Torsdag 11. januar 2018
ETTER MATEN: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) heldt takk for maten-tale etter gallamiddagen under NHOs årskonferanse. Då serverte han godbiten om satsing på kompetanseheving.
Kunnskapsministeren vil ha storsatsing på kompetanseheving i arbeidslivet:
Lovar livslang læring
STASING: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) takka for maten under NHOs gallamiddag. I same slengen lova han ei heilt ny reform.

NHOs årskonferanse

Timar etter at LO-sjef Hans Christian Gabrielsen understreka behovet for ei kompetansereform under sitt innlegg på NHOs årskonferanse, svarte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på bestillinga.

Under takk for maten-talen sa kunnskapsministeren seg einig i at Noreg treng ei kompetansereform.

Til Klassekampen stadfestar Isaksen at han er godt i gang med arbeidet.

– Det eine konkrete politiske poenget i middagstalen var at me treng ei systematisk reform for livslang læring, altså ei kompetanse­reform. Dette bør bli ei av dei store velferdsreformene i Noreg for det neste tiåret, seier Isaksen.

– Dette bør bli ei av dei store satsingane i denne regjeringsperioden.

Fakta

NHOs årskonferanse:

• Årleg konferanse som samlar breidda i norsk næringsliv til ein dagslang konferanse i Oslo.

• Tema under årets konferanse var verdien av arbeid, sysselsetting, inkludering og verdi- og jobbskaping.

• Ei rekke næringslivstoppar og blant andre statsminister Erna Solberg (H) heldt foredrag.

Har lagt eit grunnlag

Verdien av arbeid var tema under NHOs årskonferanse. Isaksen seier at arbeidslivet står midt i store endringar.

– Det er automatisering, digitalisering og globalisering. Me har ikkje råd til å halda oss til ein politikk som ikkje klarer å utnytta kompetansen i befolkinga til det fulle og vidareutvikla kompetansen. Dette er bakgrunnen for at det er behov for ei kompetansere­form, seier han.

Ifølge Isaksen er målet å heva kompetansen både blant arbeidstakarar og dei som står utanfor arbeidslivet.

Har lagt grunnlaget

Kunnskapsministeren seier regjeringa har lagt grunnlaget for ei reform. Han viser til at myndigheitene og partane i arbeidslivet er blitt einige om ein nasjonal kompetanse­strategi, og at det er sett ned eit kompetansepolitisk råd som skal følga opp strategien. Vidare det det sett ned eit kompetansebehovsutval, leia av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo, som skal greia ut kva kompetanse næringslivet treng framover.

Isaksen viser også til at regjeringa har sett i gang to forsøk med kortare opplæringstilbod innanfor vaksenopplæringa og fag- og yrkesopplæringa, og styrka finansieringa av eit opplæringstilbod i basisferdigheiter.

Eit sett av endringar

Isaksen understrekar at ei kompetansereform vil innebera eit sett av tiltak, og at det vil involvera både arbeids­livet og den formelle delen av utdanningssektoren, altså universitet, høgskular og fagskular. Han vil vurdera ei refusjonsordning for bedrifter som investerer i kompetanseheving av arbeidstakarar, etter modell frå skattefrådragsordninga Skattefunn. Ordninga skal motivera bedrifter til å satsa på forsking og utvikling, og gir skattefrådrag.

– I lys av Hans-Christian Gabrielsen innlegg på NHOs årskonferanse i går, så høyrest det ut som du leverer på bestilling frå LO her?

– Nei, eigentleg ikkje. Eg har ikkje noko imot å levera på bestilling frå LO, men dette har me snakka om lenge. Erna Solberg hadde eit stort utspel i valkampen. Det me jobbar med no, er det eg meiner kan bli ein stor velferdsreform for heile det norske samfunnet.

Også Ap lova i valkampen ei kompetansereform.

– Er det stor forskjell Ap og Høgre si kompetansereform?

– Eg meiner me har meir konkrete forslag, som Kompetansefunn, seier Isaksen.

Regjeringspartia er i forhandlingar med Venstre om ei ny regjeringsplattform på Jeløya i Moss. I går var det nestleiarane i Høgre som stilte til forhandlingar.

– Diskuterer de dette på Jeløya?

– Eg er ikkje der, men statsministeren løfta sjølv opp kompetansepolitikk som ein av Høgres store saker i valkampen. Eg er ikkje uroa for at dette ikkje er ein av tinga som blir snakka om i Moss. Men eg sit ikkje å ventar på ny regjeringsplattform.

Det lukkast ikkje Klassekampen å få ein kommentar frå LO-sjefen i går.

annekarih@klassekampen.no

Lørdag 19. januar 2019
BYENS MANN: Eliten er ikke vegetarianere som sykler til jobb i Oslo, men rikinger som påvirker regjeringen, sier SV-leder Audun Lysbakken i sitt svar til Trygve Slagsvold Vedum.
Fredag 18. januar 2019
NEDTUR: Bare 4 prosent av de ansatte i politiet mener de er mer tilgjengelige for folk nå enn før nær­politireformen.
Torsdag 17. januar 2019
FÅ FØDSLER: Barn av innvandrere har lavere fruktbarhet enn øvrig befolkning, viser ferske tall. Norsk­pakistanske Umar Ashraf opplever ikke barnepress.
Onsdag 16. januar 2019
UNNGÅR: Høyesterett viser politisk motvilje mot å behandle Svalbard-trakten, mener forsvarer Hallvard Østgård.
Tirsdag 15. januar 2019
DØVE: Alle miljøfaglege råd som er gitt før utlysing av nye oljeblokker dei fem siste åra, er ignorerte. Det viser ein gjennomgang frå Naturvernforbundet.
Mandag 14. januar 2019
TO ONDER: Øystein Dørum i NHO mener videre oppløsnings­tendenser i EU vil være verre for norsk økonomi enn brexit.
Lørdag 12. januar 2019
ØKER MEST: – Vi snur ikke kappa etter vinden. Det er vinden som har snudd, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
Fredag 11. januar 2019
FALL: For ti år siden var Finnmark landets mest fruktbare fylke. Nå føder kvinnene der nesten like få barn som i Oslo.
Torsdag 10. januar 2019
BARN: Verken flyktninger eller arbeidsinnvandrere løser utfordringene som følger av lave fødselstall, konkluderer to av Norges ledende forskere.
Onsdag 9. januar 2019
KONSEKVENS: Norge trenger tankfly til kampflyflåten. Det er en av få konsekvenser Libya-krigen har fått i Norge.