Torsdag 25. januar 2018
Radikale krav

• En sluttrapport fra et prosjekt om den nordiske modellen i regi av Samak, samarbeidsorganisasjonen for den nordiske arbeiderbevegelsen, legges fram i Helsinki i dag. Rapporten er dyster lesning. Den nordiske modellen hviler på tre grunnpilarer: et organisert arbeidsmarked – som forutsetter sterke fagforeninger – høy skatteinngang og velferdspolitikk og økonomisk styring som prioriterer sysselsettingen. Selv The Economist har de siste årene hyllet den nordiske modellen, selv om tidsskriftet, når det skal gi en resept for framtida, langt på vei foreslår en demontering. Bladet går inn for store skatte­kutt og dereguleringer i arbeidsmarkedet. Den retoriske støtten til modellen samsvarer sjelden med det som gjennomføres i praktisk politikk. De svenske Moderaterna hyllet for eksempel modellen før valget i 2006, men svarte med å innføre gigantisk skattelette på 140 milliarder kroner og kostnadsøkning for å være fagorganisert.

• I Samak-rapporten slås det fast at utviklingen ikke kan fortsette som nå uten at modellen undergraves. Det krever en helt annen krise­bevissthet og betydelige sterkere tiltak. Akkurat på dette punktet svever rapporten litt på målet, noe som har sammenheng med at de sosialdemokratiske partiene som står bak rapporten, ikke vil utfordre bærebjelkene i EU-systemet som er med på å presse lønninger og arbeidsvilkår nedover. Den frie flyten av arbeidskraft har ført til at 700.000 arbeidere fra de nye EU-landene har kommet inn i det nordiske arbeidsmarkedet de siste tiårene. De er omfattet av EUs utstasjoneringsdirektiv, som ikke garanterer samme lønn og rettig­heter som andre arbeidere i landet.

• Samaks tre overordnete forslag er et gigantisk og kontinuerlig kompetanseløft, omfattende nasjonale og europeiske handlingsplaner mot sosial dumping og et målrettet arbeid for å øke organisasjonsgraden. Dette er gode og nødvendige tiltak, selv om vi kunne ønske oss enda mer konkrete forslag mot sosial dumping. All erfaring fra arbeiderbevegelsens historie viser at hvis utviklingen skal gå i riktig retning, må kravene som stilles være betydelig mer radikale.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...