Klassekampen.no
Onsdag 10. januar 2018
FLOKE: Sylvi Listhaug i vandrehallen da hun gikk på et nederlag etter stortingsvedtak 14. november. Men asylfloken er ennå ikke løst. Foto: Christopher Olssøn
Flertall vil ha obligatoriske barnefaglige vurderinger:
Gir Sylvi svar
Ann-Magrit Austenå
DELSEIER: Stortinget er enig om å følge barnekonvensjonen i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere. Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) hadde håpet på mer.

asyl

SV har fått gjennomslag for at barnefaglige vurderinger skal synliggjøres i vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

I tillegg er det også flertall for å få på plass en overvåkingsmekanisme for tvangsreturer. Det viser flertallsinnstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen som ble avgitt i går.

Komiteen behandlet representantforslag fra SV som også foreslo å gjeninnføre rimelighetsvilkår, noe som ble nedstemt.

Mot Høyres og Frps stemmer gikk komiteen inn for at UDI skal følge barnekonvensjonens krav om en grundig, helhetlig og individuell vurdering av barnets beste i hver enkelt sak, som synliggjøres i vedtak.

– Dette er et viktig steg framover for asylbarna, sier Karin Andersen (SV), som leder kommunal- og forvaltningskomiteen til Klassekampen.

Fakta:

Oktoberbarna:

• Fra høsten 2015 til høsten 2017 har andelen enslige mindreårige med midlertidig opphold fram til 18-årsdagen økt fra 4 prosent til 45 prosent.

• Det er i denne gruppa vi finner «oktoberbarna».

• Begrepet «oktoberbarn» henspiller på enslige mindre­årige som søkte asyl høsten 2015 og fikk midlertidig opphold.

• Alle som var cirka 16 år og ankom i oktober, fylte ifølge Utlendingsdirektoratet 18 år i oktober 2017.

Få nevnte barnets beste

Andersen viser til at Redd Barna og Noas (Norsk organisasjon for asylsøkere) hadde synliggjøring av barnefaglige vurderinger som et viktig punkt i sitt notat som gjennomgår saker om enslige, mindreårige asylsøkere. De såkalte «oktoberbarna» tilhører denne gruppen.

Ingen av de 38 sakene Noas hadde gjennomgått inneholdt en synliggjøring av individuelle barnefaglige vurderinger. I 6 av de 38 sakene var barnets beste nevnt, men da som standardtekster med få individuelle vurderinger.

– Det burde ha vært opplagt, men gjennomganger av saker har vist at dette ikke skjer. Da må politikerne ta ansvar. sier Andersen, som leder kommunal- og forvaltningskomiteen.

Ingen sårbarhetskriterier

Skjebnen til flere hundre afghanske ungdommer – de såkalte oktoberbarna som kom høsten 2015 og fikk midlertidig opphold fram til høsten 2017, har blitt en langvarig politisk thriller.

Stortinget har sørget for stans i utsendelsen av denne gruppen med et vedtak 14. november i fjor. I etterkant har krangelen gått mellom storting og regjering om oppfølging av vedtaket. Flere spørsmål er uavklart: Hvem skal omfattes av en ny behandling? Hvilken alder skal legges til grunn for videre behandling? Hvilke sårbarhetskriterier skal legges til grunn?

At komiteen nå går inn for obligatoriske barnefaglige vurderinger er én avklaring, men SV hadde også håpet å få flertallet med på klare sårbarhetskriterier.

– Det blir ikke flertall for å konkretisere sårbarhetskriterier hvis man skal sende noe til internflukt. Det hadde vi håpet på. Der var det bare KrF som støttet oss, sier Andersen.

– Strengest i Europa

– Sørgelig!

Slik kommenterer Ann-Magrit Austenå i Noas flertallsinnstillingen fra komiteen i går.

Hun sier at så lenge Norge ikke gjeninnfører rimelighetsvilkåret, blir vi strengest i Europa.

– Innebærer det at Stortinget nå går inn for en seier for oktoberbarna?

– Stortinget må gjøre det tydelig hvilke kriterier en ny behandling skal skje etter. Hvis ikke, er det Listhaugs utgangspunkt som gjelder, sier Austenå og viser til at Listhaug har uttalt at man ikke skal legge «barnas beste» til grunn i behandlingen av asylsøknadene til de av oktoberbarna som har fylt 18 år da disse nå er å betrakte som voksne.

Har varslet omkamp

VG meldte søndag at oktoberbarnas videre skjebne vil avklares i regjeringsforhandlingene på Jeløya.

Venstres innvandringspolitiske talsperson Ketil Kjenseth har overfor NRK varslet omkamp om rimelighetsvilkåret i regjeringsforhandlingene.

Noas har forventninger:

– Venstre har vært tydelige på hvor de står. De har sagt at enslige mindreårige asylbarn er like viktige for dem i denne perioden som lengeværende asylbarn var det i den forrige perioden.

Venstre og KrF fikk inn en engangsløsning og en såkalte «varig ordning» for lengeværende asylbarn i samarbeidsavtalen som var vedlagt den forrige regjeringserklæringen.

aseb@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 30. januar 2018 kl. 11.53