Mandag 22. januar 2018
SMELLER TIL: Musikernes Fellesorganisasjon frykter at forsvarskorps blir nedlagt på grunn av kutt i budsjettene. Her er Hans Majestet Kongens Garde i gang med å varme opp publikum under fjorårets Holmenkollen skifestival. 8FOTO: BERIT ROALD, NTB SCANPIX
• Forsvarets korps rammes av budsjettkutt • I strid med Stortingets vedtak, ifølge fagforening
Slår alarm for korpsene
Undersak

Kutter ikke antall korps

Forsvarsdepartementet vil overholde Stortingets forutsetning om å ikke redusere antall korps i Forsvarets musikk, men sier at det er opp til forsvarssjefen å bestemme hvor mange årsverk som skal være tilknyttet de ulike korpsene.

«Det er forsvarssjefen som har myndighet til å drive virksomhetsstyring av Forsvarets musikk. Dette inkluderer organisasjonsutvikling, budsjettfordeling korpsene imellom og årsverksramme», svarer pressevakt i Forsvarsdepartementet, Marita Hundershagen.

Forsvarsdepartementet bestrider også at Stortinget har lagt til grunn at det ikke skal kuttes i antall årsverk ved korpsene.

«Stortinget har vedtatt et budsjett for forsvarssektoren for 2018 som innebærer i hovedsak en videreføring av dagens nivå for korpsene, med unntak av nedtrekk som følge av omorganiseringen som Stortinget vedtok.»

Hans Ole Rian i Musikernes Fellesorganisasjon mener Forsvarsdepartementets tar feil.

– Det er ikke første gang vi opplever at forsvarssjefen finner inndekning i sine budsjetter, uten å sjekke først hva Stortinget har forutsatt i sine vedtak.

Forsvarets korps blir skåret ned til beinet og vil ikke lenger ha råd til å leie inn dirigenter og solister, frykter Musikernes Fellesorganisasjon. 25 millioner kroner mangler på årets budsjett.

Musikk

– Disse korpsene er Forsvarets ansikt ut mot det sivile samfunnet og viktige kulturinstitusjoner i seg selv, sier Hans Ole Rian, leder for Musikernes Fellesorganisasjon (MFO).

For to år siden ville Forsvarsdepartementet legge ned to av Forsvarets fem korps, Marinemusikken i Horten og Luftforsvarets musikkorps i Trondheim. Forslaget ble stanset av Stortinget, som krevde at samtlige fem forsvarskorps skulle fortsette. Men på tross av vedtaket må korpsene stramme kraftig inn på livreima.

Forsvarets musikk, som er fellesstab for alle de fem korpsene, vil i år være underfinansiert med 24,5 millioner kroner. Dette går fram av en konsekvensanalyse som Forsvarets musikk har gjennomført av årets budsjettildeling, og som MFO også har fått tilgang til. Etter planen skal tolv årsverk bort innen årets utløp.

– Hvis disse kuttene blir gjennomført, vil ikke korpsene lenger ha mulighet til å arrangere konserter på samme nivå som i dag. De vil ikke engang få råd til å leie inn dirigenter eller eksterne solister, frykter Rian.

Fakta

Forsvarets musikk:

• Forsvarets musikk er fellesstab for forsvarets fem korps.

• De fem korpsene er: Forsvarets Stabsmusikkorps (Oslo), Sjøforsvarets musikkorps (Bergen), Luftforsvarets musikkorps (Trondheim), Forsvarets Musikkorps i Nord-Norge (Harstad) og Kongelige Norske Marines Musikkorps (Horten), også kalt Marinemusikken.

• Fra i år er fire av korpsene finansiert med midler fra Kulturdepartementet (40 prosent) og Forsvarsdepartementet (60 prosent).

Ikke råd til dirigenter

I fjor høst kunngjorde daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) at 2018 får offisiell status som «Musikkorpsenes år», i anledning 100-årsjubileet til Norges Musikkorps Forbund og 200-årsjubileet for norske militærkorps.

«Korpsbevegelsen er en viktig del av det frivillige kulturlivet i Norge», uttalte Helleland i en pressemelding.

Tillitsvalgt i Norges Offisersforbund, Ola Ellefsen, synes det er paradoksalt at regjeringen samme år bidrar til å svekke landets forsvarskorps.

– Vi har ikke engang råd til å hyre inn vikarer eller dirigenter hvis noen er syke. Fordi det bare er én korpsmusiker for hver stemme i et verk, har det hendt at vi må avlyse konserten, sier Ellefsen, som jobber som tubaist i Luftforsvarets musikkorps i Trondheim.

– Hvis vi må kutte enda mer, blir situasjonen på grensen til det absurde. Vi kan jo ikke bare spille fortere for å holde tritt med alle effektiviseringskravene.

Krever svar

Om lag 40 prosent av alle profesjonelle blåsere og slagverkere er ansatt i et av forsvarskorpsene, ifølge MFO. De fleste av de 153 musikerne har mastergrad eller tilsvarende fra Musikkhøyskolen.

Forsvarets musikk inviterer til konserter, går i 17. mai-tog og samarbeider med kulturskoler over hele landet.

– Korpsene er den delen av Forsvarets virksomhet som er mest synlig for sivilbefolkningen. Korpsene er en veldig god ambassadør for Forsvaret, og vi har mottatt Kulturrådets ærespris og flere utenlandske musikkpriser. Men vi trenger et minimum av bevilgninger for å levere på et forsvarlig nivå, sier Ellefsen.

I langtidsplanen for forsvarssektoren har Stortinget lagt til grunn at Forsvarets musikk skulle videreføres på samme nivå som før. Et flertall med de rødgrønne partiene og KrF presiserte under behandlingen av statsbudsjettet i fjor at verken antall årsverk eller antall korps skulle røres.

Men musikernes fagforeninger frykter at korpsene må kutte i antall konserter og øvingstimer som følge av forsvarssjefens interne prioriteringer.

– Det er på tide at Stortinget avklarer hvem det er som faktisk bestemmer over disse bevilgningene, om det er stortingsflertallet eller forsvarssjefen, sier Hans Ole Rian.

Fra og med i år bidrar Kulturdepartementet med 40 prosent av bevilgningene til fire av de fem korpsene. Resten bevilges over Forsvarsdepartementets budsjett.

SV på Stortinget har stilt skriftlig spørsmål til kulturministeren om saken.

– Regjeringen har ikke fulgt opp et soleklart vedtak og må holdes til ansvar for dette, påpeker Freddy André Øvstegård, kulturpolitisk talsperson for SV.

Krever egen budsjettpost

Øvstegård krever at bevilgningen til Forsvarets musikk blir synliggjort som en egen post på statsbudsjettet, og ikke ender opp som en salderingspost for forsvarssjefen.

– Når Forsvaret må kutte på alle områder for å ivareta landets forsvarsevne, må ikke korpsene også bidra?

– Vi prioriterer mer penger til å øke forsvarsevnen, men det er en debatt som ikke hører hjemme her. Forsvarets musikk er en tradisjonsrik institusjon med røtter 400 år tilbake i tid. Det vil være ekstremt synd om forsvarssjefen med sine budsjettprioriteringer tar livet av denne tradisjonen, sier Øvstegård til Klassekampen.

jonas.braekke@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 22. januar 2018 kl. 08.40
Lørdag 17. november 2018
Statlige teatre har økt sine egeninntekter, selv om de får mindre i offentlige tilskudd. Høyre jubler, mens SV mener tallene i rapporten gir et misvisende bilde.
Fredag 16. november 2018
– Det har aldri vært mindre grunn til å rehabilitere Alf Larsen, sier litteratur­forsker Tore Rem. Han reagerer på Forfatterforeningens unnskyldning til den omstridte poeten.
Torsdag 15. november 2018
Det er viktig at den hegemoniske historiefortellingen om jødeforfølgelsen i Norge blir utfordret, mener Irene Levin.
Onsdag 14. november 2018
Er 10.000 kroner i statsstøtte per avisabonnement for mye? Nei, sier sjefredaktøren i Helgelendingen, og får støtte fra KrF og Senterpartiet på Stortinget.
Tirsdag 13. november 2018
25.000 abonnenter kan miste papir­avisa dersom regjeringen går for et kompromissforslag som mediebransjen selv har spilt inn.
Mandag 12. november 2018
Litteraturprofessor Marianne Egeland mener det er vanskelig å se hvem som fører ordet i høstens kjendis­bøker.
Lørdag 10. november 2018
Etter en storstilt digitalisering av skolen er Bærum kommune klar for neste skritt: kutt i skolebibliotek­tjenesten.
Fredag 9. november 2018
Sentrale personer i motstandsbevegelsen ble varslet om deportasjonen av de norske jødene høsten 1942, men varslene ble ignorert. Det viser Marte Michelet i boka «Hva visste hjemmefronten?».
Torsdag 8. november 2018
Stig Aasvik har jobbet som skyggeskriver i 15 år. Likevel synes han det er trist at kjendis­intervjuer i bokform får så høye opplagstall.
Onsdag 7. november 2018
Denne høsten har en rekke norske kjendiser gjort det skarpt i bokmarkedet. Men bare et fåtall av dem har skrevet boka si selv.