Onsdag 17. januar 2018
Oppblåst sak

• I Jeløya-plattformen åpner Høyre, Frp og Venstre for storstilt overføring av offentlig tjenesteproduksjon til private. Flere steder i erklæringen står det at det er viktig å hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til konkurransevridning. Eftas overvåkingsorgan, Esa, har også åpnet en sak mot Norge der det foreslås at kommuner oppretter separate selskaper for offentlig næringsvirksomhet, et krav de blågrønne åpenbart støtter.

• Tidligere direktør i avdelingen for konkurranse og statsstøtte i Esa, Per Andreas Bjørgan, har i en utredning for LO langt på vei avvist grunnlaget for Esas sak mot Norge. Han påpeker at det fra EU-kommisjonen og EU-domstolen knapt finnes spor av noen krav om at kommersiell virksomhet skal drives i egne selskaper. Esa synes å ha inntrykk av at norske kommuner i stor skala driver økonomisk grenseoverskridende aktivitet, noe Bjørgan hevder er uriktig. Han viser til at det er solid praksis for at kommunale idrettsanlegg, svømmehaller, kommunal parkering, museer og kulturarrangementer helt faller utenfor statsstøttereglene. Det samme gjelder finansiering av helse- og sosialsektoren, barnehager og utdanning. Alle kulturaktiviteter som tilbys som et ledd i et offentlig tilbud og er finansiert av det offentlige, er ikke-økonomiske tjenester, også om de tilbys et betalende publikum. Det er for eksempel ikke slik at billettsalg til svømmehaller endrer karakteren av den offentlig tjenesten som ikke er bygget eller drevet for profitt.

• Bjørgan har ikke funnet noen tilfeller der EU-kommisjonen har reist sak med krav om at det opprettes separate selskaper for offentlig næringsvirksomhet. Det er heller ikke noe allment krav om utskilling av slik virksomhet. Han hevder derfor at Esas forslag bygger på overforenklede og teoretiske synspunkter. Spørsmålet er om det i det hele tatt er noen økonomisk aktivitet norske kommuner fremdeles driver i egenregi som rammes av statsstøttereglene. De borgerlige partiene har her blåst opp et problem som i svært liten grad eksisterer. Norske kommuner kan trygt fortsette med å drive svømmehaller og kulturaktiviteter i offentlig regi.

Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...
Fredag 8. februar 2019
• Det blåser opp til storm rundt det kinesiske mobil- og teknologiselskapet Huawei. USA har tiltalt selskapet, to datterselskaper og finansdirektøren for flere lovbrudd, blant annet brudd på sanksjonene mot Irak og tyveri av...
Torsdag 7. februar 2019
I en av de aller tidligste utgavene av Klassekampen har redaksjonen satt inn en annonse for svenske og danske «M-L-blader». ML var en kjent forkortelse på den tida og sto for marxisme-leninisme, den politiske retningen...
Onsdag 6. februar 2019
Guhkkin davvin Dávggáid vuoldesabmá suolggai Sámieanan.Duottar leabbá duoddar duohkin,jávri seabbá jávrri lahka.cohkat cilggin, corut cearuinallanaddet almmi vuostái.Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,cáhket...