Fredag 19. januar 2018
Ny føydalisme

• Internettrevolusjonen har grunnleggende endret kommunikasjonsformene de siste tiårene. Joshua A.T. Fairfield, som nylig har gitt ut boka «Owned: Property, Privacy and New Digital Serfdom», spør om den digitale økonomien sender oss tilbake til et samfunn med likhetstrekk til tidligere tiders føydalisme. I middelalderens føydalsystem hadde kongen og føydalherrene utvidet eiendomsrett og kontroll over menneskenes liv. Folks rettigheter var avhengig av forholdet til adelsmenn og hoff. Bøndene var leilendinger (og noen steder livegne) på jord eid av kirke eller konge, og de hadde ikke eiendomsrett og kontroll over egne arbeidsredskap.

• Etter hvert som de borgerlige revolusjonene skred fram, ble adelens privilegier brutt ned. Borgerne fikk utvidete rettigheter, mens arbeiderklassen fortsatt var skilt fra eiendomsretten til produksjonsmidlene. Kapitalisten eier produktet og kontrollerer produksjonsprosessen. Det siste hundreåret har levestandarden i Vesten økt betydelig, noe som har skapt grunnlaget for en blomstrende forbruksøkonomi, der vanlige folk har fått tilgang på alle typer produkter, som for eksempel bil og mobiltelefoner. I motsetning til redskapene folk bruker på jobben, er disse forbruksvarene personlige. De er eierens eiendom og kan brukes til hva man måtte ønske.

• I den nye digitale økonomien skjer det noe nytt når produsentene nå forsøker å opprettholde eiendomsretten til produktene også etter at de er solgt. Selskapene eier «softwaren», og fordi de eier den, kontrollerer de også produktene, selv om de formelt sett eies av kjøperen. Flere av disse produktene har sensorer eller logger aktivitet, som ikke bare er tilgjengelig for brukeren, men også for andre, for eksempel selskaper som vil selge oss ting. Produsentene tjener ikke bare penger på salg av produkter; de henter også fortløpende overskudd fra det personlige livet bruken av produktene inngår i. Det er et område som før var unndratt kapitalistisk kontroll. Dette kan forstås som en reføydalisering, men også som en ekspansjon av utbyttingsforholdene langt inn i det innerste av menneskelivet.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...