Torsdag 18. januar 2018
Brexit-strid

• The Guardian hadde tirsdag en sak der det hevdes at Norge uoffisielt sender signaler til Brussel om at Storbritannia ikke bør få en avtale med EU som er bedre enn EØS-avtalen, der Norge som kjent er pålagt å ta inn alle EU-lover på avtalens virkeområde. Ifølge The Guardian har det vært gjentatte henvendelser fra «Oslo» om frykten for at Storbritannia får en for god avtale, noe som vil føre til forsterkede krav i Norge om endringer av EØS-avtalen. En høyere embetsmann i Brussel skal ha sagt at nordmennene følger brexit-forhandlingene tett for å påse at EUs forhandlere ikke gir etter for britenes krav. Den britiske avisa, som selv er sterk motstander av brexit, framstiller dette som et nytt hinder for statsminister Theresa Mays ambisjoner om å forhandle fram et «dypt og spesielt partnerskap» mellom Storbritannia og EU. The Guardian viser til Sps gode resultat ved siste valg og Frps åpning for reforhandling som et uttrykk for styrken i den norske motstanden.

• Klassekampen skrev om saken i går, og Utenriksdepartementet (UD) avviser den blankt. «Den anonyme påstanden om at Norge skal påvirke EU til å gi Storbritannia en dårligere avtale enn de ellers ville fått, stemmer ikke», er svaret fra UDs presseavdeling. Det er knapt mulig for Norge å gjøre annet enn å avvise påstandene, men posisjonen The Guardian påpeker, er likevel gjenkjennelig. Den norske regjeringen har konsekvent gitt uttrykk for at den vil holde seg til EØS-sporet. Den har ikke noe ønske om å koble seg på britene hvis de skulle klare å få en bedre avtale enn Norge. Med dette utgangspunktet er det åpenbart at en avtale mellom London og Brussel som hadde gitt Storbritannia tilbake råderetten over egen lovgivning, ville ha skapt et politisk problem for norske EØS-tilhengere. Likevel er den norske posisjonen ikke i nasjonens interesse. Det er brei enighet om at EØS-avtalen svekker norsk folkestyre og suverenitet. Enhver oppmykning vil være et demokratisk framskritt. En god avtale for britene vil i neste omgang gi EØS-landene mulighet til å oppnå tilsvarende fordeler. Brussel ønsker selvfølgelig ikke en slik utvikling, men Norge har ingen interesse av å være et ekko av EUs forhandlere.

Torsdag 21. februar 2019
• Månestråle barnehage på Frogner i Oslo har lenge profilert seg som en mønsterbarnehage. Ved å ta inn ekstra kostpenger har barnehagen kunnet servere blant annet frokostbuffet og chiagrøt, og slik framstilt seg som et attraktivt alternativ...
Tirsdag 19. februar 2019
• Fellesnemnda som planlegger nye Vestland fylke, vedtok nylig lønnsbetingelser for politikerne i det kommende storfylket. Det endelige vedtaket lå et stykke under innstillingen fra arbeidsutvalget, som ville gi de folkevalgte et solid...
Mandag 18. februar 2019
• Den store sikkerhetskonferansen i München gikk av stabelen denne helga med ledere fra hele verden til stede. Den viste at det er økende motsetninger, ikke bare mellom Washington og Moskva og Beijing, men også mellom USA og Europas...
Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...