Klassekampen.no
Fredag 12. januar 2018
Flyalarm, for hvem?

beredskap

Rundt i landet er det varslingsanlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Signalene testes to ganger i året. Det finnes omtrent 1250 anlegg, de fleste ligger i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen.

Signalet betyr i praksis at man skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan man skal forholde seg blir gitt gjennom media, for eksempel radio, tv og sosiale medier. Dette signalet er tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis sirenene varsler med korte støt i cirka ett minutt betyr det «fare for angrep – søk dekning». Hvor skal man søke dekning når de fleste tilfluktsrommene er ute av drift? Jeg bare spør.

Og hvem vet hva flyalarmen betyr i dagens samfunn hvor NRK er kommet bort i medieflommen? I går satte man folk på prøve igjen ved å skremme dem opp av godstolen. I hvert fall de eldste, som opplevde krigen. Hvor mange brydde seg eller visste hva de skulle gjøre? Har skolene blitt koblet på slik at den kommende generasjon kan få vite dette? Er det på tide at man gjør mere ut av disse testingene av varslingsanleggene slik at folk forstår hvorfor behovet fremdeles er til stede? Slik det gjøres i dag så har flyalarmen gått ut på dato. Men media viser daglig faren for ny verdenskrig. Da bør de norske myndighetene også vise ansvar.

sv-ot@online.no

Artikkelen er oppdatert: 30. januar 2018 kl. 12.09