Klassekampen.no
Torsdag 11. januar 2018
Betalingsvilje: Daglig leder i Plog AS Arne Viste har satt sine skatteinnbetalinger til staten på pause. – Når de viser vilje til å betale, vil jeg også betale, sier han.
Vikarbyrå for papirløse politianmelder Skatteetaten:
Krever oppgjør
Undersak

Åpner for å tilbakebetale

Seksjonssjef i Skatteetaten Lene Ringså opplyser i en e-post fra informasjonsavdelingen om at hun er kjent med anmeldelsen og ønsker ikke å kommentere den.

Samtidig åpner hun for at personer som feilaktig har betalt trygdeavgift, kan ta kontakt med Skatteetaten for å få det endret: «Dersom personer som arbeider i Norge ikke er medlem av norsk folketrygd, og ikke skal betale trygdeavgift på sin inntekt, må de gi skatteetaten opplysninger om dette slik at vi ikke beregner dette når vi fastsetter personens skattekort eller ved fastsettelsen av skatter og avgifter. Dersom noen i etterkant av å ha mottatt sitt skatteoppgjør oppdager at de feilaktig har fått beregnet og har betalt trygdeavgift, kan vedkommende ta kontakt med Skatteetaten for å få endret dette.»

Videre skriver Ringså at personer som bor og arbeider i Norge, er i utgangspunktet skattepliktig, og at enhver person selv er ansvarlig for å gi korrekte opplysninger om de forhold som er av betydning for fastsettelsen av skatter og avgifter.

ANMELDER: Aktivist og daglig leder for et bemanningsbyrå for papirløse, Arne Viste, anslår at asylsøkere uten opphold har betalt opp mot en halv milliard for mye i skatt og trygde­avgift. Han vil saksøke staten.

integrering

Plog AS er ikke som andre bemanningsbyråer. Deres ansatte mangler oppholdstillatelse, arbeidstillatelse og skattekort. Daglig leder er ingeniør Arne Viste, som jobber deltid som konsulent i oljebransjen. Han driver ikke Plog AS for å tjene penger, men for å gi lengeværende asylsøkere som Norge ikke klarer å returnere – såkalt ureturnerbare – et verdig liv gjennom anstendig arbeid.

– Dette er mennesker som har kommet hit for beskyttelse, ikke for å snylte på vår velferd. De vil bidra med sin arbeidskraft. Mange har også gjort det gjennom flere år uten å få anerkjennelse for det, sier Viste til Klassekampen.

Fakta:

Mangler oppgjør:

• Et ukjent antall asylsøkere med avslag har gjennom en årrekke betalt for mye i skatt og trygdeavgift til staten.

• For tida bor det 1421 personer i denne gruppa på asylmottak og et ukjent antall utenfor asylmottak. Mange av dem jobber og blir trukket 50 prosent i skatt.

• I perioden 2000–2010 hadde anslagsvis 5000 personer anledning til å jobbe selv om de var papirløse. Dette var personer som hadde arbeidstillatelse mens de søkte asyl, og som fortsatte å motta skattekort også etter at asylsøknaden var avvist og arbeidstillatelsen trukket tilbake.

• Dersom mellom 10 og 50 prosent av disse var i arbeid, har de betalt trygdeavgift tilsvarende mellom 100 og 500 millioner kroner.

Har betalt for mye

Siden Vistes ansatte ikke kan framlegge skattekort, skal han etter regelverket trekke dem 50 prosent av bruttolønn. Det er ment som en midlertidig ordning for lønnstakere som ikke får levert skattekortet i tide.

Men for et ukjent antall papirløse i Norge som i en årrekke har jobbet hvitt, har dette skattetrekket blitt gjort permanent uten påfølgende skatteoppgjør.

Mange har også betalt inn store summer til folketrygden uten å være medlem der.

Det gjelder blant annet flere tusen personer som fra 2000 til 2010 årlig mottok skattekort på vanlig vis, selv om asylsøknaden deres var avslått.

Anmelder for tjenestefeil

Også arbeidsgiveravgift er koplet til medlemskap i folketrygden. Denne avgiften har staten i en årrekke krevd inn på vegne av papirløse arbeidstakere.

– Til sammen kan det være snakk om opp mot en halv milliard kroner som har tilfalt staten som herreløse penger, sier Viste til Klassekampen.

Før jul anmeldte han Skatteetaten til Riksadvokaten for tjenestefeil etter straffelovens paragraf 171 og 172 og paragraf 173 om misbruk av offentlig myndighet.

Grunnlaget for anmeldelsen er påstand om at Skatteetaten i en årrekke urettmessig har innkrevd 50 prosent skatt fra ureturnerbare ansatte uten å foreta påfølgende skatteoppgjør.

Han anmelder også Skatteetaten for å ha urettmessig innkrevd og beregnet trygdeavgift og arbeidsavgift.

For å legge ytterligere press på Skatteetaten har han fra desember av ikke betalt skatt verken for sine ansatte eller seg selv.

– Er ikke dette en form for sivil ulydighet?

– Nei. For jeg pauser skatteutbetalingene. Pengene er satt av på egen konto. Når de svarer, vil jeg gjenoppta min rapportering. Når de viser vilje til å betale, vil jeg også betale, sier Viste.

Håper på flom av krav

Viste har krevd skatteoppgjør for sine ansatte siden 2015. Han har også politianmeldt sin egen virksomhet for å få en avklaring av om han driver lovlig eller ikke. I august 2017 henla politiet anmeldelsen.

Kort tid etterpå mottok Viste en telefon fra Skatteetaten:

– De ringte uoppfordret og sa at de hadde registrert at saken var henlagt, og at de nå ville foreta skatteoppgjør for mine ansatte, forteller Viste til Klassekampen.

Men etter snart fem måneder, har skatteoppgjøret uteblitt.

– De sa de trengte tid for å kartlegge omfanget. Kanskje ble det større enn de hadde sett for seg? spør han.

Selv vil han sammen med interesseorganisasjonen for papirløse, Mennesker i limbo, bistå enkeltpersoner som har betalt for mye inn til staten.

– Jeg håper det kommer en flom med krav, og at Skatteetaten vil ta ansvar og rette opp feil de har gjort, sier han.

aseb@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 30. januar 2018 kl. 12.00