Tirsdag 23. januar 2018
HJELP: Elever ved Godlia skole i Oslo var hjelpemannskap da vaktmester Imbran Zenuni skulle montere stoler. Zenuni synes det var en morsom utfordring å bidra til opplæring. I bakgrunnen skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og rektor Øystein Bibow Hansen.
Oslo-byrådet stanser prosess med konkurranseutsetting av skolevaktmestre:
Satser på egne vaktmestre
SNUR: Byrådet i Oslo avslutter ordningen med å sette ut vaktmesterne ved skolene til private. Byråd Inga Marte Thorkildsen har tro på at skolene må ha vaktmestrene som del av eget lag.

Utdanning

– En fast vaktmester er viktig personell, alle skoler fortjener å ha det. En vaktmester må kunne sin skole og kjenne detaljene, sier Imbran Zenuni til Klassekampen.

Han er vaktmester ved Godlia skole i Oslo, en jobb han har hatt i fem år og som han stortrives i.

– Jeg har daglig kontakt med barna. De er så opptatt av å ha en god skole at det er helt utrolig. De gir meg tilbakemeldinger hele tida. De sier «vaktmester, det er en lampe som ikke fungerer» og slikt, forteller han.

Rett etter at Zenuni fikk jobben, innførte det daværende borgerlige byrådet i Oslo en ny politikk: Vaktmestrene skulle ikke lenger jobbe for hver enkelt skole, men for Undervisningsbygg. Og over tid skulle oppgavene settes ut til private firma.

Per i dag har om lag en firedel av skolene i Oslo vaktmestertjenester fra Neas Teknisk Drift.

Det blir det nå endring på. Det rødgrønne byrådet har besluttet å ikke videreføre avtalen med Neas, men ta vaktmestrene tilbake til det offentlige. Kommunen har en opsjonsavtale om å videreføre Neas-kontrakten, som de ikke vil utløse siste år av avtalen. Den utløper dermed i slutten av april.

Fakta

Skolevaktmestre:

• I 2014 besluttet daværende byråd for kunnskap og utdanning i Oslo Anniken Hauglie (H) å omorganisere vaktmestertjenesten ved skolene i Oslo.

• Undervisningsbygg tok over vaktmestertjenesten ved nye skoler og rehabiliterte skoler. Vaktmestre ansatt ved skolene fortsatte i jobb til de sluttet i jobben. Over tid skulle tjenesten settes ut til private.

• Oslo inngikk kontrakt med Neas Teknisk Drift, som i dag har ansvar for vaktmester­tjenestene ved om lag en firedel av skolene. Denne avtalen har byrådet i Oslo nå besluttet å ikke videreføre.

Viktig del av laget

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) understreker overfor Klassekampen at endringen ikke skyldes misnøye med Neas.

– Det finnes mange flinke vaktmestre i Neas. Det er organiseringen som betyr noe.

– Hvorfor gjør dere denne endringen?

– For det første er det en forenkling. Gjennom å ha en fast vaktmester slipper skolene å skrive i detalj alt som skal utføres i en kontrakt. For det andre kan vi bruke vaktmestrene som en ressurs i skolen, de blir en del av laget. For det tredje bygger vi kompetanse gjennom tilstedeværelse, sier Thorkildsen.

Tilgjengelig kunnskap

Rektor ved Godlia skole, Øyvind Bibow Hansen, sier han er svært glad for at de fikk ansatt Zenuni før den nye ordningen kom på plass.

– Det er en stor fordel å ha en vaktmester som kan huset, og som er tilgjengelig på skolen hver dag. Det er ikke det samme å bestille tjenester, sier han.

Hansen mener det er flere grunner enn bare de praktiske oppgavene som gjør det nyttig å ha en egen vaktmester.

– Det er god økonomi i å vedlikeholde et bygg hele tida. Jeg tror vi sparer penger på det. Og verdien vaktmester har både for dem som jobber her og for elevene, kan ikke måles i penger. Elevene får også være med ham til å gjøre oppgaver iblant, og det å ha ham her betyr også at barna får sett flere yrkesgrupper. Å få barn til å velge yrkesfag, ikke bare studiespesialisering er viktig, sier han.

Ønsker valgfrihet

Thorkildsen har nå satt i gang et arbeid mellom Utdanningsetaten og Undervisningsbygg om hvordan vaktmesterordningen skal organiseres når Neas-kontrakten utløper.

Saida Begum, fraksjonsleder for Høyre i utdanningskomiteen i Oslo bystyre, mener skolene må få valgfrihet rundt vaktmestertjenestene.

– Vi mener det bør være opp til skolene hvordan dette organiseres. Om skolene er fornøyde med dagens ordning, bør de kunne ha noe liknende, i mindre skala. Det kan også henge sammen med hva slags bygg de har, sier Begum til Klassekampen.

paalh@klassekampen.no

Tirsdag 23. oktober 2018
STERK I TROEN: Knut Arild Hareide hadde regnet med mellom tre og seks mandater fra Rogaland, men fikk ett. Nå står det om de usikre fylkene, som Oslo og Hordaland.
Mandag 22. oktober 2018
SKUFFET: Lokallagsleder Inge Takle Mæstad frykter en dypere splittelse i partiet etter det knusende Hareide-neder­laget i Rogaland. Han beskylder nestleder Olaug Bollestad for å opptre illojalt.
Lørdag 20. oktober 2018
FORTVILELSE: Kjell Ingolf Ropstad «dolket sin egen partileder i ryggen» med abort­utspill i VG, mener sentrale KrF-kilder.
Fredag 19. oktober 2018
MOT: Togtrafikken i nord og vest skal på anbud. Men om Sp og Ap får viljen sin kan det bli full stans i prosessen.
Torsdag 18. oktober 2018
ADVARER: Trusselen om et «uskikkelig» Frp i opposisjon kan ikke bety at Frp skal sitte i regjering til evig tid, sier Knut Arild Hareide. Samtidig advarer han Erna Solberg mot å legge seg opp i KrFs veivalg.
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.