlige», heter det i høringssvaret, som først ble omtalt av avisa iTromsø.

Fakta

Den katolske kirke:

• Den katolske kirke i Norge er inndelt i Oslo katolske bispedømme, Trondheim stift og Tromsø stift. Til sammen er det 36 menigheter i disse stiftene.

• Tromsø stift ledes av biskop Berislav Grgic, opprinnelig fra Bosnia-Hercegovina. De to andre stiftene ledes av biskop Bernt Eidsvig.

• Den katolske kirke er en verdensomspennende kirke, under ledelse av paven og bispekollegiet.

• Biskopene må være i enhet med paven.Kilde: katolsk.no

Ønsker skeive velkommen

Nå får Berislav Krgic motstand fra den andre katolske biskopen i Norge, Bernt Eidsvig, som har Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift som sitt ansvarsområde.

Han tar derimot handlingsplanen med stor ro og sier at homofile selvsagt har en plass i den katolske kirka og at skeive kan føle seg velkommen.

– Er du enig med Troms i at en slik plan kan påvirke barn til å bli homofile?

– Jeg har vanskelig for å tro at noen skifter seksuell legning på grunn av en kommunal handlingsplan. Det ville også overraske meg om planen hadde dette til hensikt.

Biskopens råd er likevel at kommunene må være tilbakeholdende.

– Om slike planer faller innenfor en kommunes rimelige innflytelsessfære, er imidlertid en annen sak. Hvis en kommune ba om mitt råd, ville jeg anbefale tilbakeholdenhet, sier Eidsvig.

I Tromsø har Skeiv ungdom og ordfører Kristin Røymo (Ap) reagert kraftig på høringsbrevet og fordommer fra den katolske kirka.

– Jeg leser en redsel i høringssvaret, sier ordfører Røymo til iTromsø.

Vil ikke røre ekteskapet

I går omtalte Klassekampen Facebook-gruppen «Katolsk kirke for alle». De vil ha en mer likestilt katolsk kirke – hvor også homofile og lesbiske skal føle seg hjemme.

– Det er forferdelig å tenke på at mange får sitt forhold til Gud ødelagt på grunn av fordommer, sa Andrea Thuen, en av initiativtakerne, til Klassekampen.

Når det gjelder initiativet «Katolsk kirke for alle», som vil åpne kirken for personer med skeiv seksuell orientering, er Eidsvig i utgangspunktet positiv. Han holder likevel fast på at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne.

– Kontakt mellom troende ser jeg i utgangspunktet positivt på. Jeg er imidlertid ikke enig i at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Ekteskapet har alltid vært mellom en kvinne og en mann, i alle kulturer. Den katolske kirke regner et ekteskapet mellom to døpte som et sakrament, sier han.

– Hva med samboerskap mellom to av samme kjønn?

– Samboerskap, om det er mellom en mann og en kvinne, eller personer av samme kjønn, er ikke i overensstemmelse med Kirkas lære. Her appellerer vi til de troendes samvittighet. Vi har selvsagt ingen maktmidler til rådighet, og ønsker heller ikke slike, sier Eidsvig.

– Har den katolske kirka blitt mer åpen med pave Frans?

– Frans er nok den første pave som uttrykkelig sier at han ikke setter seg til doms over homofiles valg. Han er ikke den første som betoner at de homofile selvsagt har sin plass i kirken.

– Kan skeive føle seg hjemme i den katolske kirka?

– De både kan det – og gjør det, muligens med noen unntakelser.

– Men ifølge «Katolsk kirke for alle» er det tabubelagt å være skeiv, og en høy terskel for å være åpen homofil og katolikk?

– Her tror jeg det er mer et spørsmål om kultur enn religion. Det ville være trist om homofile eller andre, for den saks skyld, måtte føle seg uønsket.

Eidsvig åpner for at man kan ha en stilling i den katolske kirka som homofil.

– Vi har intet yrkesforbud for homofile. Vi forutsetter lojalitet til kirken og vår lære, ikke nødvendigvis enighet på alle punkter.

– Kan man være prest som homofil?

– Av legning, ja. Sølibatsbudet er ikke diskriminerende, det skiller ikke mellom heterofile og homofile. Sølibatet gjelder med noen få unntakelser, for eksempel kan gifte prester som har vært ordinert i Den norske kirke også bli prester hos oss.

Biskop Grgic har ikke ønsket å la seg intervjue. Klassekampen har vært i kontakt med Ulrik Sverdrup-Thygeson ved Tromsø stift, som har avvist vår forespørsel om intervju. Han bekrefter likevel at Tromsø stift frykter at det skal bli flere homofile personer på grunn av kommunens handlingsplan.

aseb@klassekampen.no

Lørdag 17. november 2018
ANBUD: NSB var best på organisasjon og ledelse, mens SJ var best på kundetilfredsstillelse. Go-Ahead var kun best på pris i anbudskonkurransen om å få drifte Sørlandsbanen.
Fredag 16. november 2018
HEMMELIG: Etterretningstjenesten skal betale kilder svart – og kunne bryte norsk lov uten straff. Det er regjeringens forslag til ny etterretningslov.
Torsdag 15. november 2018
SATSER: Equinor bruker rekordmye penger på lobbyisme i Brussel. Målet er å sikre etterspørselen etter gass i lang tid framover.
Onsdag 14. november 2018
VIND I SEGLA: Produksjonen av kraft frå vindturbinar vert meir enn firedobla innan 2020. Nasjonal ramme for vindkraft skal opne for endå meir, men ikkje på Smøla.
Tirsdag 13. november 2018
VISJON: Torgeir Knag Fylkesnes vil styrke SVs nærings- og distriktsprofil. – Mitt største ønske for SV er at vi skal bli mer ambisiøse og mindre flinke, sier han.
Mandag 12. november 2018
IKKE RØR! Stjørdal kommune har for mange barnehager, men på tross av støtte fra et enstemmig bystyre får de ikke lov å kutte antall plasser hos private. Nå drøfter Stortinget lovendring.
Lørdag 10. november 2018
DYRT: Zerokonferansen omtaler seg selv som Norges viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima. Men hvis vanlige folk skal med, må prisen ned, sier Natur og Ungdom.
Fredag 9. november 2018
FALL: Gapet mellom nivået på den statlige bostøtten og boutgifter i storbyene har økt dramatisk, viser ny rapport. Byene får en ekstraregning på flere hundre millioner.
Torsdag 8. november 2018
FRAFALL: Ungdom som faller ut av videregående fanges opp for seint, sier Jan Bøhler.
Torsdag 8. november 2018
KLAR MELDING: Leder for FNs klimapanel Hoesung Lee vil nødig fremstå alarmistisk. Men forskningen er entydig: Vi har dårlig tid, sier han.