Klassekampen.no
Fredag 12. januar 2018
SVs berøringsangst

Venstre

Dersom Venstre går i regjering sammen med Høyre og Frp, da bør Venstre hives ut av samarbeidskoalisjonen i Trondheim, mener gruppeleder for SV i Trondheim bystyre. Hvis ikke vil SV gå ut av storkoalisjonen, som nå består av syv partier: Ap, MDG, SV, KrF, Venstre, Sp og Pensjonistpartiet. En meget bred venstre-sentrum koalisjon, som har klart å isolere høyrepartiene.

Bergen SV ble etter valget invitert til samtaler mellom Ap, KrF, Venstre. Bergen SV ville ikke delta fordi Venstre skulle delta på møtet, til tross for at det ble understreket at samtalene var uforpliktene. Så i dag har men et flertallsbyråd bestående av Ap med 26 representanter, mens KrF og Venstre har 4 representanter hver.

Ikke så veldig overraskende forstod Venstre at deres liberalistiske synspunkter ikke ville vinne fram, men de fikk byrådene for rus og miljø – områder hvor det var stor grad av enighet. Byrådserklæringen har mange likhetstrekk med det man kom fram til i Trondheim og Oslo, blant annet er driften av to kommersielle sykehjem overtatt av kommunen, og kommunen følger de «gamle» reglene for midlertidige ansettelser - for å nevne noe.

Det var mange i Ap som gjerne ville hatt SV med i byrådet, men når de ikke engang vil møte til samtaler for å se om det var mulig å komme fram til en felles politikk til beste for innbyggerne, da var det jo bare å si adjø. Det vil si, det var jo ikke engang mulig å si adjø.

Klarer man i Trondheim å holde den brede koalisjonen samlet, så vil det være gode muligheter til minimalisere høyrepartienes innflytelse på bypolitikken. I Bergen er situasjonen nesten den samme, selv om Ap, KrF og Venstre skulle miste flertallet, så har partiene til venstre (når MDG tas med), i dag 16 representanter tilsammen. Forutsatt at det ikke venstre/sentrum kollapser helt ved neste valg, burde mulighetene i begge byer være gode når det gjelder å parkere høyrepartiene i opposisjon.

Det er ikke lett å forstå at Trondheim SV nå vil bryte samarbeidet med i storkoalisjonen, fordi liberalistene i Venstre går inn i Høyre/Frp regjeringen. Spørsmålet må jo være: Hvilke konkrete følger vil det ha for bypolitikken i Trondheim at Venstre blir et regjeringsparti? Dersom SV kunne forklare det, kunne det kanskje være mulig å forstå deres standpunkt, men nå virker det bare som om man rir ideologiske kjepphester. Hva er man redd for, står vi overfor en merkelig form for berøringsangst? Tror man Venstres partiprogram er smittsomt? Det må da være politikken som gjennomføres som er viktigst – også for ideologiske ryttere i SV.

oddramb@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 30. januar 2018 kl. 12.09