Onsdag 27. desember 2017
• Fremskrittspartiet er landets mest mislikte parti • Færrest misliker Senterpartiet
Ingen misliker Trygve
Bjørn-Kristian Svendsrud
GODT LIKT: Trygve Slagsvold Vedum vil gjøre Senterpartiet til landets tredje største parti.

Politikk

Senterpartiet er landets minst mislikte parti. Kun én prosent av velgerne svarer «Sp» på spørsmål om hvilket parti de misliker mest.

– Jeg tror ikke kommunalminister Jan Tore Sanner har blitt spurt, sier parti­leder Trygve Slagsvold Vedum og ler sin landskjente latter.

Klassekampen møter en smørblid partileder hjemme på gården på Ilseng i Hedmark. Sp-lederen går fra rom til rom og hiver vedkubber i ovnene for å få morgenkulda ut av huset. Han leder ikke bare et parti folk flest ikke misliker, men også et parti stadig flere velgere har funnet det for godt å stemme på.

Tilbake ved kjøkkenbordet gir han sin forklaring på hvorfor Sp skaper så lite harme blant folk.

– Vi har vært veldig tydelig på hva vi mener om saker som politireform, kommune­sammenslåinger og forsvar. Vårt ønske om å ta hele landet i bruk har klangbunn langt inn i de andre partiene.

Fakta

Meningsmåling:

• Sentio har på vegne av Klassekampen gjennomført undersøkelsen med spørsmålet «Hvilket parti misliker du mest?»

• Undersøkelsen er gjennomført over telefon, og består av et utvalg på 1000 personer over 15 år fra Norge.

Prosentandel av de spurte som misliker angitt parti mest. Kilde: Sentio

Real uenighet

Undersøkelsen Klassekampen har fått gjennomført viser at Frp er landets mest mislikte parti. På andreplass finner vi Miljøpartiet De Grønne.

Vedum tror ikke Senterpartiets lave tall skyldes at folk er likegyldige til dem.

– Om vi samtidig hadde hatt lav oppslutning, kunne man vært engstelig for det. Så lenge vi har et realt og tydelig standpunkt, tror jeg folk setter pris på det – også om de er uenige, sier han.

Vil bli større enn Frp

Høstens stortingsvalg var det beste for Senterpartiet på 24 år, og stortingsgruppa har økt fra 10 til 19 representanter. Trygve Slagsvold Vedum sier Senterpartiet har satt mål om å vokse videre.

– Målet vårt er å bli ett av Norges tre store partier. Ved kommunevalget i 2019 har vi mål om å bli større enn Frp.

At Frp er mest mislikt, også blant senterpartivelgerne, kommer ikke som en overraskelse på Vedum.

– Frp står på helt motsatt side av oss når det gjelder diskusjonen om eierskap til naturressursene, og de har blitt en hovedkraft for sentralisering.

Sp-lederen vil ikke selv svare på hvilket parti han misliker mest.

– Nei, det blir for negativt å si misliker. Jeg vil si veldig sterkt uenig. Enormt uenig.

– Hvilket parti er det da du snakker om?

– Jeg tror miksen av de tre partiene som nå skal forhandle om regjering sammen er den verst tenkelige miksen. Høyre, Frp og Venstre gjør hverandre verre. Det blir stordriftstenking over hele fjøla, sier Vedum.

Leder av Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), Bjørn-Kristian Svendsrud, mener Senterpartiet har gått under radaren til politiske motstandere.

Hevder Sp er farlig

– Jeg tror ikke mange har tatt seg bryet med å ha Senterpartiet som sin hovedmotstander. Vi burde brukt mer tid på å gå dem etter i sømmene. Senterpartiet ønsker høye tollmurer, mer proteksjonisme og å stenge landet inne. Jeg mener de er et farlig parti, sier Svendsrud.

At moderpartiet Frp troner øverst på lista over de mest mislikte partiene, tar den unge politikeren med knusende ro.

– Det er fordi Frp er det tydeligste partiet i Norge. Når man ikke pakker inn ting, er det flere som tar klart standpunkt til partiet.

Blant menn er det 30 prosent som misliker Frp mest, mens det blant kvinner er hele 48 prosent som svarer det samme. Svendsrud synes det er rart.

– Vi har tydelige kvinnelige frontfigurer og kvinnelig parti­leder. Jeg kan ikke gi noe svar på hvorfor det er så kjønnsdelt, sier han.

Tidligere opplevde Svendsrud ofte negative tilbakemeldinger på at han var med i Frp, men sier det har endret seg mye.

– Det har vært en markant endring til det positive etter at vi gikk inn i regjering. Det merkes at folk har mindre fordommer til Frp nå.

johnt@klassekampen.no

Tirsdag 18. desember 2018
TILBAKE: Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark går inn i fylkessammenslåingen med planene klare for en rask omgjøring.
Mandag 17. desember 2018
FRAMTIDSFRYKT: Nordmenn flest uroar seg mest for klimaendringar og svekka velferdsstat, ifølge eit notat frå tankesmia Agenda.
Lørdag 15. desember 2018
ÅTVARAR: Mette Nord seier ho ikkje veit kor LO landar i EØS-spørsmålet i 2021, og vil sjølv ikkje garantera for avtalen.
Fredag 14. desember 2018
LOV: Nav-kontorene mener innføringen av lovpålagt aktivitetsplikt hjelper ungdommen, men andelen unge på sosialhjelp er like høy som før loven kom.
Torsdag 13. desember 2018
NYTT: I 2017 døde flere rusbrukere av heroin-medisinen metadon, enn heroin, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.
Fredag 7. desember 2018
VERPESJUKE: Regjeringen har satt ned en egen arbeids­gruppe for å få norske kvinner til å føde flere barn. MDG mener befolkningsvekst bør komme gjennom innvandring.