Klassekampen.no
Onsdag 10. januar 2018
TROR PÅ JOBB: Martin Talsnes (24) er i arbeidstrening ved Byåsen tospråklige barnehage i Trondheim. Nav-koordinator Maria Lyngstad og avdelingsdirektør Kurt Reitan mener nye krav til aktivitetsplikt hjelper unge i jobb.
Regjeringen vurderer aktivitetsplikt for flere etter suksess blant ungdom:
Mener krav får unge i jobb
STILLER KRAV: Nav og arbeidsministeren mener tøffe krav om aktivitetsplikt har hjulpet unge ut av trygdetilværelsen. Antallet unge på sosialhjelp falt med 21 prosent i fjor.

Arbeid

– Alt koker ned til egeninnsats. Du trenger bare et dytt i ræva av og til, sier Maria Lyngstad, ungdomsveileder i Nav Midtbyen, spøkefullt til Martin Talsnes.

– Ja, det setter jeg pris på ler Talsnes.

Han er i arbeidstrening hos Byåsen tospråklige barnehage og har etter få uker blitt tilkallingsvakt ved barnehagen. Etter flere perioder med arbeidsledighet de siste årene er han nå optimistisk med tanke på å få seg jobb.

Mens NHOs årskonferanse diskuterer temaet «verdien av arbeid» og hvordan man får flere unge jobb, er Lyngstad og aktivitetspliktskoordinator Kurt Reitan allerede godt i gang med å sette trøndersk ungdom i sving.

På 16 måneder er antallet unge sosialhjelpsmottakere i Midtbyen kuttet 43 prosent.

Unge er blant gruppene som sliter mest på arbeidsmarkedet. Sysselsettingen er lav. I 2016 mottok over 25.000 unge under 30 sosialhjelp fordi de verken var i jobb eller under utdanning. I 2017 var det likevel klare tegn til bedring.

Tall fra Nav, som også har vært publisert av NRK, viser at antallet unge under 30, som mottok sosialhjelp ble redusert med 21,4 prosent i fjor. Det tilsvarer over 5000 personer.

Fakta:

Aktivitetsplikt:

• Den rødgrønne regjeringen ga kommunene mulighet til å innføre aktivitetsplikt for ungdom som mottar sosialhjelp.

• 1. januar 2017 skjerpet regjeringen reglene og påla alle kommuner å innføre aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere under 30 år.

• Sykdom eller tungtveiende behov kan gi fritak fra aktivitetsplikten.

• De som ikke oppfyller aktivitetskravene, kan straffes med reduksjon eller bortfall av ytelser.

• Andelen unge på sosialhjelp sank med 21,4 prosent i fjor. Regjeringen og Nav tror aktivitetsplikt har spilt en rolle.

Peker på aktivitetsplikt

En av årsakene til ledighetsfallet, i hvert fall hvis du spør regjeringen, er innføring av aktivitetsplikt. Som svar på høy ungdomsledighet lanserte regjeringen i fjor en 18 punkts tiltakspakke for å få unge i jobb.

Et av de viktigste tiltakene, innført 1. januar 2017, var å pålegge kommunene å tvinge ungdom på sosialhjelp i aktivitet. Det kan være snakk om CV-kurs, jobbklubb eller som i Talsnes tilfelle, arbeidstrening. Ungdom som ikke møter opp på aktivitetene de blir pålegges av Nav, risikerer kutt i sosialhjelpen.

Verktøy

– Aktivitetsplikten har vært et kjempeviktig verktøy for oss. Det gjør at vi kan hjelpe folk raskt og effektivt. Når ungdom søker sosialhjelp, setter vi opp et avklaringsmøte med en gang for å finne ut hva slags tilbud de trenger for å komme seg i jobb. Så setter vi i gang, sier Reitan.

Han forteller at de forventet at mange ville protestere mot aktivitetsplikten, men av over hundre ungdommer er det bare tre som har blitt truet med kutt i støtten fordi de ikke har fulgt opp kravene fra Nav.

Talsnes er glad for at Nav stilte krav til ham da han meldte seg ledig.

– Jeg har vært arbeidsledig i perioder tidligere. Går du uten noe å gjøre lenge, blir det vanskelig å ta grep. Det føltes bra at Maria var på meg fra dag én, for å skrive CV, ta kurs og søke jobber, sier Talsnes.

Lyngstad, som gjennomfører ukentlige møter med ungdommene til de er i jobb eller skole, understreker at aktivitetsplikten går begge veier.

– Nav har en plikt til å sørge for at det er meningsfulle aktiviteter som hjelper dem i jobb. Hvis vi setter folk til å male et gjerde, bare for at de skal ha være i aktivitet, kommer vi ingen vei, sier hun.

Gode resultater

Mye tyder på at Nav Midtby-modellen fungerer. Ved utgangen av fjoråret hadde 100 ungdommer blitt underlagt aktivitetsplikten. 83 er ikke lenger på sosialhjelp. 93 er blitt økonomisk selvhjulpne, og 60 er i arbeid eller utdanning.

Nav i Trondheim er ikke de eneste som er fornøyde med aktivitetsplikten.

– Tilbakemeldinger vi får fra Nav-kontor landet rundt, er at det helt klart har hatt en effekt, sier Kjell Hugvik, arbeids-og tjenestedirektør i Nav.

Erklærer suksess

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) forteller at aktivitetsplikten skal evalueres, men går langt i å forskuttere resultatene.

– Alt tyder på at innføringen av aktivitetsplikten har bidratt til å gi ungdommen nye muligheter. Mange ungdommer jeg har møtt, forteller meg at de først så på plikten som en byrde, men at de etter å ha kommet seg i sving, har fått et nytt og bedre liv. Det viser at det å stille krav til de unge i realiteten er omsorg i praksis, sier Hauglie.

Kommunene fikk mulighet til gi ungdom aktivitetsplikt under de rødgrønne, men bare et fåtall kommuner benyttet seg av tilbudet før de ble tvunget til det i fjor.

Hauglie kritisk til det hun mener er venstresidas manglende vilje til å stille krav til ungdom.

– Det er for meg en gåte at de rødgrønne ikke tydeliggjorde aktivitetsplikten tidligere. På tross av at aktivitetsplikten er en suksess, kuttet Ap de 60 millionene vi hadde satt av for å kompensere kommunene for eventuelle merutgifter ved aktivitetsplikten, i sitt alternative budsjett, sier hun.

– Vil dere innføre aktivitetsplikt ovenfor andre grupper enn ungdom?

– Vi vil vurdere å utvide plikten også til eldre sosialhjelpsmottakere. I mellomtida har kommunene gjennom regelverket full mulighet til å ilegge aktivitetskrav også for alle over 30 år, sier Hauglie.

Stiller krav til kravene

Arbeiderpartiet stemte mot regjeringens innstramning av aktivitetsplikten på Stortinget, men mener regjeringen bløffer når de sier Ap er mot å stille krav til ungdommene.

– Ap stemte imot det generelle kravet om aktivitetsplikt, men det var fordi regjeringen ikke stilte noen krav til hva aktivitetene skulle inneholde, sier Arild Grande, medlem av arbeids -og sosialkomiteen på Stortinget.

Han stiller krav til kravene.

– Vi mener at man må stille krav, men må også stille opp. Det kan ikke bare være krav om å delta på vilkårlige tiltak. Det må være tiltak som matcher behovene til ungdom, hjelper dem opp og frem og til å komme i jobb. Der mener vi regjeringen ikke har levert, sier Grande.

– Dere stemte imot innføringen av obligatorisk aktivitetsplikt i fjor. Ville dere ha avskaffet den hvis dere hadde kommet i regjering?

– Nei, vi ville ikke ha myket opp, men ville fylt det med mer innhold, sier Grande.

jos@klassekampen.no

fridag@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 30. januar 2018 kl. 11.49