Klassekampen.no
Torsdag 11. januar 2018
Husk hva du står for, Grande!

FLYKTNINGER

Venstre har holdt fanen høyt for asylsøkere og flyktninger i Norge. Når de denne uken sitter i regjeringsforhandlinger må de ikke glemme hva de står for. Her er startpakken Norsk Folkehjelp mener Venstre bør sikre flyktningene og asylsøkerne.

I 2014 fikk Venstre og KrF gjennomslag for at mange barn som hadde bodd lenge i landet skulle få oppholdstillatelse. Men 150 av barna som fikk oppholdstillatelse bor fortsatt på mottak på ubestemt tid på grunn av tvil rundt identiteten deres. Noen barn har vært i Norge i 14 år og bor fortsatt på mottak.

Reglene for familiegjenforening har de siste årene blitt strammet kraftig inn. Frp vil gjøre det enda vanskeligere for familier å få leve sammen. Vi mener terskelen for å få innvilget familiegjenforening må senkes.

• Noen av asylsøkerne som kommer til Norge har ikke papirer på hvem de er. Noen har flyktet og ikke fått dem med seg, andre har ikke turt å reise under sitt rette navn. I Norge har de ikke rett på helsehjelp og ikke lov til å jobbe. Fordi de ikke kan bevise hvem de er, kan vi heller ikke sende dem tilbake. Mange lever i årevis på mottak uten å kunne foreta seg noe. Gi dem heller muligheten til å bidra i det norske samfunnet!

• Regjeringen har de siste årene kuttet pengesummen som utbetales til barnefamilier på asylmottak dramatisk. Taket er nå satt til 10.000 kroner – slik har de spart 5,9 millioner. Vi har hatt barnefamilier på mottak som har klart seg på 44 kroner dagen. Det skal dekke mat, klær, medisiner og transport. La oss sørge for at familier kan leve anstendig.

• Mange ungdommer med midlertidig opphold strever med psykiske problemer og selvskading. En mottaksleder fortalte om sine afghanske ungdommer: «De sover ikke, spiser lite, går ute om natta, de fleste dropper ut av skolen. Samtlige er deprimerte og mange forteller om planer om å ta livet sitt. Noen har panikk- og angstanfall. De er redde for at politiet skal komme for å hente dem.»

Sylvi Listhaug og Stortinget krangler nå om hvordan man skal behandle sakene til «oktoberbarna», og faren er stor for at få av barna vil få varig opphold. Venstre må ikke gi seg på denne saken – det eneste rette er å avskaffe midlertidig opphold.

generalsekretaer@npaid.org

Artikkelen er oppdatert: 30. januar 2018 kl. 12.03