Klassekampen.no
Torsdag 11. januar 2018
På Israels svarteliste

Så har Israel nok en gang plumpa i det. I et anfall av uamerikansk ærlighet har Donald endelig kasta USAs rolle som upartisk mekler på skraphaugen. Oppildna av dette har Israel offentliggjort ei svarteliste over organisasjoner som ikke slipper inn. Ikke bare i Israel, men da også Palestina. Hensikten er ikke utelukkende å holde de foraktelige ute av Israel, men ytterligere å isolere palestinerne fra internasjonal kontakt og dialog. Svartelista er et mottrekk mot suksessen til den internasjonale boikottkampanjen.

En av Kirkens nødhjelps faste representanter, bosatt i Israel, blei nettopp nekta innreise. Skulle bare mangle. Å drive hjelpearbeid blant de uønskete palestinerne må stanses. Svært mange er henvist til å passere israelske grensesperringer for å komme til Palestina, eller den tydelige men ikke-markerte grensa mellom Vest- og Øst-Jerusalem. Palestinakomiteen ser det som en æresbevisning å havne på lista, for det tyder på at solidaritetsarbeidet har båret frukter.

Og Palkom er i meget godt selskap. På lista finner vi særlig to som det er verdt å dvele litt ved. Kvekerne i AFSC står der. I 1947 fikk de Nobels fredspris for sitt arbeid for flyktninger før, under og etter andre verdenskrig. Fra slutten av 30-tallet hjalp de blant annet jøder som flykta fra nazistene og det som etter hvert er kjent som Holocaust. Kvekerne har i meget lang tid holdt til på Vestbredden og i Gaza, der de er kjent og respektert som «the Friends». At de nå nektes innreise av Israel er grotesk sett i lys av historia. Men dønn logisk ut fra hva Israel representerer. Israel reindyrker sin grunnleggende karakter, kan vi vel si.

Også med på lista er Jewish Voice for Peace (JVP), den raskt voksende nord-amerikanske organisasjonen som støtter BDS, boikott, des-investering og sanksjoner. På et manifest ikke-voldelig grunnlag. Altså dobbelt suspekt: både motstand og ikkevold. Mange av JVP-medlemmene i USA har slektninger i Israel som de nå nektes å møte. Det er bekymringsverdig, skriver de på nettsidene, men presiserer samtidig at det viktigste ved svartelista er at palestinerne isoleres ytterligere. Dette bør vi lære av, særlig de som bekymrer seg for dialogens betydning. JVP veit at palestinernes rett til dialog er kjernen i dialogspørsmålet.

Svartelista setter i sitt rette, grelle lys alle meningsløse påstander om at antisionisme er lik antisemittisme. For Israels svarteliste rammer nå frontalt både jøder og dem som hjalp jødene mot nazistene. Svartelista viser framfor alt hvilken suksess boikott er i arbeidet mot okkupasjonen av Palestina. Svartelista er retta mot boikotten, og den bør mane boikottmotstanderne til å se mer kritisk på hvem de nå ønsker å bli tatt til inntekt for.

oystein@migrant.no

Artikkelen er oppdatert: 30. januar 2018 kl. 11.59