Onsdag 10. januar 2018
HOLDER IGJEN: Johan H. Andresen jr., eier av investeringsselskapet Ferd, er en av flere næringslivstopper som aner til moderasjon i forkant av årets lønnsoppgjør, til tross for bedre tider i norsk økonomi.
Norske næringslivsledere vil ha folk i arbeid framfor høyere lønninger:
Holder på lommeboka
BREMS: Selv om norsk økonomi går bedre, bør ikke arbeidstakerne forvente et bedre lønnsoppgjør i år. Det mener flere topper i norsk næringsliv.

Selv om arbeidsledigheten går ned og prognosene for norsk økonomi er bedre enn i årene som ligger bak oss, kan det gå mot et magert lønnsoppgjør i 2018.

Klassekampen har snakket med en rekke topper i norsk næringsliv som er enige om at det er viktig å holde igjen.

– Det er viktig å ha en fortsatt moderat linje, og det viktigste er å få flere i arbeid, ikke øke lønnen til dem som allerede har jobb, sier Leif O. Höegh, styreleder i rederiet Höegh Autoliners.

Johan H. Andresen, eier av investeringsselskapet Ferd, er enig.

– Det bør sikkert bli et bedre lønnsoppgjør for noen, det bør det alltid. Men jeg tror det fortsatt bør bli moderat. Moderasjon vil skape arbeidsplasser. Jeg tror arbeidsplasser er viktigere enn lønnsvekst akkurat nå, sier han.

Fakta

Norsk økonomi:

• Arbeidsledigheten har falt fra 3,6 prosent ved starten av 2017 til 3,1 prosent ved utgangen av året (Nav-tall). AKU-tall: 4,2 prosent arbeidsløshet 3. kvartal 2017.

• Prognose for vekst i fastlands-BNP for 2018 (Statistisk sentralbyrå) er 2,5 prosent, mot 1,9 prosent i 2017.

• I 2016 ble det reallønnsnedgang for norske arbeidstakere. Fasiten for 2017 er ennå ikke kommet.

Tror ikke på bedring

DNB-sjef Rune Bjerke tror de moderate lønnsoppgjørene som ligger bak oss, er en viktig grunn til at det nå går bedre i norsk økonomi. Heller ikke Bjerke ser for seg et bedre lønnsoppgjør i 2018.

– Jeg tror det er viktig å legge opp til omtrent den samme moderasjonslinjen som man har hatt. Jeg tror at verdiøkning både for arbeidstaker og arbeidsgivere må man skape gjennom veksten som kommer, og den vil komme alle til gode, sier han.

Skipsreder Höegh peker på lav inflasjon som et argument til å ikke gi noe særlig lønnsvekst.

– Inflasjon gir ikke noe grunnlag for økt lønnsvekst. Grunnlaget for økt lønnsvekst er slik sett ikke til stede, og det er viktigere å få flere i jobb. Det er åpenbart en stor utfordring, sier han.

Skal ha sin del av kaken

Administrerende direktør i Selvaag Bolig ASA Baard Schumann understreker at arbeidstakerne også skal få merke at det går bedre, men sier det ikke nødvendigvis bør skje over lønnsseddelen.

– Går det bra, så er det klart at de ansatte skal ha sin del av kaken. Men det fins kanskje andre måter å gjøre det på enn et fast lønnsoppgjør, for eksempel en deling av resultat eller utbytte og ikke nødvendigvis over lønnsslippen, sier han og forklarer at pilene fort kan gå andre veien igjen.

– Ting svinger, og å gi et kraftig lønnsoppgjør, kan straffe deg tre år ned i løypa.

Svein Richard Brandtzæg, administrerende direktør i Norsk Hydro, skal i gang med å ansette flere, men heller ikke han vil love et romsligere lønnsoppgjør.

– Det gjenstår å se, og jeg vil ikke forutsi det. Men det som gjelder for oss er at Hydro kommer til å ha behov for flere ansatte i tida som kommer. Vi skal starte Husnes aluminiumsverk for fullt, det har gått for halv maskin siden finanskrisa. Vi har nettopp ansatt nye operatører og ingeniører på piloten på Karmøy. Vi satser for fullt, sier han.

okonomi@klassekampen.no

Lørdag 19. januar 2019
BYENS MANN: Eliten er ikke vegetarianere som sykler til jobb i Oslo, men rikinger som påvirker regjeringen, sier SV-leder Audun Lysbakken i sitt svar til Trygve Slagsvold Vedum.
Fredag 18. januar 2019
NEDTUR: Bare 4 prosent av de ansatte i politiet mener de er mer tilgjengelige for folk nå enn før nær­politireformen.
Torsdag 17. januar 2019
FÅ FØDSLER: Barn av innvandrere har lavere fruktbarhet enn øvrig befolkning, viser ferske tall. Norsk­pakistanske Umar Ashraf opplever ikke barnepress.
Onsdag 16. januar 2019
UNNGÅR: Høyesterett viser politisk motvilje mot å behandle Svalbard-trakten, mener forsvarer Hallvard Østgård.
Tirsdag 15. januar 2019
DØVE: Alle miljøfaglege råd som er gitt før utlysing av nye oljeblokker dei fem siste åra, er ignorerte. Det viser ein gjennomgang frå Naturvernforbundet.
Mandag 14. januar 2019
TO ONDER: Øystein Dørum i NHO mener videre oppløsnings­tendenser i EU vil være verre for norsk økonomi enn brexit.
Lørdag 12. januar 2019
ØKER MEST: – Vi snur ikke kappa etter vinden. Det er vinden som har snudd, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
Fredag 11. januar 2019
FALL: For ti år siden var Finnmark landets mest fruktbare fylke. Nå føder kvinnene der nesten like få barn som i Oslo.
Torsdag 10. januar 2019
BARN: Verken flyktninger eller arbeidsinnvandrere løser utfordringene som følger av lave fødselstall, konkluderer to av Norges ledende forskere.
Onsdag 9. januar 2019
KONSEKVENS: Norge trenger tankfly til kampflyflåten. Det er en av få konsekvenser Libya-krigen har fått i Norge.