Tirsdag 23. januar 2018
Vikarbruk

• Aftenposten meldte i går at sykehusene leier inn vikarer for 900 millioner kroner i året. Siden 2012 har de brukt 4,3 milliarder kroner på å innleie av leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Akershus universitetssykehus (Ahus) er blant dem som bruker aller mest på å leie inn sykepleiervikarer. Bare landets største, Oslo universitetssykehus, har brukt mer. Hovedtillitsvalgt Torgeir Birkeland ved Ahus sier til Aftenposten at stor bruk av vikarer går på bekostning av kvaliteten. De har ikke samme kompetanse som fast ansatte, og mye av arbeids­kapasiteten til de faste går med til å lære opp nye vikarer. Forbunds­leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund mener de høye tallene viser at adgangen til innleie av helsepersonell nå misbrukes.

• Sykepleierforbundet peker på at mange sykehus opererer med altfor lav grunnbemanning, noe som gir seg utslag i høyere sykefravær. Når det er for få på jobb, blir folk raskere utslitt, og sykefraværet går i været. Det er en generell tendens i hele helsesektoren at det er mange deltidsstillinger, høyt sykefravær, utstrakt bruk av vikarer og for lav grunnbemanning. I noen kommuner er sykefraværet i helsesektoren kronisk høyt. Bjugn kommune i Sør-Trøndelag hadde for eksempel sykefravær på over 15 prosent en periode. Det skjøt typisk nok i været etter en kraftig nedbemanningsprosess. Solveig Ose i Sintef har, basert på en undersøkelse blant sykehusansatte, gitt et bilde av en sektor preget av høyt sykefravær, høy uføregrad, mye utskiftinger og lav avgangsalder. «For lav bemanning, brudd på arbeidstidsbestemmelser, ikke tid til pauser, dårlig arbeidsorganisering og for kort tid til å hvile mellom skift» framstår som hyppige problemer.

• Det er en direkte sammenheng mellom underbemanning, stort arbeidspress og høyt sykefravær. Sykehusene og andre deler av helsesektorens utstrakte bruk av vikarer er til glede for få andre enn bemanningsbransjen. Aftenposten melder at Ahus nå arbeider med å bygge opp et eget bemanningssenter, der målet er økt bruk av egne og faste ansatte og mindre bruk av vikarer og ekstern innleie. Det er i tilfelle et skritt i riktig retning.

Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...
Tirsdag 6. november 2018
• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse...
Mandag 5. november 2018
• Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg på landsmøtet fredag. Han mente KrF i de viktigste sakene sto nærmere Sp og Ap enn Venstre, Høyre og Frp. Ved å ta et nytt skritt til høyre ville partiet miste enda flere velgere. Et...