Klassekampen.no
Fredag 12. januar 2018
Kjønn og makt

#metoo

Mitt hovedpoeng i innlegget 9. januar var at seksuell trakassering og overgrep hovedsakelig dreier seg om maktopprettholdelse, fremfor å være et spørsmål om god og dårlig moral. Hovedproblemet i #metoo-sammenheng, er den store maktforskjellen mellom menn og kvinner – minskes denne, blir trakassering mindre aktuelt.

Lærer Erling Sørli spør i gårsdagens avis: «Hvordan kan vi vite at kvinner i maktposisjoner ikke vil misbruke makta overfor menn i usikre posisjoner? Kan ikke kvinner bli maktmennesker? Er det slik at særlig disponert for å misbruke makt dersom de får tilgang?». Jeg har et todelt svar. For det første: Selvsagt kan kvinner også misbruke makt. De kan være ekle, korrupte og hensynsløse på lik linje med menn. De kan også, selvsagt, utføre seksuelle overgrep og trakassering, mot både menn og kvinner.

Men for det andre, og viktigere: Menn har gjennomgående mer makt enn kvinner. Ingen av oss som lever nå har levd i en verden der kvinner har vært likestilte eller likeverdige med menn. I Norge er situasjonen bedre enn i mange andre land – kvinner her får trolig mer respekt fra menn i dag enn for hundre år siden. Likevel er det fortsatt sånn at menn besitter oftere og flere maktposisjoner enn kvinner. Formelt og uformelt. Denne situasjonen – og det faktum at det alltid har vært sånn – preger hvordan vi handler og hvordan vi tenker. Å vokse opp i et samfunn der menn har mest makt, er også å lære at de har mer verdi og at de fortjener mer respekt enn kvinner. Selv om vi formelt får høre noe annet. Å vokse opp som mann/gutt er å lære, uformelt, at jenter og kvinner har mindre verdi. Derfor er også kvinner et lettere offer for seksuell trakassering – såframt de befinner seg i en lavere posisjon. Med makt følger også respekt, da blir man vanskeligere et offer for trakassering.

Så derfor blir mitt svar på Sørlis spørsmål: Ja, historisk og samfunnsmessig er menn mer disponert for å trakassere kvinner, enn omvendt. En jevnere maktfordeling vil bidra til å minske denne disponeringen. Jeg har ingen tro på et samfunn uten seksuell trakassering, men jeg er helt sikker på at mer likestilling og mindre maktforskjeller er rett vei å gå.

stoppwolden@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 30. januar 2018 kl. 12.09