Lørdag 20. januar 2018
Forvitret tillit

• Metoo-kampanjen har vært en høyst påkrevet og svært oppmuntrende kvinnepolitisk mobilisering, der tusenvis av kvinner har markert at de ikke lenger finner seg i trakassering som begrenser deres handlingsrom og frie livsutfoldelse. Håpet er at denne kampanjen skal føre til en bevisstgjøring som gir kvinner mot til å avvise trakassering fra overordnete og maktpersoner fordi de har en kollektiv bevegelse i ryggen og fordi det er opplest og vedtatt at dette ikke lenger aksepteres eller ses gjennom fingrene med. Spesielt ille er sakene fra Høyres ungdomsorganisasjon, der lederen har misbrukt sin stilling på det groveste. Det er oppsiktsvekkende at kulturen som er avdekket i Unge Høyre, ikke har blitt slått hardt ned på tidligere.

• Samtidig har det bristet noen demninger i den norske presseetikken de siste månedene, der metoo-kampanjen nå står i fare for å bli overtatt av medienes sensasjonslogikk, der målet ikke nødvendigvis er å endre undertrykkende kulturer, men å få politiske ledere til å falle på en spektakulær måte som gjør det mulig for mediene selv å innkassere «æren». Mediene har brutt en grense ved at det publiseres saker der det ikke er dokumentert at overgrep har funnet sted og der de involverte ikke ønsker omtale. Sigurd Allern sa til Klassekampen denne uka at noen medier nå prøver å oppløse grensene mellom det personlige og private og hva som har offentlig interesse.

• Ledere skal ha en uklanderlig oppførsel overfor underordnete, kolleger eller medlemmer. Hvis dette svikter, må organisasjonene ta affære. Tillit kan forvitre. Samtidig har samtykkende seksualitet og andre private forhold ingenting i offentligheten å gjøre. Det er også grunn til å advare mot tendenser til heksejakt og mobbekultur, der den anklagede knapt får mulighet for å komme til orde og forsvare seg. Det må også være mulighet for tilgivelse når mennesker har gått på en smell og trådt feil. Mennesker skal ikke dømmes til evig pine og fortapelse. Det er noe som heter bot og bedring. Vi er alle feilbarlige, og så lenge feil er erkjent, beklagelser gitt og ny praksis etablert, må det være mulig å finne veien tilbake.

Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...
Tirsdag 6. november 2018
• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse...
Mandag 5. november 2018
• Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg på landsmøtet fredag. Han mente KrF i de viktigste sakene sto nærmere Sp og Ap enn Venstre, Høyre og Frp. Ved å ta et nytt skritt til høyre ville partiet miste enda flere velgere. Et...