Klassekampen.no
Fredag 12. januar 2018
Kampen er tapt, Greni

Kommune- reform

Reformen som gjennomføres baserer seg på over 90 prosent lokale positive vedtak. Sps viktigste valgkampsak om reversering vant ikke frem. 119 kommuner slås sammen til 47 nye kommuner – cirka 1,7 millioner mennesker bor snart i en ny kommune.

Greni foretar en interessant gjennomgang av alle som var imot kommunesammenslåing, men bildet må nyanseres. Flere og flere, ikke færre, ser nå behovet for sterkere kommuner. Lokaldemokratiundersøkelsen som ble lagt fram sommeren 2017 viste blant annet at det har skjedd en holdningsendring i synet på kommunesammenslåinger. Andelen som ønsker færre kommuner økte med 12 prosentpoeng fra 2003 til 2015. Flere ser også positivt på muligheten for sammenslåing av sin egen kommune med én eller flere nabokommuner.

Det Greni egentlig argumenterer for, er drømmen om å gjeninnføre det gamle inntektssystemet slik at kommuner som slo seg sammen ble straffet og de som valgte å stå alene fikk fordeler. Det tror jeg ingen andre enn Senterpartiet kan mene er en god idé.

Høyre, Frp, Venstre og KrF har i fire år sørget for en god og forutsigbar kommuneøkonomi, med sterkere vekst enn under de rødgrønne. Kommunene har gode resultater å vise til, og aldri har det vært færre kommuner på den forhatte Robeklista.

Høyre ønsker å opprettholde den norske tradisjonen med sterke velferdskommuner med stort og reelt lokalt selvstyre. Vi trenger kommunene om vi skal skape et bærekraftig velferdssamfunn. Da må vi tillate at flere kommuner får lov til å ta del i den viktigste kommunereformen på over femti år.

Ole.Trellevik@stortinget.no

Artikkelen er oppdatert: 30. januar 2018 kl. 12.09