Klassekampen.no
Torsdag 11. januar 2018
Hennes kuttplan ble stanset: Christine Meyer ble utnevnt til SSB-direktør av den blåblå regjeringen for å effektivisere SSB. Nå som hun og deler av kuttplanen er historie, ansetter SSB mange nye. Her fra høringen i går.
Statistisk sentralbyrå må igjen ansette etter at Christine Meyers kuttforslag ble stanset av Siv Jensen:
Henter inn nye byråkrater
Bjørn Gundersen
SNUR: Christine Meyer ville slanke Statistisk sentralbyrå ved å omorganisere. To måneder etter hennes avgang går SSB inn for å ansette nye byråkrater.

SSB

Da Christine Meyer ble utnevnt av finansminister Siv Jensen som direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2015, var det med et mandat om å omorganisere og effektivisere den tradisjonsrike offentlige institusjonen med over 1000 ansatte. Måten hun gjennomførte oppdraget ble ikke tatt godt imot av eieren i Finansdepartementet, og Jensen avsatte i praksis Meyer i fjor høst etter at sistnevnte ville flytte 25 forskere fra den prestisjefylte forskningsavdelingen til statistikkavdelingene.

Nå er omorganiseringen av forskningsavdelingen stanset. Blant annet fordi statistikkavdelingene ikke får nyte godt av overførte forskere, må det ansattes nytt personale.

Fakta:

Omorganisering i Statistisk sentralbyrå:

• Christine Meyer gikk av som direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB) 12. november i fjor, etter at finansminister Siv Jensen (Frp) hadde uttrykt mistillit til henne.

• Meyers etterfølger Birger Vikøren stanset en kontroversiell omorganisering av institusjonsens forskningsavdeling.

• Regjeringen utnevnte i sin tid Meyer med mandat om å blant annet slanke SSB. Blant annet fordi den interne flyttingen av ansatte ut fra forskningsavdelingen er stanset, ansetter nå SSB nye medarbeidere.

Måtte vente

Administrasjonsdirektør i SSB, Bjørnar Gundersen, sier at de måtte vente med å ansette flere.

– I statistikkavdelingene i både Kongsvinger og Oslo har vi holdt litt igjen på rekrutteringen i påvente av omorganiseringen, fordi vi ikke helt visste hva slags kompetanse vi behøvde og hvor. Derfor har vi vært litt på etterskudd, og har nå rekruttert relativt mange på en gang.

– Er årsaken også at det ikke ble overført forskere slik som det opprinnelig var planlagt?

– Det er litt begge deler. En typisk forsker og en som skal jobbe i statistikkavdelingen har litt ulik kompetanse. Mens en forsker er spesialist på å lage utredninger, er en typisk ansatt i statistikkavdelingene spesialist i statistikkproduksjon, sier Gundersen.

– Men at det ikke blir flyttet ansatte fra forskningsavdelingen er en del av bildet.

Det var avisa Glåmdalen som meldte at det er utlyst 15 stillinger hos SSB på Kongsvinger. Mens Meyer fikk rykte på seg for å ville slanke institusjonen, har etterfølgeren Bjørn Vikøren et tilsynelatende annet budskap.

Til Glåmdalen a han at «det er hyggelig å kunne styrke avdelingen i Kongsvinger med ny kompetanse.»

Den overordnede begrunnelsen bak omorganiseringen var at mer av produksjonen skulle digitaliseres og automatiseres.

For å spare penger til IT-investeringene, samt skaffe mer kompetanse til statistikkavdelingene, ønsket Meyer å overføre forskere fra forskningsavdelingen.

Selv om det ikke blir noe av, mener Gundersen at de skal klare å finansiere moderniseringsprogrammet.

– Vi fikk tildelingene våre over statsbudsjettet i høst, og det forholder vi oss til. Budsjettene blir stadig mindre, og det tilpasser vi oss til med å ta ned bemanningen. Moderniseringsprogrammet går som planlagt. Å digitalisere arbeidsprosessene krever nye systemer og et stort løft, og det er en langsiktig finansiell utfordring å få til, sier han.

– Når det likevel ikke blir overført personell fra forskningsavdelingen, må det vel gå på bekostning av noe?

– Det går nok i størst grad på bekostning av målet om å øke analysekapasitet i statistikkavdelingene. Dette må dekkes av omprioriteringer og ny rekruttering, og man får ikke nødvendigvis overført kunnskap på samme måte om planlagt. Men vi har en plan B for å få dette til, nemlig bedre samarbeid mellom forskningsavdelingen og statistikkavdelingene, sier han.

Gundersen mener at SSB har klart sine leveranser i form av statistikkproduksjon og analyser til offentlige myndigheter og andre oppdragsgivere, til tross for mye støy.

– Vi holder på å utarbeide årsrapporten, så det er litt tidlig å konkludere endelig, men i grove trekk ser det ut som vi i 2017 har levert det vi skal levere, sier han.

Omorganisering fortsetter

Meyers arvtaker har stanset omorganiseringen i forskningsavdelingen, men legger likevel igjen varige spor i institusjonen.

Vikøren fortsetter med de andre delene av omorganiseringen, til tross for innsigelser fra de ansatte.

Blant annet flyttes 24 stillinger fra institusjonens avdeling på Kongsvinger til Oslo, og 31 stillinger motsatt vei. De ansatte kan velge å bytte stilling heller enn arbeidssted. Etter det Klassekampen forstår, flytter kun åtte ansatte fra Kongsvinger til Oslo, mens ingen går motsatt vei.

– Da det kom opp at det ble gjort endringer med omorganiseringen i forskningsavdelingen, ba vi innstendig om at man også måtte se på Oslo-Kongsvinger-problematikken på nytt. Det ønsket var ikke Vikøren forpliktet til å følge og gjorde det heller ikke, sier tillitsvalgt for NTL i SSB, Arnhild Torsteinsen.

Kommunikasjonsavdelingen i SSB skriver i en e-post at Vikøren bestilte en ekstra risikovurdering av denne delen av omorganiseringen, og at det som følge av den ble gjort om på implementeringen av endringene.

stiann@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 30. januar 2018 kl. 12.03